Posturi vancate Petroșani și Reșita

Application deadline: V 14 aug. 2020

Anunț recrutare: Organizația Salvați Copiii angajează in cadrul proiectului Educație și suport pentru copii vulnerabili, proiect POCU, COD SMIS 130460, în Petroșani, Hunedoara, următoarele categorii de experți:
 
 
2 experți Coordonatori centre de zi (part time)
 
Normă de lucru – 4 ore/zi, 34 luni
 
Responsabilități: 

 • Implicare în crearea rețelei inteinstituționale, contactarea și atragerea în rețea a organizațiilor și actorilor relevanți, menținerea unei comunicari active cu membrii rețelei, organizarea întâlnirilor de lucru ale rețelei și participarea la întâlniri
 • Organizarea și coordonarea activităților centrului de zi
 • Asigurarea de sprijin echipei centrului  în vederea furnizării serviciilor sociale pentru grupul țintă
 • Informarea familiilor copiilor beneficiari ai serviciilor centrului  cu privire la parcursul acestora, evoluția     și nevoile
 • Culegerea și centralizarea informațiilor din derularea activității de furnizare a serviciilor în centru
 • Gestionarea eficientă a resurselor financiare, materiale și umane din cadrul centrului
 
Profilul candidatului ideal:
 • Studii superioare   - 3 ani
 • Experiență în activități de coordonare și/sau în management și/sau lucrul cu persoane vulnerabile sau echivalent - 1 an
 • Abilități organizatorice și de comunicare
 • Abilități de coordonare
 • Cunoașterea pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.
 
 
2 experți Tehnician in asistență socială (full time)
 
Norma de lucru -  8 ore/zi, normă întreagă, 34 luni
 
Responsabilități:
 • Participarea la întâlnirile de lucru ale rețelei interstituționale
 • Identificarea copiilor expuși riscului de separare
 • Monitorizarea progreselor copiilor urmare a serviciilor de care beneficiază și a statusului acestora în raport cu riscul de separare de familie
 • Oferirea de servicii de asistență socială copiilor beneficiari ai centrului de zi
 • Colaborarea cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili, aplica și evalua eficacitatea unui plan de servicii adaptat nevoilor fiecarui copil
 • Identificarea nevoilor copiilor și familiilor acestora și asigurarea de sprijin în vederea accesarii serviciilor sociale necesare acestora pentru reducerea riscului de separare de familie a copiilor beneficiari ai centrului de zi
 • Informarea familiilor copiilor beneficiari ai serviciilor centrului  cu privire la parcursul acestora, evoluția și nevoile acestora
 • Analiza impactului măsurilor de acompaniere oferite copiilor din centrul de zi (serviciile, sprijinul materiale etc) asupra bunăstării lor și familiilor lor
 
Profilul candidatului ideal:
 • Studii superioare - 3 ani
 • Experiență în domeniul sociologiei și/sau psihologiei și/sau asistenței sociale - 0.5 ani
 • Abilități organizatorice și de comunicare
 • Abilități de coordonare
 • Cunoașterea pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.
 
1 expert Tehnician in asistență socială (part time)
 
Norma de lucru - 4 ore/zi, 84 ore/lună, 34 luni
 
Responsabilități:
 • Participarea la întâlnirile de lucru ale rețelei interstituționale
 • Identificarea copiilor expuși riscului de separare
 • Monitorizarea progreselor copiilor urmare a serviciilor de care beneficiază și a statusului acestora în raport cu riscul de separare de familie
 • Oferirea de servicii de asistență socială copiilor beneficiari in comunitate
 •  Efectuarea de vizite la fața locului și evaluarea situației copilului și familiei
 •  Identificarea nevoilor copiilor și familiilor acestora și asigurarea de sprijin în vederea accesării serviciilor sociale necesare acestora pentru reducerea riscului de separare de familie a copiilor în comunitate
 
Profilul candidatului ideal:
 • Studii superioare - 3 ani
 • Experiență în domeniul sociologiei și/sau psihologiei și/sau asistenței sociale - 0.5 ani
 • Abilități organizatorice și de comunicare
 • Abilități de coordonare
 • Cunoașterea pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.
 
2 Psihologi (part time)
 
Norma de lucru -  4 ore/zi, normă partiala, 34 luni
 
Responsabilități:
 • Evaluarea psihologică și consilierea copiilor beneficiari ai centrului de zi
 • Identificarea nevoilor de servicii psihologice prin aplicarea de teste și stabilirea unor planuri de intervenție
 • Furnizarea de asistență și intervenție specializată, individual sau în grupuri
 • Îndrumarea și rezolvarea conflictelor (de ex cu familia, cu alte persoane apropiate)
 • Colaborarea cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili, aplica și evalua eficacitatea unui plan de servicii adaptat nevoilor fiecarui copil
 
Profilul candidatului ideal:
 • Studii superioare - 3 ani
 • Experienta in domeniul psihologiei si/sau psihopedagogie - 0.5 ani
 • Abilități organizatorice și de comunicare
 • Abilități de coordonare
 • Cunoașterea pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.
 
 
Ți se potrivește jobul? Trimite atunci CV-ul tău în format Europass și o scrisoare de intenție la adresa:  [email protected], [email protected]
 
Nu ți se potrivește jobul, dar cunoști pe cineva căreia i-ar veni postul ca și o mănușă? Atunci spune-i despre acesta.
Vă rugăm să menționați în scrisoarea de intentie  Aplicaţie pentru poziţia de ........................
 
Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 14-16 august 2020.
Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 20 august 2020.
 
Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.
 
Despre noi
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, asociaţie de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecţia drepturilor copilului în România, din 1990.
 
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supravieţuire, educaţie, protecţie şi participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
 
Organizația Salvați Copiii este un angajator care asigură oportunități egale, unde apartenenţa etnică, genul, apartenenţa rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat.