Skip to main content
0287b7db-05af-4f4e-bc6a-37f63ea304f6.jpg.webp

Codul de conduită

Toți angajații și colaboratorii Salvați Copiii trebuie să semneze și să se conformeze acestui Cod de Conduită.

Angajații și toate persoanele care lucrează cu copiii:

 • Nu vor lovi sau abuza fizic copiii;
 • Nu vor avea relații fizice/sexuale cu vreun copil  
 • Nu vor avea cu vreun copil relații care ar putea fi considerate exploatatoare sau abuzive, inclusiv în mediul online și în comunicarea pe rețele sociale ;
 • Nu vor acționa într-o manieră abuzivă sau care ar putea supune copiii riscului unui abuz, inclusiv în mediul online și în comunicarea pe rețele sociale;
 • Nu vor folosi un limbaj, nu vor face sugestii și nu vor da sfaturi inadecvate, jignitoare sau abuzive;
 • Nu vor avea un comportament inadecvat sau provocator din punct de vedere sexual;
 • Nu vor lua acasă, peste noapte, vreun copil cu care lucrează, în special dacă acesta este nesupravegheat;
 • Nu vor dormi în aceeași cameră sau în același pat cu vreunul dintre copiii cu care lucrează;
 • Nu vor petrece timp singur cu un copil, izolat de alte persoane;
 • Nu vor realiza copiilor activități de îngrijire personală, intimă, pe care aceștia și le pot face singuri; 
 • Nu vor susține, încuraja copilul să manifeste un comportament considerat delincvent, agresiv, neconform normelor sociale și legale;
 • Nu vor acționa într-o manieră care să umilească, rușineze, degradeze, să îi facă pe copii să se simtă inferiori sau care poate produce orice formă de abuz emoțional;
 • Nu vor avea un comportament discriminator sau preferențial față de unii copii în defavoarea altora;
 • Nu vor contacta și nu vor accepta invitația copiilor de a comunica în afara scopului și contextului activității desfășurate în cadrul organizației.


Această listă nu este exhaustivă sau exclusivă. Principiul este că angajații și toate persoanele care lucrează cu copiii nu vor avea un comportament sau acțiuni dăunătoare sau abuzive.

Este important ca toți angajații și toate persoanele care lucrează cu copiii să:

 • Identifice situațiile care prezintă anumite riscuri referitoare la viața și dezvoltarea copilului;
 • Planifice și să își organizeze munca și locul de muncă astfel încât să reducă riscurile expunerii copilului la abuz;
 • Dea dovadă de transparență, pe cât posibil, în activitățile pe care le desfășoară cu copiii;
 • Creeze un mediu deschis și sincer, astfel încât orice problemă să poată fi adusă în discuție și dezbătută;
 • Se asigure că angajații au o cultură a responsabilității, astfel încât să existe o reacție imediată la practicile inadecvate sau comportamentele potențial abuzive;
 • Discute cu copiii despre relația pe care o au cu angajații și să îi încurajeze să le comunice orice problemă care poate apărea;
 • Îi încurajeze pe copii – să discute cu ei despre drepturile pe care le au, ce este acceptabil și ce nu, ce pot face în cazul în care există o problemă;
 • Informeze imediat coordonatorii proiectului în care își desfășoară activitatea dacă iau contact direct cu o situație care încalcă prevederile acestui document.
DACĂ OBSERVAȚI COMPORTAMENTE INADECVATE ALE ANGAJAȚILOR, VOLUNTARILOR, MEMBRILOR SAU PARTENERILOR ÎN RELAȚIA CU COPIII AFLAȚI ÎN ASISTENȚA ORGANIZAȚIEI SALVAȚI COPIII, SESIZAȚI IMEDIAT SITUAȚIA LA:

Psiholog MIHAELA DINU, Tel. 021.321.00.50/0745.13.17.66, Email: [email protected] 

POLITICA ORGANIZAȚIEI SALVAȚI COPIII PRIVIND PROTECȚIA COPIILOR - RO
POLITICA ORGANIZAȚIEI SALVAȚI COPIII PRIVIND PROTECȚIA COPIILOR - EN

Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE