Prevenirea abandonului școlar

Încercând să obțină venituri pentru a-și asigura existența, multe familii aleg să își implice copiii de timpuriu în muncă, iar educația nu mai constituie o prioritate. 

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Potrivit  cercetării ”Învățământul gratuit costă”, deși legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea ne arată că părinții trebuie să facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor. Fie că este vorba de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor.

O povară în plus pentru copiii din comunități defavorizate este data educația online în contextul pandemiei Covid-19. Familiile nu își pot permite achiziționarea unei tablete pentru fiecare copil și, în situația derularii școlii online, acești copiii nu mai au acces la educație.
Datele studiului ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din România”, realizat de Salvați Copiii România, arată că aproape jumătate dintre copiii din România nu au acces la o tabletă sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reală la lecțiile online.
Închiderea școlilor și organizarea cursurilor online fără dispozitivele necesare și instrumente de evaluare a calității procesului de educație sunt factori de risc major de abandon școlar.


Rata-abandonului-scolar.jpg


Școală după Școală și Educație Remedială

Programul de tip Școală după Școală și de Educație Remedială, derulat de Salvați Copiii în centrele educaționale, are ca scop prevenirea abandonului școlar pentru copiii

din grupuri vulnerabile. Prin program, copiii sunt sprijiniți la efectuarea temelor de cadre didactice specializate, beneficiază de pregătire suplimentară la materiile la care întâmpină dificultăți și sunt încurajați să participe la activități de timp liber care urmăresc dezvoltarea abilităților de viață independentă.

Din experiența Salvați Copiii, integrarea în programul Școală după Școală are un impact pozitiv clar asupra succesului școlar al copiilor:

În cei peste 20 de ani de derulare a acestui tip de activitate:

  • 92% dintre cei peste 58.860 de copii beneficiari ai programului Școala după Școală derulat de Salvați Copiii au înregistrat progrese școlare față de situația anterioară participării la program;
  • în medie 45% dintre copiii beneficiari au înregistrat rezultate școlare bune și foarte bune;
  • 20% dintre copiii beneficiari au obținut premii școlare.
linie-rosie-(1).png

"Băiatul meu participă la programul Școală după Școală. Aici este sprijinit cu rechizitele, cu o masă de prânz foarte bună dar mai ales cu atenție și respect. Îl văd cum progresează zi de zi, și vă mulțumesc că faceți asta pentru că, fără ajutorul dumneavoastră nu aș fi reușit să îi asigur toate cele necesare."
Cristina, mamă
 
linie-rosie-(1).png


Prevenire-abandon-scolar_2.jpg

În cadrul programului, părinții beneficiază de consiliere și servicii sociale, juridice și sprijin material, în funcție de nevoile identificate. Acțiuni de informare și conștientizare cu privire la dreptul copilului la educație se desfășoară în școli, iar specialiștii din instituțiile partenere se implică în grupuri de lucru având ca scop întărirea rețelelor interinstituționale locale care oferă servicii complementare și de calitate copiilor și familiilor.

linie-rosie-(1).png
În ultimii 3 ani (2019 – 2021) Salvați Copiii România se bucură de sprijinul PEPCO România în dezvoltarea programului de tip Școală după Școală din Lupeni și Petrila, județul Hunedoara.
 
Pentru a veni în sprijinul copiilor din comunități defavorizate, anual, peste 100 de copii au beneficiat de:
 
Sprijin școlar suplimentar - în funcție de nevoile copiilor, sunt organizate activități educaționale pentru acei copii care necesită sprijin educațional (acțiuni de sprijin în activitatea școlară - citit, competențe scris-citit, alte materii, efectuarea temelor, îndrumare la diverse materii) pentru menținerea/îmbunătățirea rezultatelor școlare și prevenirea abandonului școlar.
Servicii și consiliere în domeniul social, psihologic și juridic pentru copiii și părinții/persoanele în îngrijirea cărora se află copiii - sesiuni de consiliere de grup și/sau individuale. Consilierea ajută, în general, copiii să dobândească abilitățile emoționale și sociale necesare pentru o dezvoltare armonioasă. De asemenea, sunt organizate sesiuni de consiliere pentru părinți, în funcție de nevoile acestora.
Activități de socializare și de petrecere a timpului liber pentru copii - aceste activități au ca scop satisfacerea nevoii copiilor de a petrece timp de calitate precum și dezvoltarea de abilități de comunicare și socializare și de viața independenta.
Sprijin material pentru copii și pentru familiile acestora pentru a facilita accesul copiilor la educație; copiilor li se asigura rechizite, o masă pe zi și alte produse, după necesități. De două ori pe an, familia primește pachete conținând alimente de bază
Creșterea capacității specialiștilor care lucrează cu copiii din Petrila, Lupeni, Timisoara, Craiova și Reșița prin organizarea de cursuri de informare și ateliere de schimb de experiență.
În anul 2021, în plus față de activitățile derulate până în prezent, ne-am propus crearea unei rețele de specialiști de la instituțiile statului și ONG-uri care vor derula, în parteneriat, activități în folosul copiilor.
 
Parteneriatul dintre Salvați Copiii și PEPCO România are ca preocupare majoră accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile.
 
 
Problemele financiare determină mulți părinți din România să ia calea străinătății în încercarea de a oferi copiilor lor un viitor mai bun. De cele mai multe ori, cei mici rămân în grija bunicilor sau altor rude, care, oricât de mult ar încerca, nu pot suplini absența părinților.

Lipsa figurii materne sau paterne din viața unui copil poate afecta negativ dezvoltarea acestuia. Consecințele lipsei părinților, deopotrivă psiho-emoționale și sociale, sunt agravate pe fondul crizei pandemice pe care o traversăm. Pentru starea de bine și echilibrul emoțional al acestor copii, rămași acasă în urma plecării părinților, Salvați Copiii intervine cu sprijin complex, fiindu-le alături.

În această perioadă, cu sprijinul PEPCO România, întărim programul de sprijin pentru copiii  rămași singuri acasă în urma migrației economice a părinților. Astfel, în prima etapă a intervenției, peste 360 de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate din cinci judeţe, Suceava, Iași, Vaslui, Mureș și Hunedoara vor fi integrați în programe complexe de sprijin psiho-socio-educațional.

Mai mult decât atât, având în vedere contextul socio-economic extrem de dificil cu care se confruntă copiii şi familiile din Valea Jiului, în cadrul aceluiaşi program Salvați Copiii România va acorda  sprijin integrat, adaptat nevoilor pentru 100 de copii vulnerabili din Petrila, Hunedoara.

Alți 500 de copii din cele cinci județe vor beneficia de activitățile din proiect, participând la activități de educație non-formală și consiliere individuală.

În decursul acestui an, Salvați Copiii a intervenit activ pentru ca 660 de copii, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate sau care provin din familii vulnerabile socio-economic să facă faţă vulnerabilizărilor suplimentare, cu sprijinul PEPCO România. Astfel, aceștia au fost incluși în clasele de educație remedială, pentru a putea recupera decalajul cauzat de lipsa accesului la școala online, au fost consiliați psihologic, atât ei, cât și familiile lor și au beneficiat de suport material de urgență, cu sprijinul echipelor mobile locale.
 


Logo-PEPCO.png

linie-rosie-(1).png

O școală pentru fiecare

 
În această perioadă dificilă în care nu toți copiii au avut acces egal la educație, Salvati Copiii dezvoltă șase noi centre educaționale în patru comunități rurale – Băcești (Vaslui), Amărăștii de Jos (Dolj), Aninoasa (Dâmbovița) și Grădiștea (Ilfov) și două urbane – Giurgiu și București în cadrul proiectului ”O școală pentru fiecare” care se derulează în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2023.

870 de copii care provin din medii vulnerabile, copii în risc de abandon școlar și copii cu cerințe educative speciale, vor beneficia de servicii integrate pentru prevenirea abandonului școlar - programe de Grădiniță Estivală, de tip Școală după Școală, de dezvoltare personală și măsuri de sprijin social.
520 de părinți vor beneficia de educație parentală și servicii de consiliere, iar 170 specialiști din domeniul educației și serviciilor sociale vor dobândi cunoștințe și abilități de promovare a educației incluzive, prin participare la sesiuni de instruire și schimburi de experiență realizate de Salvați Copiii Norvegia.

De asemenea, vor fi organizate campanii de informare și conștientizare privind educația incluzivă de către partenerii de la CJRAE Ilfov.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.115.141 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a contribui la prevenirea abandonului școlar și la o mai bună incluziune a copiilor în risc de abandon școlar și copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților și specialiștilor din educație și servicii sociale. Asigurarea unui mediu școlar incluziv și dezvoltarea de măsuri de sprijin în funcție de nevoile specifice sunt esențiale pentru a asigura menținerea în școală a acestor copii, iar pe termen mediu și lung accesul la un nivel de educație superior și pe piața muncii, contribuind la reușita integrării lor profesionale și sociale și la combaterea riscului de sărăcie sau excluziune socială.
 
Dacă vrei să faci o donație singulară, donează aici.

Mai multe în această secțiune

O școală pentru fiecare

O școală pentru fiecare

O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COD PROIECT PN 2064 – finanțare „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Citește mai mult

Și eu vreau la școală

Și eu vreau la școală

Patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară sunt dezvoltate cu scopul de a favoriza accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii.

Citește mai mult