Reporting process officer - programul de siguranță online Ora de net

Application deadline:

Organizația Salvați Copiii angajează o persoană pe funcția de Reporting process officer pentru programul de siguranță online Ora de net.

1. Candidatul ideal

 • studii în domeniul economie/ finanțe
 • experienţă minimă în domeniu – 3 ani;
 • abilităţi de comunicare şi redactare documente în limba engleză;
 • capabil/ă să stabilească priorități și să îndeplinească sarcinile la termenele stabilite.
2. Cerințe
 • Cunoștințe avansate de Microsoft Office.
 • Foarte bune abilități de redactare.
 • Cunoștințe bune de limbă engleză (scris și vorbit).
3. Descrierea jobului
 • Implementează sistemele de monitorizare, raportare financiară și control pentru proiectele europene și naționale din cadrul programului Ora de net, respectând procedurile și instrucțiunile interne programului și organizației
 • Îmbunătățește procesele de lucru existente privind monitorizarea activității din cadrul comunității de voluntari Ora de Net din care fac parte peste 3.500 de cadre didactice din peste 500 de localități:
 • Analizează și propune îmbunătățiri procedurilor de lucru intra-departamentale, pentru proiectele europene și naționale;
 • Oferă sprijin în gestionarea programului de formare “Folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului” coordonat de Organizația Salvați Copiii și acreditat de Ministerul Educației și Cercetării (Cursurile de formare vor fi susținute anual în 40 de județe și București și nu necesită deplasarea ta decât în situații excepționale)
 • Colaborează cu ceilalți membri ai echipei și oferă suport în cadrul unor evenimente sau inițiative educaționale punctuale.
 • Elaborarea documentației necesare atragerii și pregătirii voluntarilor;
 • Redactează periodic rapoarte de activitate potrivit cerinţelor fiecărui proiect;
 • Participă la elaborarea documentelor organizaţiei (buletin informativ, raport anual, studii, alte documente informative);
 • Propune elaborarea de noi proiecte/acţiuni menite să contribuie la informarea copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la avantajele şi riscurile navigării pe Internet;
 • Participă la organizarea evenimentelor de promovare a programului;
 • Contribuie la redactarea materialelor de informare pentru site-ul www.Ora de Net.
Descrierea companiei

De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
 
Despre programul ORA DE NET

Ora de net este un program european unic în România care promovează utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util şi sigur. Derulăm proiectul în România încă din 2008 sub numele Sigur.info, iar din 2016 am devenit Ora de Net! În acest timp peste 506.000 de copii și 130.000 de părinţi și profesori au fost implicați direct în activități educaționale, 7.400 de copii au beneficiat de informare și consiliere și mai mult de 9.100 de sesizări au fost făcute prin linia specializată de raportare.