Educație pentru sănătate la școală

Educația pentru sănătate este esențială pentru asigurarea stării de bine și a dezvoltării fiecăruia dintre noi, iar școala poate oferi mediul propice pentru a pune bazele deprinderii unor comportamente sănătoase.
Alimentația nesănătoasă, lipsa exercițiului fizic, abundența în oferte pentru consum de substanțe periculoase, corelate cu neglijarea parentală sau abuzul asupra copilului în familie și la școală, presiunea în grupurile de adolescenți în vederea asumării de comportamente cu risc (debut prematur al vieții sexuale, consum alcool/droguri, fumat, abandon școlar) generează riscuri multiple pentru generații de copii și adolescenți, care nu au șanse corecte la sănătate, protecție și o calitate adecvată a vieții.

În general, elevii nu au posibilitatea de a se informa corect și nici nu sunt ghidați în acest sens, obținând informații legate de educație pentru sănătate de cele mai multe ori prin intermediul internetului, emisiunilor TV și al prietenilor. Anumite subiecte precum educația sexuală, consumul de substanțe periculoase sau legate de dificultăți emoționale sunt încă tabu, iar tinerii preferă să le discute pe furiș în loc să li se adreseze părinților, profesorilor, medicilor, deoarece se tem că nu vor găsi deschiderea necesară. Prin urmare, riscul de a obține informații greșite sau incomplete este ridicat, iar consecințele pot fi, în unele cazuri, dramatice.

În 2017, pentru a veni în sprijinul copiilor, Salvați Copiii România, cu suportul financiar Kaufland, a dezvoltat un program modular de informare pentru elevii din toate ciclurile de învățământ, în vederea formării de comportamente sănătoase, corecte și responsabile pentru adoptarea unui stil de viață sănătos. Programul abordează patru mari domenii, esențiale pentru protecția și dezvoltarea copilului: nutriție și exercițiu fizic, sănătate emoțională și combaterea fenomenului de bullying, educație sexuală și consumul de substanțe periculoase. 

În prezent, programul este implementat la nivel național, atât în mediul urban, cât și în cel rural, în zonele în care Salvați Copiii are filiale sau puncte de lucru:  București, Iași, Mangalia, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Suceava, Brașov, Petrila, Reșița, Pitești, Piatra Neamț, Negrești, Târgoviște, Constanța. În 2019, Salvați Copiii România a cuprins prin programele de informare peste 27.000 de elevi, cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani. Sesiunile au fost implementate în 312 unități de învâțământ din 94 de localități din mediul urban și rural și au avut ca metode de lucru activități non-formale, de la egal la egal (peer to peer education). 

Pornind de la modele și bune practici rezultate din implementarea sesiunilor de informare din cadrul proiectului ”Alegeri sănătoase”, ne dorim să evidențiem importanța introducerii în documentele curriculare, programele și manualele școlare a noțiunilor privind un stil de viață sănătos (educație sexuală, nutriție, relații pozitive în mediul școlar, combaterea violenței și a comportamentelor de bullying, siguranța online), astfel încât toți copiii să beneficieze de informații utile și practice în acord cu drepturile lor fundamentale.

Ministerul Educației și Cercetării a elaborat Programul „Educația pentru sănătate în școala românească", adresat dezvoltării armonioase a copilului și adolescentului, a stării lui de bine și a unei calități a vieții,  dar în practică acesta nu este accesibil elevilor, ajungând doar la aproximativ 6% dintre elevi. Educația pentru sănătate nu face parte din curriculum obligatoriu, având doar statut de materie opțională, iar de cele mai multe ori nu se regăsește în oferta unităților de învâțământ. Din estimările Ministerului Educației, această materie ajunge la doar 6% din totalul elevilor din România, iar materialele care facilitează predarea acestei materii (programa școlară, ghidurile didactice și manualele) au fost elaborate la mijlocul anilor 2000 și au nevoie de o aducere la zi.

Acest demers este necesar cu atât mai mult cu cât Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prevede obligativitatea derulării unor programe de educație pentru sănătate în școli: ”Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi orice alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul sănătăţii sunt obligate să adopte, în condiţiile legii, toate măsurile necesare pentru: (...) i) derularea sistematică în unităţile şcolare de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor”(art. 46 alin. 3). 

Mai multe în această secțiune