Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru reducerea mortalității infantile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii demarează programul de dotare pentru 27 de maternităţi. Află mai multe>>>Specialiştii Salvaţi Copiii atrag atenţia asupra implicaţiilor legale ale distribuirii materialelor cu caracter sexual înfăţişând minori. Află mai multe>>>MaratonuDHL Ștafeta Carpaţilor susține Salvați Copiii România. Află mai multe>>>Trimite un SMS la 8833 (2 euro) și ajută un copil să trăiască! Află mai multe>>>7.000 de copiii din medii defavorizate au primit o încă şansă la educaţie, prin sprijinul Organizaţiei Salvaţi Copiii. Află mai multe>>>Un milion de nou-născuți mor anual în lume în prima lor zi de viaţă. Află mai multe>>>Fundaţia Orange şi Samsung donează tablete pentru a facilita accesul la educaţie pentru copiii cu deficienţe de auz. Află mai multe>>>Situaţie extrem de gravă pentru copiii din Siria. Află mai multe>>> Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru reducerea mortalității infantile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii demarează programul de dotare pentru 27 de maternităţi. Află mai multe>>>Specialiştii Salvaţi Copiii atrag atenţia asupra implicaţiilor legale ale distribuirii materialelor cu caracter sexual înfăţişând minori. Află mai multe>>>MaratonuDHL Ștafeta Carpaţilor susține Salvați Copiii România. Află mai multe>>>Trimite un SMS la 8833 (2 euro) și ajută un copil să trăiască! Află mai multe>>>7.000 de copiii din medii defavorizate au primit o încă şansă la educaţie, prin sprijinul Organizaţiei Salvaţi Copiii. Află mai multe>>>Un milion de nou-născuți mor anual în lume în prima lor zi de viaţă. Află mai multe>>>Fundaţia Orange şi Samsung donează tablete pentru a facilita accesul la educaţie pentru copiii cu deficienţe de auz. Află mai multe>>>Situaţie extrem de gravă pentru copiii din Siria. Află mai multe>>> Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru reducerea mortalității infantile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii demarează programul de dotare pentru 27 de maternităţi. Află mai multe>>>Specialiştii Salvaţi Copiii atrag atenţia asupra implicaţiilor legale ale distribuirii materialelor cu caracter sexual înfăţişând minori. Află mai multe>>>MaratonuDHL Ștafeta Carpaţilor susține Salvați Copiii România. Află mai multe>>>Trimite un SMS la 8833 (2 euro) și ajută un copil să trăiască! Află mai multe>>>7.000 de copiii din medii defavorizate au primit o încă şansă la educaţie, prin sprijinul Organizaţiei Salvaţi Copiii. Află mai multe>>>Un milion de nou-născuți mor anual în lume în prima lor zi de viaţă. Află mai multe>>>Fundaţia Orange şi Samsung donează tablete pentru a facilita accesul la educaţie pentru copiii cu deficienţe de auz. Află mai multe>>>Situaţie extrem de gravă pentru copiii din Siria. Află mai multe>>> Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru reducerea mortalității infantile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii demarează programul de dotare pentru 27 de maternităţi. Află mai multe>>>Specialiştii Salvaţi Copiii atrag atenţia asupra implicaţiilor legale ale distribuirii materialelor cu caracter sexual înfăţişând minori. Află mai multe>>>MaratonuDHL Ștafeta Carpaţilor susține Salvați Copiii România. Află mai multe>>>Trimite un SMS la 8833 (2 euro) și ajută un copil să trăiască! Află mai multe>>>7.000 de copiii din medii defavorizate au primit o încă şansă la educaţie, prin sprijinul Organizaţiei Salvaţi Copiii. Află mai multe>>>Un milion de nou-născuți mor anual în lume în prima lor zi de viaţă. Află mai multe>>>Fundaţia Orange şi Samsung donează tablete pentru a facilita accesul la educaţie pentru copiii cu deficienţe de auz. Află mai multe>>>Situaţie extrem de gravă pentru copiii din Siria. Află mai multe>>> Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru reducerea mortalității infantile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii demarează programul de dotare pentru 27 de maternităţi. Află mai multe>>>Specialiştii Salvaţi Copiii atrag atenţia asupra implicaţiilor legale ale distribuirii materialelor cu caracter sexual înfăţişând minori. Află mai multe>>>MaratonuDHL Ștafeta Carpaţilor susține Salvați Copiii România. Află mai multe>>>Trimite un SMS la 8833 (2 euro) și ajută un copil să trăiască! Află mai multe>>>7.000 de copiii din medii defavorizate au primit o încă şansă la educaţie, prin sprijinul Organizaţiei Salvaţi Copiii. Află mai multe>>>Un milion de nou-născuți mor anual în lume în prima lor zi de viaţă. Află mai multe>>>Fundaţia Orange şi Samsung donează tablete pentru a facilita accesul la educaţie pentru copiii cu deficienţe de auz. Află mai multe>>>Situaţie extrem de gravă pentru copiii din Siria. Află mai multe>>> Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru reducerea mortalității infantile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii demarează programul de dotare pentru 27 de maternităţi. Află mai multe>>>Specialiştii Salvaţi Copiii atrag atenţia asupra implicaţiilor legale ale distribuirii materialelor cu caracter sexual înfăţişând minori. Află mai multe>>>MaratonuDHL Ștafeta Carpaţilor susține Salvați Copiii România. Află mai multe>>>Trimite un SMS la 8833 (2 euro) și ajută un copil să trăiască! Află mai multe>>>7.000 de copiii din medii defavorizate au primit o încă şansă la educaţie, prin sprijinul Organizaţiei Salvaţi Copiii. Află mai multe>>>Un milion de nou-născuți mor anual în lume în prima lor zi de viaţă. Află mai multe>>>Fundaţia Orange şi Samsung donează tablete pentru a facilita accesul la educaţie pentru copiii cu deficienţe de auz. Află mai multe>>>Situaţie extrem de gravă pentru copiii din Siria. Află mai multe>>>
Drepturile Copilului
Protectia copilului
Educație pentru toți copiii
Centre educaționale
Educaţie preşcolară
Educație pentru sănătate
Send my friend to school!
Educaţie Juridică pentru Copii – Resurse Adaptate
Campanie
Lobby
Educație pentru toți copiii
Organizaţia Salvaţi Copiii activează în domeniul promovării drepturilor copilului în concordanţă cu prevederile Convenţiei UN privind Drepturile Copilului, printre care se numără şi dreptul copilului la educaţie prevăzut în Art. 28.

description

Indicatorul care semnalează cel mai pertinent pericolul nerespectării drepturilor copilului este gradul de sărăcie. Studiul UNICEF privind Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în ţările dezvoltate (2012) indică faptul că 25,5% dintre copiii români trăiesc deja în sărăcie, procentul fiind cel mai ridicat dintre toate cele 35 de ţări UE şi OECD care au luat parte la studiu. În concordanţă cu aceasta se află datele Institutului Naţional de Statistică (INS), care indică faptul că în anul 2011 existau 400.172 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani care nu erau înscrişi la nicio formă de învăţământ (Institutul Naţional de Statistică, TEMPO Online, date prelucrate).

În vederea promovării drepturilor copiilor şi încercând să contracareze riscurile la care sunt expuşi copiii într-o ţară aflată în dezvoltare, Salvaţi Copiii România a dezvoltat programe de includere preşcolară şi şcolară încă din anul 1998. Până în prezent, am reuşit integrarea a peste 22.280 de copii (16.200 reintegrare şcolară, 2080 Creştem împreună, 4000 din grădiniţe estivale) şi am pregătit peste 3400 de profesori (1200 din grădiniţe estivale) care lucrează cu copii din comunităţi defavorizate.

>>> Programul de Educaţie preşcolară pentru copii din medii defavorizate a fost demarat cu scopul de a creşte nivelul de pregătire pentru şcoală, facilitarea accesului la educaţie preşcolară, diminuarea riscului de abandon şcolar şi înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor.

Dintre activităţile principale desfăşurate în vederea facilitării accesului la educaţie preşcolară pentru copii, putem enumera:
> organizarea unor grupe estivale de pregătire în vederea înscrierii la grădiniţă;
> pregătirea educatoarelor şi a mediatorilor şcolari, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale; 
> asigurarea rechizitelor şcolare şi a materialelor didactice pentru diferite grădiniţe localizate în principal în zone rurale;
> dezvoltarea unor centre educaţionale pentru copiii care au abandonat şcoala; 
> publicarea unor broşuri/ghiduri pentru copii şi pentru profesori.

