Skip to main content
308080eb-c716-48d7-8ad0-74dc1d65052e.jpg.webp

Copii singuri acasă

Mulți dintre părinții români sunt nevoiți să își caute un loc de muncă în străinătate. Lipsa lor determină schimbări dramatice în viața familiei.

Copiii rămași acasă în urma plecării părinților la muncă în străinătate, lipsiți de afecțiunea și supravegherea acestora, sunt expuși mai multor riscuri: abandon școlar, autoizolare, apariția unor tulburări emoționale și comportamentale. Mai mult decât atât, lipsa ambilor părinți sau a reprezentanților legali determină limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate și educaționale, la protecție juridică sau la beneficii sociale.    

 

Câți copii au rămas singuri acasă?

Dimensiunea fenomenului - statistici și estimări

Conform Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 75.136 de copii aveau părinţii plecați la muncă în străinătate, în decembrie 2020, din care 13.253 de copii cu ambii părinţi plecaţi şi 9.409 copii cu părintele unic susţinător plecat.     

Pentru anul 2017, când datele ANPDCA indicau un număr de 94.896 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, datele furnizate de Ministerul Educației Naționale, având ca sursă Inspectoratele Școlare Județene evidențiau însă un număr mult mai mare, de 159.038 de copii cu părinții plecați în străinătate. Nici datele provenite din sistemul educational nu sunt complete, surprinzând doar numărul copiilor integrați în sistemul de învățământ (preșcolari și școlari cu vârsta între 3-17 ani) și neincluzând copiii de vârstă antepreșcolară și pe cei neînscriși la școală/în abandon școlar.    


Crestem-impreuna.jpg    Evoluția în timp a datelor centralizate de ANPDCA:    

Anul

Total

Cu un singur   
părinte plecat

Cu ambii   
părinţi plecaţi

Cu părinte unic   
susţinător   
plecat

 

Lipsiți complet   
de grija   
părintească

Intrați in sistemul   
de protecție   
specială

        
2020 (dec.)75.13652.47413.2539.409 22.6623.047

2019 (dec)

91.345

59.262

15.858

11.723

 

27.001

3.500

2018 (dec)

92.027

62.890

16.331

12.806

 

29.137

3.659

2017 (dec)

94.896

64.701

17.425

12.770

 

30.195

3.730

2016 (dec)

95.308

62.978

18.646

13.684

 

32.330

3.870

2015 (dec)

85.194

53.507

21.610

10.077

 

31.687

4.227

2014 (dec)

82.339

49.855

22.050

10.434

 

32.484

3.753

2013 (dec)

80.036

47.394

22.329

10.313

 

32.642

3.674

2012 (dec)

79.901

46.917

22.993

9.991

 

32.984

3.346

2011 (dec)

83.658

49.470

23.924

10.264

 

34.188

3.654

2010 (dec)

84.084

48.037

25.567

10.480

 

36.047

3.544

2009 (dec)

85.605

48.665

26.472

10.468

 

36.940

3.623

2008 (dec)

92.328

53.125

28.795

10.408

 

39.203

3.684Protecție și educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate    
Salvați Copiii România derulează, începând din anul 2010, un program complex destinat protecției și educației copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate. Programul a fost dezvoltat pe baza recomandărilor formulate în cercetarea „Impactul migrației părinților asupra copiilor rămași acasă”, realizată de Salvați Copiii, care a evidențiat  impactul plecării părinților asupra bunei dezvoltări a copiilor și nevoile pe care aceștia le au în perioada lipsei de îngrijire parentală.    
     
Scopul programului este acela de a-i ajuta pe copiii rămași singuri acasă, dar și pe părinții sau persoanele în grija cărora au rămas copiii să depășească această perioadă de criză, prin dezvoltarea de servicii destinate acestora (de intervenție directă și de consiliere telefonică și online) și prin demersuri de îmbunătățire a aplicării legislației. Intervențiile programului sunt structurate în cadrul a două componente principale: servicii de intervenție directă pentru copii și familii și servicii de informare și consiliere.    


