Skip to main content
bdd5c894-282e-4aa2-a3c8-8674ff74b705.jpg.webp

Monitorizarea drepturilor copilului

Procesul de a monitoriza drepturile copilului este un proces continuu de observare și cercetare și constituie fundamentul inițiativelor Salvați Copiii.

În centrul atenției specialiștilor noștri se află aspecte precum concordanța reglementărilor din legislația românească cu privire la copii cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, analiza vieții copilului și respectul față de drepturile copilului și protecția copilului, precum și evaluarea politicilor sociale și educaționale.

La un interval de 5 ani, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului analizează evoluția modului în care drepturile copilului și protecția copilului sunt respectate de către statele semnatare ale Convenției ONU, pe baza unui raport redactat de fiecare guvern privind stadiul implementării Convenției. 

Pentru o deplină realizare a drepturilor copilului în România, pornind de la o analiză amănunțită a situației actuale și bazându-se pe opiniile și soluțiile primite de la miile de copii cărora li se adresează în mod direct, în 2016, Salvați Copiii a supus atenției Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului de la Geneva Raportul său alternativ la cel de-al 5-lea raport periodic înaintat de România.

Sărăcia, cu una dintre cele mai perfide consecințe ale ei, abandonul școlar, rata ridicată a mortalității infantile, în principal determinată de cauze prevenibile și afecțiuni tratabile în condițiile unui sistem medical funcțional, scăderea ratei vaccinărilor, care atrage după sine revenirea unor boli eradicate sau cu incidență scăzută, stigmatizarea și discriminarea copiilor în comunitate și școală, pe criterii economice, de etnie, de sănătate, cultura agresivității ca metodă de educație sunt indicatori relevanți pentru modul în care România, atât la nivelul autorităților decidente, cât și la nivelul societății, știe să își protejeze copiii.

Salvați Copiii România a monitorizat, pe parcursul a șapte ani (2008 – 2015) acești indicatori, ca fundament pentru Raportul Alternativ Periodic prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului la Geneva.

Materiale utile

» Raport alternativ la cel de-al 5-lea raport periodic înaintat de România Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului 2008-2015 
» Recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului (2009)
» Recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului (2017)
» Contribuția Salvați Copiii la Examinarea Periodică Universală a situației drepturilor omului în România (Universal Periodic Review of the human rights situation in Romania)

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Convenția a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.

Citește mai mult

Participarea copiilor

Salvați Copiii sprijină participarea reală și de bună calitate a copiilor, ceea ce le oferă posibilitatea de a-și exprima opiniile, de a fi implicați în luarea decizilor care îi privesc sau de a acționa.

Citește mai mult

Promovarea drepturilor copilului

În aprilie 1990, Salvați Copiii a inițiat programul „Și noi avem drepturi”, care își propune să educe copiii și specialiștii care lucrează cu copii.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE