Skip to main content
106c6aa0-f51f-4492-97de-a194fb5f35c5.JPG.webp

Mureș

În cei peste douăzeci de ani de activitate cu și pentru copii, Filiala Mureș și-a afirmat constant misiunea de a promova și respecta drepturile copilului și protecția copilului la nivel județean.

Activitatea Organizației Salvați Copiii Filiala Mureș este dedicată copiilor din dorința de a le oferi o lume mai bună, mai sigură, lipsită de orice formă de violență, cu acces la educație și sănătate. Proiectele desfășurate au ca obiectiv protecția copiilor împotriva violenței prin centrele de consiliere, accesul la educație, prevenirea abandonului școlar și integrarea școlară a copiilor prin centrele educaționale, protecția copiilor afectați de migrația părinților la muncă în străinătate prin centrele de zi, promovarea educației pentru sănătate și asigurarea dreptului la viață și supraviețuire.


Centrul de Consiliere pentru Părinți

Centrul de Consiliere pentru Părinți își propune să vină în sprijinul părinților oferindu-le informații despre cum pot răspunde eficient nevoilor copilui în funcție de nivelul de dezvoltare al acestora, cum să rezolve situațiile conflictuale și să dezvolte relații sănătoase cu copiii, astfel ca aceștia să crească și să se dezvolte armonios.

Serviciile oferite de echipa multidisciplinară, într-un mediu prietenos, accesibil și nestigmatizant sunt adresate:

Părinților:

 • servicii de educație parentală pentru părinții ai căror copii manifesă anumite dificultăți de natură emoțională, comportamentală și socială;
 • servicii de consiliere psihologică pentru părinții cu dificultăți emoționale, familii în situații de criză.


Copiilor:

 • Servicii de evaluare clinică și psihologică pentru copii și adolescenți;
 • Consiliere individuală pentru copii și adolescenți;
 • Consiliere de grup pentru copii și adolescenți;
 • Intervenție psihopedagogică în școli și grădinițe;
 • Grupuri de dezvoltare de abilități sociale și emoționale la preșcolari și școlari mici.


Prevenirea și combaterea agresivității asupra copilului și respectarea drepturilor copilului stau la baza dezvoltării de programe de pregătire adresate specialiștilor din domeniul protecției, educației și sănătății copilului. De asemenea sunt organizate campanii de informare cu scopul de a combate violența în familie și de reducere a comportamentelor agresive în școli și comunitate.

Rezultate obținute pană în prezent:

 • 671 de părinți beneficiari ai serviciilor de consiliere și educație parentală individuală;
 • 406 părinți beneficiari ai cursurilor de educație parentală;
 • 655 de copii beneficiari ai serviciilor de evaluare și consiliere psihologică individuală;
 • 67 de sesiuni de dezvoltare de abilități sociale și emoționale la care au participat 174 de preșcolari și școlari mici;
 • 3.577 de elevi, cadre didactice, specialiști din sistemul de protecție și sănătate a copilului, polițiști, consilieri școlari, părinți informați în urma cele 103 activități de informare;
 • 87 de workshopuri la care au participat 907 specialiști din sistemul de educație, protecție și sănătate;
 • 105 workshopuri și ateliere educaționale la care au participat 904 elevi;
 • 40 de workshopuri la care au participat 374 de părinți.


Centre educaționale

Centrele educaționale își desfășoară activitatea în Târgu Mureș în cadrul Școlii Gimnaziale “Alexandru Ioan Cuza” și în Cluj Napoca în cadrul Școlii “Gimnaziale Nicolae Iorga”. Obiectivul general al centrelor educaționale constă în prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor și tinerilor din grupurile defavorizate (copii romi, copiii expuși riscului discriminării) și a familiilor acestora, prin desfășurarea de operațiuni integrate, remedial/corective și de prevenire a părăsirii timpurii a școlii. 

Obiectivele specifice urmăresc:

 • Prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin organizarea de grupe de tip Școala după Școală;
 • Asigurarea accesului la educație pentru copiii de vârstă preșcolară din comunități defavorizate care nu sunt înscriși la grădiniță deși au vârsta corespunzătoare;
 • Oferirea de servicii de informare și consiliere socială și psihologică pentru părinți ai copiilor beneficiari cu privire la alternativele educaționale și importanța educației;
 • Creșterea capacității profesionale a cadrelor didactice implicate în dezvoltarea de programe de tip A Doua Șansă, în oferirea de servicii integrate și soluții alternative pentru învățământ remedial;
 • Creșterea nivelului de informare cu privire la drepturile copilului a elevilor și cadrelor didactice.


Până în prezent, în cele două centre au fost asistați:

 • 226 de copii de vârstă preșcolară în cadrul gradinițelor estivale;
 • 499 de copii de vârstă școlară în cadrul programului de tip Școala după Școală;
 • 149 de copii/tineri în cadrul programului de tip A Doua Șansă;
 • 278 de părinți ai copiilor beneficiari au fost informați cu privire la alternativele educaționale și importanța educației și au fost consiliați social;
 • 100 de cadre didactice au fost informate cu privire la drepturile copilului;
 • 480 de membri ai comunităților defavorizate au fost informați cu privire la importanța educației.


Filiala-Mures_1.jpeg

Centre de zi destinate copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate

Centrele de zi destinate copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate funcționează în Tîrgu Mureș, în cadrul Școlii Gimnaziale “Serafim Duicu”, și în Sighișoara, în cadrul Școlii Gimnaziale “Zaharia Boiu”, prin proiectul “Protecție și educație pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate” implementat cu sprijinul VeluxFoundations. 

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt:

 • Servicii de suport social și psihologic pentru copii;
 • Suport școlar, efectuare de teme pentru îmbunătățirea performanțelor școlare și prevenirea abandonului școlar;
 • Organizarea de activități recreative, culturale și de socializare;
 • Organizarea de activități educaționale;
 • Oferirea de rechizite școlare pentru copii și de suport material de urgență pentru familiile cu venituri reduse (alimente, produse de igienă, medicamente etc.);
 • Consiliere legală, socială și psihologică pentru părinți/aparținători.

Aceste servicii au ca scop oferirea sprijinului necesar celor 114 copii beneficiari ai centrului, pentru traversarea perioadei de separare de părinți (absența părinților, depășirea sentimentului de vinovăție, îmbunătățirea stimei de sine, comportamente predelincvente) și pentru îmbunătățirea abilităților de viață, dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare, menținerea comunicării cu părinții plecați, abilități de viață independentă, consiliere profesională.

Totodată, pentru creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la fenomenul migrației și creșterea numărului părinților care notifică autoritățile cu privire la plecarea la muncă în străinătate, se derulează campanii de conștientizare (caravane) în județ de către echipa centrului, incluzând zonele rurale, cu implicarea autorităților locale, activități de informare, promovarea liniei telefonice Help-Line 0800.070.040 și a platformei online www.copiisinguriacasa.ro.

 

Siguranță prin Educație pentru Nutriție și Sănătate (S.E.N.S.)

Proiectul S.E.N.S, face parte din programul Fiecare Copil Contează și îsi propune:

 • îmbunătățirea sănătății și a statusului nutrițional al gravidelor, mamelor si copiilor sub 5 ani din comunitățile dezavantajate;
 • prevenirea sarcinilor nedorite la adolescente prin informarea și îmbunătățirea cunoștințelor despre sănătatea reproducerii;
 • îmbunătățirea cunoștințelor despre supravegherea sarcinii, despre importanța controlului medical periodic al nou-născutului și copilului mic, despre naștere și despre alăptare în rândul gravidelor și mamelor.

La nivelul filialei Mureș au fost identificate două comunități vulnerabile în comuna Band , respectiv comuna Râciu, unde asistenții sociali și cadrele medicale din cadrul proiectului organizează periodic sesiuni informative cu privire la importanța alăptării, vaccinării și a unei alimentații echilibrate. Totodată, ei facilitează gravidelor accesul la controale periodice oferite de medicii specialiști pentru o monitorizare a sarcinii și asigură vitaminele necesare. 

 

Alegeri sănătoase

Proiectul are scopul de a sprijini dezvoltarea unei culturi școlare de promovare a sănătății fizice și emoționale a copilului, precum și de protecție împotriva oricărui comportament violent prin transpunerea valorilor de educație și protecție în conţinuturi, competenţe şi activităţi specifice, destinate copiilor din toate ciclurile de şcolaritate, implementate de voluntari peer-educatori, de cadre didactice, de asistente medicale şi medici şcolari.

Principalele activități ale proiectului au constat în formarea a 15 voluntari și 30 de cadre didactice, cadre medicale din Târgu Mureș și comuna Batoș, care au derulat sesiuni de informare cu privire la sănătatea emoțională, comportamente de consum, educație sexuală și nutriție pentru 860 de preșcolari și elevi din grădințe, școli și licee cu scopul promovării unui stil de viață sănătos și a relațiilor pozitive, non-violente.

 

Și noi avem drepturi

Proiectul își propune să informeze un număr cât mai mare de copii cu privire la drepturile lor. Cu ajutorul voluntarilor sunt organizate sesiuni informative în grădinițe, școli și licee. 

Obiectivele proiectului sunt:

 • diseminarea ideilor și a principiilor Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului în cele mai diverse medii sociale; 
 • schimbarea mentalității despre copil și drepturile sale;
 • educarea copiilor pentru a-și conștientiza drepturile și responsabilitățile; 
 • creșterea gradului de respectare a drepturilor copilului;
 • implicarea copiilor și a tinerilor în procesul de educație/autoeducație, informare și monitorizare.

 

Date de contact Salvați Copiii Filiala Mureș:

Președinte: Meda Neagoe
Adresa: Strada Budai Nagy Antal 24 A, 540004 - Târgu Mureș
Telefon: +40 265 250 121
E-mail: [email protected]

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Argeș

Filiala Argeș a luat naștere în 1991, de-a lungul timpului fiind desfășurate activități care vin în sprijinul copiilor și prin intermediul cărora se asigură că drepturile copilului sunt respectate și că protecția copilului este prioritară.

Citește mai mult

Brașov

Biroul local din Brașov acționează pentru respectarea drepturilor copilului, prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice, a campaniilor de informare și prevenire și sprijinirea tuturor copiilor.
Citește mai mult

Caraș-Severin

În Filiala Caraș-Severin sunt în derulare în prezent atât proiecte cu caracter național, cât și proiecte locale, care vin în sprijinul copiilor aflați în situații de risc, dar și a părinților acestora.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE