Experți safeguarding (prevenire hărțuire, abuz sau exploatare)

Application deadline:

Vei lucra alături de o echipă de specialiști (asistenți sociali, experți în dezvoltarea de programe de acompaniere a migranților, psihologi, juriști) în cadrul programului de sprijin pentru copiii ucraineni afectați de conflictul din Ucraina.
Salvați Copiii își propune să se asigure că toate persoanele, adulții și copiii care au contact cu activitățile noastre sunt protejate de orice formă de hărțuire, abuz și exploatare. Acest angajament este demonstrat de politicile noastre extinse de safeguarding care se aplică în mod egal tuturor persoanelor, indiferent de sex, dizabilitate, etnie, sexualitate, stare civilă sau religie.
Expertul Safeguarding va fi responsabil pentru încorporarea practicilor de safeguarding (inclusiv prevenirea hărțuirii, abuzului sau exploatării) în activitățile directe cu beneficiarii, oferind suport tehnic, dezvoltând proceduri interne, instruind personalul organizației și partenerilor. Este persoana responsabilă pentru primirea eventualelor sesizări legate de salvgardare.

Responsabilități:

 • Instruirea personalului și voluntarilor cu privire la politicile și procedurile de safeguarding (inclusiv prevenirea hărțuirii, abuzului sau exploatării);
 • Informarea constantă a beneficiarilor, inclusiv a copiilor, cu privire la politicile de safeguarding, de protecție a copilului, de prevenirea a exploatării și a abuzului sexual, precum și cu privire la mecanismele de raportare a încălcării acestor politici etc.;
 • Dezvoltarea de proceduri și mecanisme de safeguarding bazate pe bune practici și instruirea constantă a personalului și voluntarilor pentru integrarea acestora în activitatea de zi cu zi;
 • Supervizarea includerii procedurilor de safeguarding în toate contextele în care beneficiarii ar putea fi expuși riscului de abuz sau exploatare;
 • Să se asigure că există mecanisme de raportare adecvate, accesibile beneficiarilor, inclusiv copiilor, astfel încât orice îngrijorare referitoare la situații potențial riscante să fie adresată;
 • Să înregistreze orice preocupări de safeguarning și să sprijine gestionarea, urmărirea și actualizarea instrumentului de raportare și urmărire;
 • Să dezvolte un plan de intervenție pentru potențiale victime ale hărțuirii, abuz sau exploatare.
Ești candidatul ideal dacă:
 • Ai studii superioare în domeniul socio-uman;
 • Ai doi ani de experiență în domeniul protecției drepturilor copilului sau domenii conexe.
 • Ai experiență în furnizarea de formare și/sau coaching de personal;
 • Ai abilități excelente de comunicare verbală și prezentare;
 • Ai abilități excelente de comunicare;
 
Lucrând cu Salvați Copiii arată că ai un interes real în a contribui la starea de bine a copiilor și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Totodată, arată că ești pregătit/ă să faci față provocărilor, că te poți adapta, că îți place să înveți și vrei ca munca ta să aibă impact.
 
Trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție până pe data de 30.11.2022, la adresa [email protected].
 
Doar candidații selectați vor fi contactați.