>>> Centrele Educaţionale Salvaţi Copiii au ca scop oferirea de servicii educaţionale şi de asistenţă socială, juridică şi psihologică, în vederea re/integrării şcolare sau a prevenirii abandonului şcolar în rândul copiilor din medii defavorizate.

foto

În anul 2012:
> 621 de copii au participat la cursuri de pregătire şi au fost înscrişi în programul de reintegrare şcolară de tip A Doua Șansă;
> 1.779 de copii au participat la activităţile educative de tip „Şcoală după şcoală” susţinute de cadrele didactice din program şi au beneficiat, alături de părinţii lor, de servicii sociale şi juridice;
> 1.602 de părinţi au participat la întâlnirile periodice de informare şi consiliere socială;
> În cele 11 centre educaţionale, au fost realizate activităţi de conştientizare cu privire la importanţa educaţiei şi drepturile copilului pentru 1.900 de beneficiari indirecţi, elevi în şcolile partenere;
> 369 de specialişti din instituţiile partenere au participat la întâlniri de informare în scopul instrumentării în comun a cazurilor.

85% dintre copiii integraţi în program au promovat anul şcolar 2011-2012.

Parteneri în cadrul proiectului: Ministerul Educaţiei Naţionale, MMFPSPV - Direcţia Protecţia Copilului, DGASPC-urile, Inspectoratele Școlare şi şcolile din oraşele unde se desfăşoară programul.

Finanţatori: Fondurile pentru derularea programului sunt asigurate prin campania Festivalul Brazilor de Craciun precum şi cu sprijinul companiilor BCR, Cora Sun Plaza, Kaufland România, Lidl România.


>>> Programul Creştem Împreună se adresează copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în srăinătate. Pentru aceşti copiii activităţile derulate vizează suport educaţional, consiliere psihologică, participarea la activităţi de timp liber şi nu în ultimul rând sprijin în comunicarea cu părinţii plecaţi, cu ajutorul internetului. Pentru aparţinătorii în grija cărora au rămas copiii se organizează întâlniri lunare şi şedinţe de consiliere psihologică care au ca scop îmbunătăţirea relaţiilor cu copiii.

În anul 2012, programul ”Creştem împreună” a derulat 16 servicii  de tip Școală după Școală:
> 1152 copii integraţi în program;
> 793  aparţinători au participat la întâlnirile lunare;
> 141 de voluntari s-au implicat în defăşurarea activităţilor.

80% dintre copiii incluşi în programul ”Creştem împreună” şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare.

Finanţatori: Enel Cuore şi Porsche România

În cursul anului 2013 vom continua să oferim servicii de asistenţă socială şi educaţională, de informare cu privire la dreptul la educaţie unui număr de aproximativ 2500 de copii şi părinţilor acestora. În acelaşi timp, ne-am propus să întărim capacitatea reţelelor de specialişti implicaţi în protecţia şi educarea copiilor, prin informarea a cel puţin 300 de specialişti.

PARTENERI

Ministerul Educaţiei Naţionale
MMFPSPV - Direcţia Protecţia Copilului
Inspectoratele Școlare

FINANŢATORI

BCR
Cora Sun Plaza
Kaufland România
BASFSalvaţi Copiii România este o organizaţie care militează activ pentru drepturile copilului şi protectia copilului.
Puteţi susţine activităţile organizaţiei Salvati Copiii prin donatii online şi Campania 2%.
Visit us at: Website-uri Salvați Copiii:    description     description   description  description
Home
Despre noi
Anunțuri achiziții
Cariere/Anunțuri
Termeni
Condiţii
Contact Salvați Copiii România
Banda scroll știri
NEWSLETTER
Media
2014
2013
2012
Comunicate de presă
Știri externe
Ce facem
Drepturile Copilului
Protectia copilului
Educație pentru toți copiii
Campanie
Lobby
Unde suntem activi
Argeş
Braşov
Bucureşti
Caraş Severin
Constanţa
Dolj
Hunedoara
Iaşi
Mureş
Neamţ
Suceava
Timiş
Vaslui
Galaţi
Cluj
Focșani
Târgovişte
Vreau să mă implic
Centrul Naţional de Voluntari
Fii voluntar !
Povestea mea
Fii partenerul nostru!
Prietenii copiilor
Festivalul Brazilor de Crăciun
Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru reducerea mortalității infantile
Parteneri
BCR - partener strategic
Parteneri principali
Parteneri
Parteneri media
Resurse
Biblioteca online
Rapoarte anuale
Situaţia copilului în România
Jocuri
Informații utile
Donează
Formular Doneaza
Donaţii pentru situaţii de urgenţă
Donaţii pentru alte proiecte
Altele
NEWSLETTER
Contact Salvați Copiii România
Condiţii
Termeni
Cariere/Anunțuri
Anunțuri achiziții
Despre noi