Prevenirea abandonului școlar

Încercând să obțină venituri pentru a-și asigura existența, multe familii aleg să își implice copiii de timpuriu în muncă, iar educația nu mai constituie o prioritate. 

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Potrivit  cercetării ”Învățământul gratuit costă”, deși legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea ne arată că părinții trebuie să facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor. Fie că este vorba de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor.

Rata-abandonului-scolar.jpg


Școală după Școală


Programul de tip Școală după Școală, derulat de Salvați Copiii în centrele educaționale, are ca scop prevenirea abandonului școlar pentru copiii din grupuri vulnerabile. Prin program, copiii sunt sprijiniți la efectuarea temelor de cadre didactice specializate, beneficiază de pregătire suplimentară la materiile la care întâmpină dificultăți și sunt încurajați să participe la activități de timp liber care urmăresc dezvoltarea abilităților de viață independentă.

Din experiența Salvați Copiii, integrarea în programul Școală după Școală are un impact pozitiv clar asupra succesului școlar al copiilor:

  • 92% dintre cei peste 27.100 de copii beneficiari ai programului Școala după Școală derulat de Salvați Copiii au înregistrat progrese școlare față de situația anterioară participării la program; 
  • în medie 45% dintre copiii beneficiari au înregistrat rezultate școlare bune și foarte bune;
  • 20% dintre copiii beneficiari au obținut premii școlare.
linie-rosie-(1).png

"Băiatul meu participă la programul Școală după Școală. Aici este sprijinit cu rechizitele, cu o masă de prânz foarte bună dar mai ales cu atenție și respect. Îl văd cum progresează zi de zi, și vă mulțumesc că faceți asta pentru că, fără ajutorul dumneavoastră nu aș fi reușit să îi asigur toate cele necesare."
Cristina, mamă
 
linie-rosie-(1).png


Prevenire-abandon-scolar_2.jpg

În cadrul programului, părinții beneficiază de consiliere și servicii sociale, juridice și sprijin material, în funcție de nevoile identificate. Acțiuni de informare și conștientizare cu privire la dreptul copilului la educație se desfășoară în școli, iar specialiștii din instituțiile partenere se implică în grupuri de lucru având ca scop întărirea rețelelor interinstituționale locale care oferă servicii complementare și de calitate copiilor și familiilor.

linie-rosie-(1).png
Începând cu luna mai 2019 Salvați Copiii România se bucură de sprijinul PEPCO România în dezvoltarea programului de tip Școală după Școală din Lupeni și Petrila, județul Hunedoara.

Pentru 125 de copii  sunt organizate următoarele activități:
  • Sprijin școlar suplimentar - în funcție de nevoile copiilor, sunt organizate activități educaționale pentru acei copii care necesită sprijin educațional (acțiuni de sprijin în activitatea școlară - citit, competențe scris-citit, alte materii, efectuarea temelor, îndrumare la diverse materii) pentru menținerea/îmbunătățirea rezultatelor școlare și prevenirea abandonului școlar. 
  • Servicii și consiliere în domeniul social, psihologic și juridic pentru copiii și părinții/persoanele în îngrijirea cărora se află copiii - sesiuni de consiliere de grup și/sau individuale. Consilierea ajută, în general, copiii să dobândească abilitățile emoționale și sociale necesare pentru o dezvoltare armonioasă. De asemenea, sunt organizate sesiuni de consiliere pentru părinți, în funcție de nevoile acestora. 
  • Activități de socializare și de petrecere a timpului liber pentru copii - aceste activități au ca scop satisfacerea nevoii copiilor de a petrece timp de calitate precum și dezvoltarea de abilități de comunicare și socializare și de viața independenta. 
  • Sprijin material pentru copii și pentru familiile acestora pentru a facilita accesul copiilor la educație; copiilor li se asigura rechizite, o masă pe zi și alte produse, după necesități. De două ori pe an, familia primește pachete conținând alimente de bază

Parteneriatul dintre Salvați Copiii și PEPCO România are ca preocupare majoră accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile.

Logo-PEPCO.png

Mai multe în această secțiune

Și eu vreau la școală

Și eu vreau la școală

Patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară vor fi dezvoltate cu scopul de a favoriza accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii.

Citește mai mult

Viitor prin școală

Viitor prin școală

Dezvoltăm șase noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară în județele Mureș, Brașov, Hunedoara, Suceava, Vaslui și Dâmbovița.  
 

Citește mai mult