Skip to main content
97f0cffd-9fd0-4bf6-bae4-4b5bfc83a51b.jpg.webp

Legislație

Legi naționale, convenții internaționale și directive europene privind drepturile copilului.

Legislație națională


> Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

> Legea educației naționale nr. 1/2011 
 
> Codul Penal

> Codul Civil

​> Codul Muncii

> Legea pentru prevenirea și combaterea violenței în familie - nr. 217/ 2003
 
> Legea privind procedura adopției nr. 273 din 21 iunie 2004
 
> Legea privind prevenirea și combaterea traficului de persoane nr. 678/ 2001
 
> Legea privind venitul minim garantat nr. 416/ 2001
 
> Ordonanță de Urgență privind regimul străinilor în România nr. 194 / 2002
 
> Legea privind azilul în România nr. 122/ 2006
 
> HOTĂRÂRE nr. 1.443 din 2 septembrie 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea acestora
 
> Legea privind alocația de stat pentru copii nr. 61 / 1993
 
> ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală- actualizată până la data de 17 mai 2009
 
> Legea asistenței sociale nr. 292 / 2011
 
> Hotărârea nr. 225 din 27 martie 2012


3211f2b7-fcc0-4105-a2da-ab40fcc7ddc7.png


Documente internaționale


> Convenția europeană a drepturilor omului (1950)

> Declarația drepturilor copilului (1959)

> Declarația universală a drepturilor omului (1948)

> Declaration of the Rights of the Child (1923)

> Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

​> Prima hotărâre CEDO privind dreptul la educație

​> Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual (Convenția Lanzarote)

> Protocol facultativ la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, referitor la implicarea copiilor în conflicte armate (2000)

> Protocol facultativ la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă (2000)

> Convenția OIM 138 privind vârsta minimă de încadrare în muncă (1973)

> Convenția OIM 182 privind interzicerea celor mai grave forme de muncă a copiilor (1999)

> Convenția ONU privind statutul de refugiat (1951)

> Convenția ONU privind criminalitatea transnațională organizată (2000)

> Protocol împotriva traficului ilegal de migranți, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate (2000)

> Protocol privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate (2000)

> Directiva 2003/9/CE privind standardele minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre

> Directiva 2005/85/CE privind acordarea și retragerea statutului de refugiat

> Convenția privind consimțământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie

> Tratatul de la Lisabona (2007) - primul tratat UE în care este menționată necesitatea protecției și promovării drepturile copilului (art. 2, alin 3 și 5)
 

Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE