Promovarea drepturilor copilului

În aprilie 1990, Salvați Copiii a inițiat programul „Și noi avem drepturi”, care își propune să educe copiii și specialiștii care lucrează cu copii.
Programul Și noi avem drepturi are ca scop informarea copiilor în vederea conștientizării drepturilor și responsabilităților lor, sensibilizarea adulților cu privire la copil și drepturile sale, sporirea gradului de respectare a drepturilor copilului și, nu în ultimul rând, stimularea copiilor și tinerilor să participe în programe și acțiuni sociale. Proiectul cuprinde anual peste 15.000 de copii și se derulează în toate filialele organizației, un rol foarte important avându-l tinerii voluntari.

Programul Și noi avem drepturi își propune ca obiective:
  • educarea copiilor în vederea conștientizării propriilor drepturi și responsabilități
  • diseminarea principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului
  • creșterea gradului de respectare a drepturilor copilului
  • implicarea copiilor și a tinerilor în activități de educație nonformală, prin derularea de sesiuni interactive de informare prind drepturile copilului.
Principalele componente ale programului, din momentul lansării până în prezent, au fost următoarele:
  1. Sesiunile interactive de informare de la egal la egal, coordonate de tineri voluntari special pregătiți pentru această activitate, pe tot parcursul anului școlar, promovând drepturile copilului și responsabilitățile acestuia în grădinițe, școli și licee, atât ca activitate distinctă, cât și în cadrul orelor de educație civică sau dirigenție.
  2. Concursuri de proiecte cu tema drepturile copilului pentru elevi și profesori 
  3. Forumul Național al Copiilor.


Concursul Drepturile Copilului

Concursul național Drepturile Copilului a debutat în 1995, implicând până în prezent peste 50.000 de copii cu vârste între 10-14 ani și profesori îndrumători. Concursul este organizat în școlile partenere din București și toate filialele organizației, iar echipele, formate din elevi și profesori, dezvoltă în cadrul școlii mici proiecte pe diverse teme ce țin de drepturile copilului. Printre proiectele dezvoltate de-a lungul timpului se numără expoziții, activități interactive, activități artistice, campanii de conștientizare și informare. Printre temele edițiilor anterioare amintim: participarea copiilor la deciziile care îi privesc, dreptul la exprimare, nondiscriminarea, protecția împotriva violenței.

Câștigătorii concursului Drepturile Copilului beneficiază de participarea la evenimente naționale precum tabere și școli de vară.

Mai multe în această secțiune

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Convenția a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.

Citește mai mult

Participarea copiilor

Participarea copiilor

Salvați Copiii sprijină participarea reală și de bună calitate a copiilor, ceea ce le oferă posibilitatea de a-și exprima opiniile, de a fi implicați în luarea decizilor care îi privesc sau de a acționa.

Citește mai mult