Expert Educațional - Proiectul „Și eu vreau la școală”

Application deadline: L 13 iul. 2020

Organizația Salvați Copiii angajează în cadrul proiectului „Și eu vreau la școală!”, proiect POCU, COD SMIS 105136, în Timișoara, următoarele categorii de experți:
 
 
5 experți Școală după școală și 1 expert A doua Șansă
 
Normă de lucru - 4 ore/zi, 16 zile/luna, 10 luni
 
Responsabilități: 
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
- Derularea de activităţi recreative lunare;
- Monitorizarea situaţiei şcolare (note, medii şi absenţe) ;
- Însoţirea şi supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
- Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
- Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
- Derularea activităților extra-curriculare;
- Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
- Derulează activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă și autonomie
personală.
 
Profilul candidatului ideal:
 

  • Experienţă în învățământ – cadru didactic - minim 0-5 ani;
  • Studii medii, absolvent al Liceului Pedagogic sau absolvent/în curs de absolvire de studii superioare/Facultatea de Pedagogie sau a modului pedagogic.
  • Abilități de comunicare și de lucru cu grupuri de copii;
  • Abilităţi de comunicare;
  • Atitudine pozitivă faţă de copii. 
 
Activitatea cadrelor didactice se va desfășura în cadrul Școlii Gimnaziale Dimitrie Leonida Timișoara și Școlii Gimnaziale Nr.1 Timișoara
 
1 expert cu atribuții în asistență socială
 
Norma de lucru -  8 ore/zi, normă întreagă, 10 luni
 
Responsabilități:
- Organizează și participă la activităţile/campaniile de recrutare a grupului țintă;
- Întocmeşte şi actualizează dosarele grupului țintă;
- se implica în acordarea de subvenţii;
- Participă la întâlnirile cu cadrele didactice pt recrutarea grupului țintă;
- Se deplasează la domiciliul copiilor/tinerilor pentru evaluarea situaţiei sociale a copiilor şi familiilor;
- Efectuează vizite periodice la domiciliul copiilor;
- Monitorizează situaţia şcolară a copiilor;
- Emite deciziile de acordare a subvenţiilor;
- Realizează activităţile de informare şi conştientizare ;
- Promoveza principiul egalitatii de sanse in cadrul proiectului;
- Crează reţele locale și menține legatura cu acestea
 
Profilul candidatului ideal:
- minim între 0-5 ani experienţă în activități de asistență socială;
- studii minime absolvite în domeniul socio-uman.
 
Ți se potrivește jobul? Trimite atunci CV-ul tău în format Europass și o scrisoare de intenție la adresa:  [email protected], [email protected] 
Nu ți se potrivește jobul, dar cunoști pe cineva căreia i-ar veni postul ca și o mănușă? Atunci spune-i despre acesta.
Vă rugăm să menționați în scrisoarea de intentie  Aplicaţie pentru poziţia de ........................
 
Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 8 – 13 iulie 2020.
Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 21 iulie 2020.
 
Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.
 
Despre noi
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, asociaţie de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecţia drepturilor copilului în România, din 1990.
 
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supravieţuire, educaţie, protecţie şi participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
 
Organizația Salvați Copiii este un angajator care asigură oportunități egale, unde apartenenţa etnică, genul, apartenenţa rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat.