Ofițer logistică (Suceava)

Application deadline:

Echipa Salvați Copiii caută Ofițer logistică pentru proiectele ce vizeaza sprijinirea persoanelor refugiate din Ucraina, proiecte derulate si implementate în Suceava. Vei lucra alături de o echipă de specialiști (asistenți sociali, experți în dezvoltarea de programe de acompaniere a migranților, psihologi, juriști) în cadrul programului de sprijin pentru copiii afectați de conflictul armat din Ucraina.

Cerințe profesionale:
•    Experiență de lucru în Lanțul de aprovizionare. Constituie un avantaj experienta dobandita în cadrul ONG-urilor.
•    Experiență în cel puțin 2 zone tehnice ale operațiunilor Lanțului de aprovizionare (de exemplu: achiziții, logistică, transport/distribuție, managementul parcului auto și managementul activelor).
•    Cunoştinţe de operare PC (Windows, Word, Excel, Internet).

Responsabilități:
•    Răspunde în mod direct și în proporție de 100% de respectarea programului de lucru si de rezolvarea cu responsabilitate, în mod corect şi la termenele stabilite a sarcinilor și atribuțiilor care îi sunt alocate;
•    Răspunde în mod direct de modul în care gestionează personal documentele de evidenţă, conform prevederilor legale în vigoare, și solidar cu coordonatorul și/sau ceilalți colegi de actele gestionate împreună;
•    Respectă disciplina muncii și răspunde disciplinar în acest sens;
•    Răspunde patrimonial individual pentru eventuale pagube financiare, materiale sau de altă natură provocate angajatorului din vina sa directă și/sau solidar pentru pagube provocate împreună cu alte persoane;
•    Are grijă ca echipa și partenerii să-și îndeplinească responsabilitățile – oferindu-le libertatea de a livra în cel mai bun mod pe care îl consideră de cuviință, oferind dezvoltarea necesară pentru a îmbunătăți performanța și aplicând consecințele corespunzătoare atunci când rezultatele nu sunt atinse.
•    Își asumă responsabilitatea pentru luarea deciziilor, gestionarea eficientă a resurselor, realizarea și modelarea valorilor Salvați Copiii.
Lucrând cu Salvați Copiii arată că ai un interes real în a contribui la bunăstarea copiilor și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Totodată, arată că ești pregătit/ă să faci față provocărilor, că te poți adapta, că îți place să înveți și vrei ca munca ta să aibă impact.
 Salvați Copiii acordă o importanță deosebită principiilor și politicilor sale de protecție și se angajează să aplice proceduri riguroase pentru a se asigura că tot personalul și programele noastre sunt sigure, în special pentru copii. Astfel, toți candidații vor fi supuși unor verificări amănunțite ale antecedentelor.
Candidații calificați din rândul minorităților de orice formă, grupurilor indigene, femeilor și persoanelor cu dizabilități sunt puternic încurajați să candideze. 
Trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție până pe data de 11.06.2023, la adresa [email protected]

Doar candidații selectați vor fi contactați.