Skip to main content
71a57388-9120-4dd6-a6cc-a24f67159c68.JPG.webp

Caraș-Severin

În Filiala Caraș-Severin sunt în derulare în prezent atât proiecte cu caracter național, cât și proiecte locale, care vin în sprijinul copiilor aflați în situații de risc, dar și a părinților acestora.

Fiecare copil contează

Proiectul are ca principal obiectiv reducerea mortalității infantile și a pornit de la faptul că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea infantilă, județul Caraș- Severin având o rată a mortalității infantile mai ridicată față de media națională. 

Proiectul a demarat la Reșița în iunie 2013, în această perioadă organizându-se campanii stradale de strângere de fonduri, spectacole și baluri caritabile în care au fost implicați 50 de voluntari elevi și cadre didactice. Spitalele din Reșița, Caransebeș și Oravița au fost dotate cu aparatură performantă în valoare totală de peste 100.000 euro, aceste echipamente contribuind la salvarea copiilor născuți prematur.

 

Educație pentru copiii vulnerabili în România

Cu scopul de a asigura accesul la educație de calitate copiilor din comunitățile vulnerabile, proiectul a demarat în Filiala Caraș-Severin în anul 2006. Peste 300 de copii au beneficiat de activități educative axate pe prevenirea abandonului şcolar, servicii sociale, activități de timp liber, activități de socializare şi consiliere psihologică. 

În cursul anului 2017, 40 de copii au participat la activitățile educative de tip „Şcoală după şcoală” și alți 38 de copii au participat la activități de timp liber, consiliere sau sprijin ocazional la lecții. Totodată, 34 de părinți au participat la întâlnirile periodice de informare și consiliere socială.

Toți copiii integrați în program au promovat anul şcolar 2016-2017, 27 % dintre ei au obținut premii la diferite concursuri școlare, pentru 73% s-au evidențiat progrese şcolare vizibile față de momentul includerii în program, iar 49% dintre copii înregistrează rezultate şcolare bune şi foarte bune. De asemenea, 630 de copii, beneficiari indirecți, au participat la acțiunile de informare şi conştientizare cu privire la dreptul copilului la educație, iar 20 de copii au fost incluși pe durata verii în activitățile din cadrul Grădiniței Estivale.

Protecție si educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate

Programul „Creştem Împreună” are ca obiectiv diminuarea impactului negativ asociat migrației părinților asupra copiilor rămaşi singuri acasă. Activitățile se derulează în cadrul Centrului Educațional de tip „Școală după şcoală” care funcționează în cadrul Școlii Nr. 7 Reșița încă din 2010 şi constau în oferirea de suport social şi psihologic pentru traversarea perioadei de separare de părinți, comunicarea cu părinții aflați în străinătate, utilizând computerele puse la dispoziție prin proiect, suport școlar şi socializare.

În 2017, 43 de copii au participat la activități zilnice din cadrul centrului și au beneficiat de consiliere individuală și de grup. În acest timp, 38 de părinți și reprezentanți ai copiilor au participat la întâlniri lunare și au beneficiat de consiliere socială și psihologică. Activitățile au fost derulate cu sprijinul a 25 de voluntari, profesori şi tineri. 

Peste 65% dintre copii și-au îmbunătățit abilitățile emoționale, 71% și-au îmbunătățit abilitățile sociale, iar 58% deprinderile de viață independentă în urma participării la sesiuni de consiliere. 24 dintre copiii din centrul Creștem Împreună și-au îmbunătățit performanțele școlare, 29 au obținut rezultate școlare bune și foarte bune, iar 21 au luat premii la finalul anului școlar 2016-2017. 

 

Sănătatea mamei și a copilului  

Proiectul Siguranță Educație pentru Nutriție și Sănătate (SENS) are ca scop îmbunătățirea sănătății și a statusului nutrițional al gravidelor, mamelor și copiilor sub 5 ani din comunitățile dezavantajate. Se derulează în două locații, Anina și Reșița, având ca grup țintă gravidele din comunități, mamele/părinții copiilor 0-5 ani, elevii/adolescenții. 

 

Alegeri sănătoase

Proiectul face parte din programul „Educație pentru sănătate” și se derulează în Filiala Caraș-Severin încă din 2015, având ca scop promovarea sănătății copilului și a unui stil de viață sănătos și se adresează tuturor categoriilor de vârstă. În 2017 au fost informați 250 de copii și 15 părinți, în sesiuni de informare susținute de voluntari, cadre didactice și medicale.

 

Bucuria de a dărui

Ajuns la cea de-a șasea ediție, proiectul a fost organizat în perioada noiembrie 2016 – iunie 2017 de cadre didactice voluntare de la Școala Nr. 2 Reșița. Au fost implicați peste 250 de copii şi 130 de părinți, membri susținători Salvați Copiii. Proiectul s-a finalizat cu oferirea de cadouri unui număr de 260 de copii care provin din familii cu probleme sociale. Acțiuni asemănătoare au fost organizate cu ocazia Crăciunului în cadrul proiectului „La fiecare copil vine Moș Crăciun”, pentru aproximativ 100 de copii şi familiile acestora, acțiuni care s-au desfăşurat la Școlile Nr. 2 şi 7 din Reşița. Dedicat zilei de 1 Iunie, Ziua Copilului, elevii de la Școala 2, împreună cu 3 voluntari elevi şi 5 voluntari cadre didactice au organizat Târgul de Jucării, ediția a șasea, fondurile fiind donate unui copil cu grave probleme de sănătate.

Pe lângă aceste proiecte, Organizația Salvați Copiii Filiala Caraș-Severin, împreună cu voluntarii care activează în cadrul ei, desfăşoară activități de promovare a drepturilor copilului, activități de informare privind siguranța pe internet, dar şi campanii precum: Prevenirea şi combaterea Traficului de ființe umane, Prevenirea şi combaterea consumului de droguri, Prevenirea şi combaterea violenței, Săptămâna Globală a Educației.

În perioada 2016 – 2017, peste 70 de voluntari elevi și cadre didactice au fost activi în proiectele şi evenimentele Salvați Copiii interacționând cu peste 2.500 de copii, părinți şi profesori și petrecând peste 4.500 de ore de voluntariat.


 

Date de contact Salvați Copiii Filiala Caraș-Severin:

Președinte: Măriuța Simionescu
Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 1, cod poștal 320067, Reșița
Telefon: +40 744 360 910
E-mail: [email protected]

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Argeș

Filiala Argeș a luat naștere în 1991, de-a lungul timpului fiind desfășurate activități care vin în sprijinul copiilor și prin intermediul cărora se asigură că drepturile copilului sunt respectate și că protecția copilului este prioritară.

Citește mai mult

Brașov

Biroul local din Brașov acționează pentru respectarea drepturilor copilului, prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice, a campaniilor de informare și prevenire și sprijinirea tuturor copiilor.

Citește mai mult

Cluj

Prin intermediul biroului local Cluj sunt derulate programe educaționale pentru copii în risc de abandon școlar, începând din anul 2007.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE