Skip to main content
f38b940b-fd81-4e35-8886-9d99f0afd5ba.jpg.webp

Centrul Barnahus

Salvați Copiii derulează proiectul „Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței”. Scopul proiectului este de a implementa în mod coerent, în România, modelul Barnahus. 

Programul Barnahus se desfășoară prin proiectul „Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței”, în perioada martie 2022-august 2023, în parteneriat cu Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.  

Informații complete despre acest proiect pot fi găsite pe www.stopabuz.ro.   

Barnahus este un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice.  

Acest program își propune, pe de o parte, să faciliteze îmbunătățirea gradului de conștientizare la nivelul a 7000 de persoane din România cu privire la drepturile copiilor, iar pe de altă parte, să implementeze modelul islandez Barnahus de intervenție în acest domeniu, care reunește serviciile relevante pentru protecția copiilor aflați în ipostaze judiciare sub un singur acoperiș. Activitățile se vor desfășura în București, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.  
   
Grupul țintă al proiectului se constituie din:  
• 100 de copii victime ale abuzului sexual și violenței, care vor fi sprijiniți în cadrul centrului;  
• 500 de copii elevi care vor participa la sesiuni de educație și instruire cu privire la drepturile copilului, nediscriminare și protecție împotriva abuzului;  
• 180 de profesioniști din instituții și autorități publice, care vor participa la activitățile noastre.

Ce înseamnă centrul BarnahusIMG-4725.jpg

Barnahus (“casă pentru copii”) este un model de intervenție înființat pentru prima dată în Islanda, în 1998, iar în prezent constituie principalul răspuns la nevoile copilului aflat în proceduri judiciare în 25 de state europene (www.barnahus.eu).  

Personalul Centrului Barnahus din București a fost instruit cu privire la abordarea cazurilor de copii victime ale abuzului sexual și ale violenței domestice de către Emma Harewood – coordonatoarea centrului Barnahus din Londra. Instruirea a vizat: tehnici de interviu prietenos pentru evitarea retraumatizării copilului abuzat sexual, îmbunătățirea aspectelor legate de organizarea colaborării multidisci- plinare și interinstituționale în modelul Barnahus, în beneficiul copilu- lui și al interesului său superior, importanța conștientizării intervenției multidisciplinare în astfel de cazuri, organizarea interviurilor bazate pe bune practice și protocoale (protocolul N.I.C.H.D.-SUA- Institutul Național de Sănătate a Copilului și Dezvoltare Umană).  

Centrul Barnahus constituie singurul serviciu complex, din România, în care copilul, aflat în ipostaze judiciare în calitate de victimă, primește protecție și asistență în mod individualizat, multidisciplinar și cu respectarea intimității sale. Cât timp copilul este înscris în programul centrului, cazul său va fi monitorizat de către un asistent social.​  

 Pentru o abordare completă, o echipă a Salvați Copiii a susținut și o serie de sesiuni de educație și instruire juridică și civică în parteneriat cușcoli din București. Acestea s-au concentrat pe drepturile copilului, pe autoritățile care au atribuții în cazurile de discriminare, pe tipurile de abuz, precum și pe cauzele, consecințele și modalitățile de combatere ale acestora. Elevii au învățat cui se pot adresa în cazul în care află de un abuz, unde pot suna și cât de important este să povestească unui adult de încredere ce se petrece. Astfel, copiilor li s-a adus la cunoștință că, în caz de abuz, există instituții, autorități publice și organizații neguvernamentale care îi pot sprijini, și că în niciun caz nu trebuie să ascundă ce se întâmplă, ci să povestească unui adult situația.  

IMG-4729-(1).jpg

CAMERA DE EVALUARE ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ a copilului este organizată astfel încât specialiștii implicați să determine starea emoțională și sprijinul necesar copilului și familiei acestuia, dar și evaluarea necesității de a primi servicii terapeutice pe termen scurt și lung. În această etapă, este abordată trauma copilului și membrilor familiei acestuia sau a altor persoane din familie sau din afara familiei, responsabile cu îngrijirea copilului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
CAMERA DE AUDIERE este spațiul derulării propriu-zise a audierii privind abuzul suferit și circumstanțele producerii acestuia. Aici discuția este condusă de către un intervievator specializat, conform unui protocol specific, acesta concentrându-se pe identificarea probelor cu protejarea copilului de o potențială retraumatizare. Copilul este pregătit și totodată protejat în timpul discuției prin faptul că profesionistul stabilește mai întâi o relație de încredere cu acesta și îl pregătește pentru readucerea în memorie a experiențelor abuzive.  

 
IMG-4722.jpg
  

Această cameră este dotată cu aparatură de înregistrare audio-video de ultimă generație. Astfel, restul specialiștilor care participă la audiere pot urmări interviul în timp real, pe ecranele din CAMERA DE OBSERVAȚIE, o cameră securizată și izolată fonic pentru intimitatea discuțiilor, de asemenea dotată cu aparatură de înaltă performanță. Interviul judiciar este, bineînțeles, înregistrat și reprezintă probă admisă în instanță.  

 
IMG-4727.jpg
  

La nevoie, în Centrul Barnahus, copilul poate fi evaluat și din punct de vedere medical, de către un personal specializat și de înaltă competență care îi asigură acestuia o evaluare medicală prietenoasă în CABINETUL MEDICAL dotat în acest scop. Evaluarea medicală poate fi realizată fie în scop de investigație criminalistică, fie pentru asigurarea bunăstării fizice a copilului și a recuperării acestuia.  

 
IMG-4730.jpg

     

      Parteneri

  • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  realizează la nivelul Sectorului 6 măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
  • Are rolul  de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
  • Are ca misiune intervenţia specializată şi acordarea de asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi familiei acestuia, prin toate formele şi mijloacele inserate în aria sa de competenţă.
  • Se axează pe dezvoltarea serviciilor de prevenire sau rezolvare a situațiilor de risc ce pot duce la conflicte familiale și separarea copilului de familie.
  • Contact: Str.Cernișoara, nr.38-40, sector 6, Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229; email: [email protected], web: www.asistentasociala6.ro

       Anunțuri Achiziții

02.06.2022 - Organizatia Salvați Copiii derulează în cadrul proiectului “Cooperare interinstitutionala și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual si violentei” procedura de achizitie pentru dotarea centrului pilot Barnahus. Vă rugăm să regăsiți atașat toate informațiile necesare participării la procedura menționată.  

Specificații tehnice  

 

01.06.2022 - Organizația Salvați Copiii derulează în cadrul proiectului “Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței” procedura de achiziție echipamente IT și licențe. Vă rugăm să regăsiți atasat toate informațiile necesare participării la procedura menționată.  
   
Specificații tehnice (1)  

Specificații tehnice (2)  

 

      Achiziție Servicii formare metoda Barnahus


02.05.2022 - Organizația Salvați Copiii derulează în cadrul proiectului “Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței” procedura de achiziție Servicii formare metoda Barnahus. Vă rugăm să regăsiți atașat toate informațiile necesare participării la procedura menționată.  

Specificații tehnice 

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Protecția copiilor de etnie romă

Salvați Copiii dezvoltă un sistem integrat și inovator de servicii accesibile și de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea romilor

Citește mai mult

Protecție împotriva violenței

Protecția copiilor împotriva tuturor formelor de violență este un obiectiv strategic, pentru atingerea căruia Salvați Copiii se angajează cu responsabilitate, integritate și perseverență.

Citește mai mult

Copii singuri acasă

Mulți dintre părinții români sunt nevoiți să își caute un loc de muncă în străinătate. Lipsa lor determină schimbări dramatice în viața familiei.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE