Skip to main content
918c6145-5ea1-40c0-8c7d-cf1883d8bf7f.jpg.webp

Termeni și condiții

Organizația Salvați Copiii România este asociație de utilitate publică, recunoscută prin H.G. 2262/ 2004. Organizația Salvați Copiii este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sectorului 1 București cu nr. 1334/ 17.04.1990. Sediul social se află în Intrarea Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, București, cod poștal 010899.

Organizația Salvați Copiii este înregistrată în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale - Decizia ANAF nr. 294404 din 3.04.2019.

Site-ul Salvați Copiii

Acest portal (www.salvaticopiii.ro), numit în continuare „site” este administrat de Salvați Copiii. Accesul la acest portal și utilizarea lui și a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni și condiții. Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislației în vigoare.

Definiții

În cuprinsul prezentului material următorii termeni se traduc astfel:
- site: portalul aparținând și fiind administrat de Salvați Copiii, care se află la adresa www.salvaticopiii.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind activitatea Salvați Copiii;
- conținutul site-ului: orice material, orice informație, publicate pe site sub orice formă - text, fotografii, grafică, audio, video;
- utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat termenii și condițiile de utilizare ale prezentului site;
- utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Salvați Copiii, precum și utilizarea conținutului site-ului fără a indica sursa

Salvați Copiii își rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni și condiții, inclusiv violarea drepturilor Salvați Copiii referitoare la sigla și logo-ul organizației și a drepturilor de autor referitoare la conținutul site-ului.

Site-ul Salvați Copiii este pus la dispoziția utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional și în scop educațional. 

Conținutul site-ului Salvați Copiii este selectat după criteriile organizației și la libera alegere a acesteia. Salvați Copiii își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului, inclusiv termenii și condițiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni și condiții.

Salvați Copiii nu răspunde pentru consecințele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.
Salvați Copiii nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruși sau orice altă contaminare care are proprietăți distructive. Salvați Copiii nu garantează pentru vreoo contaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informație transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii și condițiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi supuse în primă fază unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă,  iar în caz de eșec vor fi investite instanțele judecătorești de pe raza Municipiului București. 

Website-uri externe

Site-ul Salvați Copiii poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Salvați Copiii. Salvați Copiii pune la dispoziție aceste link-uri doar cu caracter informativ și pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Salvați Copiii să obțină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Salvați Copiii nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea.

Numele și logo-ul Salvați Copiii

Numele și logo-ul Salvați Copiii sunt proprietatea exclusivă a Organizației Salvați Copiii, marcă înregistrată la OSIM. Numele și logo-ul Save the Children sunt protejate internațional. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă Salvați Copiii, respectiv a Save the Children International.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului Salvați Copiii este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Salvați Copiii. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei (Salvați Copiii România). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Salvați Copiii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizația Salvați Copiii este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal nr. 16481. Organizația Salvați Copiii prelucrează datele cu caracter personal (date de identitate, date de stare civilă, adresă, telefon, profesie, loc de muncă, situația familială, situația economică și financiară, date privind starea de sănătate și alte asemenea date) ale beneficiarilor (copii, membrii familiei acestora), în sensul stocării acestor date și al transmiterii lor către autorități ale statului sau private care au competență în soluționarea problemelor beneficiarilor, în scopuri de acordare de protecție și asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Conform legii anterior menționate, beneficiarii au dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de a nu fi supuși unor decizii individuale. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Organizația Salvati Copiii. De asemenea, beneficiarilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției.

Donații

Prin intermediul site-ului Salvați Copiii se pot face donații online. Donatorul are posibilitatea să selecteze atât suma pe care dorește să o doneze, cât și cauza pentru care dorește să fie direcționată donația sa. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susținătorilor Salvați Copiii și va fi informat periodic despre proiectele derulate.

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Codul de conduită

Toți angajații și colaboratorii Salvați Copiii trebuie să semneze și să se conformeze acestui Cod de Conduită.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE