Skip to main content
2e47d572-ce51-43dd-9cb4-2ba03963269e.jpg.webp

Educație

Sărăcia și lipsa accesului la servicii de protecție socială cu care se confruntă copiii și familiile lor își pun amprenta în mod negativ asupra participării școlare a copiilor.

În ianuarie 2021, peste 286.150 de copii români cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ (primar, gimnazial, liceal sau profesional) iar, pe ansamblul învățământului primar și gimnazial, rata abandonului școlar pentru anul 2019/2020 a fost de 1,3%, ceea ce înseamnă aproximativ 20.878 de elevi.


În ceea ce privește calitatea educației, testele PISA din 2018 arată că: 41% dintre elevii români din sistemul educațional se plasează în aria analfabetismului funcțional, 46,6% au dificultăți uriașe în realizarea de calcule matematice simple, iar 43,9% nu au cunoștințele generale elementare despre societate, oameni și univers.


Pentru a interveni în diminuarea acestui fenomen este nevoie de eforturi susținute, pe termen lung, care să acopere nevoile copiilor atât pe plan educațional, dar și social. În vederea promovării drepturilor copiilor și încercând să asigure accesul egal la educație pentru copiii din grupuri vulnerabile, Salvați Copiii România a dezvoltat programe educaționale încă din 1998.


Prin activitățile derulate în cadrul centrelor educaționale, Salvați Copiii contribuie la reducerea și prevenirea abandonului școlar prin oferirea de servicii complementare, educaționale, sociale, de consiliere juridică și psihologică, copiilor din grupuri vulnerabile și familiilor acestora.
 


educatie-SCR.jpg

 

Programele educaționale Salvați Copiii urmăresc trei direcții prioritare:

  • Facilitarea participării la educația preșcolară a copiilor care nu au frecventat grădinița, cu precădere romi, în vederea reducerii decalajelor educaționale ale acestora față de copiii care au frecventat grădinița, la integrarea în școală (programe de Gradiniță Estivală, prin care copiii participă la activități de pregătire preșcolară în perioada verii, iar apoi sunt sprijiniți să se integreze în grădiniță sau școală, în funcție de vârstă);
  • Programe de prevenire a abandonului școlar pentru copiii din comunități defavorizate (programe de tip Școală după Școală și programe de Educație Remedială, prin care copiii beneficiază de pregătire școlară suplimentară pentru a depăși decalaje educaționale;
  • Programe de integrare/reintegrare școlară pentru copiii neșcolarizați/în abandon școlar (programe de tip A Doua Șansă prin care copiii neînscriși în sistemul de învățământ care au depășit vârsta de frecventare a învățământului de zi sunt înscriși la scoală și sunt ajutați să recupereze materia școlară.)
 

Până în prezent, Salvați Copiii România a inclus în programele educaționale 211.127 de copii astfel:

girl_icon.png10.009 de copii au beneficiat de suport în programul Grădinițe Estivale;

48.299 de copii au beneficiat de suport în programul de prevenire a abandonului școlar Școală după Școală și Educație Remedială;

4.924 de copii au fost reintegrați prin programul A Doua Șansă;


147.895 de copii au beneficiat de condiții mai bune pentru frecventarea școlii în siguranță și de metode de lucru online îmbunătățite prin dotarea a școlilor fi formarea cadrelor dicatice și a altor specialiști.


Dintre aceștia, în anul 2023, am lucrat cu 42.000 copii, astfel:
 

boy_icon.png

300 de copii au beneficiat de suport în programul Grădinițe Estivale;

4.500 de copii au beneficiat de suport în programul de prevenire a abandonului școlar Școală după Școală;

150 de copiii au fost sprijiniți să urmeze programul A Doua Șansă

7.050 de copiii au primit sprijin educațional și social pentru continuarea studiilor:

30.000 de copii au beneficiat de servicii educaționale îmbunătățite ca urmare a formării cadrelor didactice și a dotării și amenajării școlilor lor (250 de specialiști formați și 40 de școli amenajate sau dotate).


LINE-MEDIUM.png
Finanțatori: Fondurile pentru derularea programelor educaționale sunt asigurate prin campania Festivalul Brazilor de Craciun, precum și cu sprijinul companiilor, Catena, Kaufland, Lidl, OMV, PEPCO România, precum și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare și Fondul Social European prin POCU.

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Grădinițe și Școli de vară

Educația protejează copiii de sărăcie, violență și abuz și îi ajută să râdă, să învețe, să mănânce, să se joace și să crească.

Citește mai mult

Educație preșcolară

Participarea la educație a copiilor romi este mai scăzută decât în restul populației, iar lipsa educației preșcolare influențează negativ parcursul școlar al copiilor.

Citește mai mult

Prevenirea abandonului școlar

Încercând să obțină venituri pentru a-și asigura existența, multe familii aleg să își implice copiii de timpuriu în muncă, iar educația nu mai constituie o prioritate. 

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE