București

EDUCAȚIE PENTRU COPIII VULNERABILI

Programul de Acces la educație pentru copiii din grupuri vulnerabile se desfășoară în București cu sprijinul  școlilor partenere din sectoarele 1 și 5. O componentă foarte importantă a programului o constituie oferirea de alternative educaţionale pentru copiii care nu au fost şcolarizaţi sau care au abandonat învăţământul de masă în ciclul primar şi au depăşit vârsta legală de şcolarizare, alternative care să răspundă tuturor necesităţilor specifice diferitelor grupuri de copii.

Realizate în funcţie de nevoile identificate la nivelul comunităţilor, cele 3 centre educaţionale din București derulează programe de tip „Grădinița estivală”, de pregătire în vederea înscrierii la şcoală pentru copiii de vârstă preșcoară,  programe de tip „Şcoală după Şcoală” în scopul prevenirii abandonului şcolar și programe de tip „A Doua Şansă”, de integrare/reintegrare şcolară pentru copiii care au depăşit vârsta de şcolarizare în învăţământul de zi. Pentru toate aceste categorii de copii se organizează activităţi extracuriculare şi de timp liber, iar familiile lor beneficiază de consiliere socială și juridică. De la începutul programului, din anul 2001, peste 1.800 de copii și familiile lor au beneficiat de servicii educaționale, sociale, psihologice și juridice.

Grădinița estivală vine în sprijinul copiilor de vârstă preșcolară care nu au frecventat grădinița și care, ajunși în situația de a merge la școală nu sunt pregătiți nici din punctul de vedere al cunoștințelor, nici în ceea ce privește abilitățile de relaționare și conduita de elev. Prin participarea copiilor la program urmărim ca, pe perioada verii, aceștia să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare înscrierii în sistemul de învățământ de masă și parcurgerii cu succes a acestuia.

Programul „Școală după școală” se adresează elevilor în risc de abandon școlar. Pentru ei se organizează activități de pregătire a temelor, de aprofundare a materiei, dar, totodată, și de dezvoltare personală, menite să le sporească încrederea în sine. De asemenea, pentru prevenirea abandonului, copiii și familiile beneficiază de sprijin material (rechizite, uniforme, produse igienico-sanitare etc) și acompaniere la servicii de specialitate (medic, evidența populației etc).

Programul „A Doua Șansă” oferă sprijin copiilor/tinerilor care au abandonat școala sau nu au fost înscriși niciodată. Copiii participă la ore de pregătire școară suplimentară pentru recuperarea lacunelor și, ulterior, cu sprijinul școlilor partenere, participă la sesiuni de evaluare semestrială unde li se echivalează cunoștinele dobândite.


PROTECȚIA COPIILOR ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI – SERVICII DE SUPORT PENTRU COPIL ȘI FAMILIE 

Salvați Copiii oferă servicii complete de evaluare şi consiliere psihologică pentru copil şi familie (evaluare, consiliere, terapie) în cadrul Centrului de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii. O atenţie deosebită este acordată serviciilor de sprijin din sistemul de educaţie preşcolară și școlaritate primară, prin intermediul cărora, educatoare, părinţi şi copii, beneficiază simultan de programe psiho-educaţionale prin care se facilitează adaptarea copiilor la grădiniţă, dezvoltarea de abilităţi socio-emoţionale, esenţiale la această vârstă, achiziţia competenţelor şi deprinderilor necesare tranziţiei către şcoală, gestionarea timpurie a comportamentelor agresive. Un accent important a fost pus pe programe menite să prevină apariția comportamentelor de bullying între copii, în mediile educaționale.

PROTECȚIA COPIILOR ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ON-LINE 

Programul Ora de Net se bazează pe aproximativ 40 de profesori voluntari care facilitează activități de conștentizare privind pericolele pe care copiii le întâmpină online, pe baza resurselor puse la dispoziție de echipa Salvați Copiii.


PROTECȚIE SI EDUCAȚIE PENTRU COPII CU PĂRINȚII PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Având ca obiectiv diminuarea impactului negativ asociat migrației economice  a părinților asupra copiilor rămaşi singuri acasă, programul a fost demarat în București din 2010 și a oferit servicii psihologice, sociale și educaționale pentru peste 400 de copii  și reprezentanții lor. Prin intermediul caravanelor locale, 3.400 de părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii, specialiști și copii, provenind din toate sectoarele, au fost informați cu privire obligațiile părinților la plecarea din țară și efectele plecării părinților asupra copiilor rămași acasă.


SERVICII INTEGRATE PENTRU COPIII SOLICITANȚI DE AZIL ȘI REFUGIAȚI

În beneficiul copiilor solicitanți de azil și refugiați, Salvaţi Copiii desfăşoară activităţi sociale, educaţionale şi recreative în Centrul de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil din București.
În calitate de partener al Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru a îmbunătăți condițiile de recepție din acest centru, am amenajat spaţii prietenoase dedicate activităţilor cu copiii, denumite generic Camere ale copiilor. De asemenea, a fost amenajat un loc de joacă exterior și a fost înființat un spaţiu de tipul Mama şi Copilul, destinat îngrijirii în condiţii optime a nou-născuţilor şi sugarilor mici.


PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI  ÎN RÂNDUL COPIILOR ȘI TINERILOR

Sesiunile interactive de informare din București îi au drept facilitatori pe voluntari, care ajută copiii să își cunoască și să își apere drepturile. Prin tehnici de educație de la egal la egal, elevii de toate vârstele învață, discută și analizează concepte și situații de bullying, discriminare și contact cu legea.


CENTRUL DE VOLUNTARI

Super-eroii copiilor - voluntarii - sunt acei oameni frumoși pe care copiii și-i fac prieteni pe viață și care sunt un model pentru toți cei din jur. În cadrul Centrului de Voluntari din București, 323 de voluntari s-au implicat în 2017 în activități destinate copiilor: promovarea drepturilor copilului și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor, activități recreativ-educaționale pentru copiii vulnerabili, campanii de strângere de fonduri, evenimente și alte activități (ateliere, întâlniri, sesiuni).
 
Date de contact Secretariatul General Salvați Copiii:

Adresa: Intrarea Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, București
Telefon: +40 21 316 61 76 / +40 744 360 915
E-mail: [email protected]

Mai multe în această secțiune

Argeș

Argeș

Filiala Argeș a luat naștere în 1991, de-a lungul timpului fiind desfășurate activități care vin în sprijinul copiilor și prin intermediul cărora se asigură că drepturile copilului sunt respectate și că protecția copilului este prioritară.

Citește mai mult

Brașov

Brașov

Biroul local din Brașov acționează pentru respectarea drepturilor copilului, prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice, a campaniilor de informare și prevenire și sprijinirea tuturor copiilor.

Citește mai mult