 

 

Serviciile de intervenție directă pentru copii și familii sunt asigurate în cadrul a 17 centre locale și constau în:

  • Pregătire școlară suplimentară pentru copii;
  • Servicii sociale, psihologice și juridice pentru copii și părinți;
  • Activități de socializare și timp liber pentru copii, facilitarea comunicării cu părinții din străinătate.


Locațiile centrelor: București, Pitești, Mangalia, Târgoviște (2 centre), Craiova, Reșița, Timișoara, Lupeni, Petrila, Brașov, Piatra Neamț, Sighișoara, Târgu Mureș, Negrești, Iași și Suceava.    

 

Serviciile de informare și consiliere sunt asigurate la nivel național:

  • Serviciul de consiliere telefonică și online Help-Line 0800.070.040 și platforma online www.copiisinguriacasa.ro oferă gratuit consiliere psiho-socială și juridică pentru părinții și copiii afectați de migrația economică și pentru alte persoane interesate. 
  • Campania de informare și conștientizare (prin mass-media, online, caravane locale, distribuire de materiale de informare în țară la instituții publice relevante, la puncte de trecere a frontierei și în afara țării, prin consulate și ambasade) cu privire la obligațiile legale ale părinților și efectele plecării părinților asupra copiilor. 


baner-SC-oct2017.gif    

Rezultate    

De la inițierea programului, peste 9.800 de copii și 6.850 de persoane în grija cărora au rămas (rude, părinți) au beneficiat de suportul echipei Salvați Copiii.    

Ca rezultat al activităților Salvați Copiii de lobby și advocacy, cadrul legal care reglementează domeniul a fost îmbunătățit în 2013, prin introducerea în Legea 272/2004, de protecție și promovare a drepturilor copilului, a unei secțiuni separate pentru protecția copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. În urma analizelor calitative și consultărilor realizate începând cu anul 2015, a fost realizat, în parteneriat cu ANPDCA, și transmis către DGASPC-uri și Servicii Publice de Asistență Socială un set de recomandări metodologice și instrumente pentru realizarea procedurii de delegare temporară a autorității părintești. De asemenea, au fost formulate o serie de propuneri de completare a secțiunii respective. Cea mai mare parte a acestora au fost preluate în proiectul de modificare a Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, proiect aflat în dezbatere la Senat, ca urmare a unei cereri de reexaminare  formulată de Președintele României.    

Prin caravanele locale au fost organizate activități de informare în peste 1.100 de localități, atât rurale, cât și urbane, la care au participat peste 124.000 persoane (părinți, copii, cadre didactice și reprezentanți ai autorităților locale, în special angajați ai primăriilor, care îndeplinesc atribuții de asistență socială). Au fost derulate campanii de informare (media, online, caravane locale, distribuire materiale de informare la instituții relevante din țară, puncte de trecere a frontierei, misiuni diplomatice ale României în străinătate etc.).    

Salvați Copiii a oferit suport metodologic pentru activitatea Grupului de Lucru Interinstituțional dedicat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate înființat de Administrația Prezidențială în luna iulie 2016. În cadrul Grupului, am inițiat elaborarea de recomandări metodologice pentru colectarea de date statistice, destinate serviciilor publice de asistență socială și școlilor.    

În 2013, 2017 și 2019, programul destinat copiilor singuri acasă a fost recunoscut în cadrul competiției naționale Gala Societății Civile, obținând premiul 1 la secțiunea Programe, respectiv premiul 1 și premiul 2 la secțiunea Apărarea drepturilor individuale și colective.    Copii-singuri-acasa_rezultate.jpg    
.    

Susținător principal în județele Hunedoara, Iași, Vaslui, Mureş, Suceava: Pepco-logo-CMYK-TAB.jpg    

Susținători program:      logo-digi.png    

Parteneri: Administrația Prezidențială     
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții    
Ministerul Educației    
Poliția de Frontieră    
Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului    
Inspectorate Școlare Județene    
Servicii Publice de Asistență Socială    
Școli Generale din București și județele în care se implementează proiectul.

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Realizări și studii de caz

Mulți dintre părinții români sunt nevoiți să își caute un loc de muncă în străinătate. Poveștile copiilor rămași acasă ne impresionează întotdeuna.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE