Skip to main content
77090517-5ba2-4bd4-ac3a-45f6f1f6d5aa.jpg.webp

Hunedoara

Salvați Copiii Filiala Hunedoara promovează, apără și monitorizează drepturile copilului conform  Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.

Programele Filialei Hunedoara sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenție deosebită către cei mai vulnerabili - copiii din comunitățile dezavantajate, copiii victime ale violenței, exploatării prin muncă sau traficului de persoane, copiii lipsiți de protecție parentală, copiii afectați de migrație, copii ale căror drepturi sunt încălcate sau ignorate. 

 

Centre dedicate copiilor aflați în situații vulnerabile

Centrul de zi din Petrila și-a început activitatea în anul 1999 cu scopul de a oferi sprijin copiilor proveniți din familii aflate în dificultate, copii aflați în risc de abandon școlar. După 18 ani de activitate, printre cele mai importante rezultate ale centrului se numără peste 330 de premianți, 70 de absolvenți cu studii medii și 16 absolvenți de studii superioare din rândul copiilor proveniți din familii aflate în dificultate.

În acești ani, circa 1.600 de copii, aparținând unui număr de 800 de familii, au primit sprijinul Salvați Copiii prin activități educative, psiho-sociale, susținere materială (o masă caldă zilnic, pachete cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare). Acesta a fost primul centru de acest fel al Organizației Salvați Copiii, iar filiala Hunedoara a fost prima organizație din județ care s-a acreditat pentru derularea activităților cu copiii. 

De asemenea, în centrele educaționale pentru copiii din grupuri vulnerabile se derulează activități care vin în sprijinul copiilor care au părăsit timpuriu școala (programul de reintegrare școlară A doua Șansă), activități menite să prevină părăsirea timpurie a școlii (programul Scoala după Școală), activități de asigurare a accesului la educație pentru copiii de vârstă preșcolară care nu au fost înscriși la grădiniță deși aveau vârsta corespunzătoare (programul Grădinița Estivală).

În județul Hunedoara, Salvați Copiii a înființat două centre dedicate copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, unul în Petrila, înființat în 2010, iar altul în Lupeni, înființat în 2012. Rolul acestor centre este de a diminua impactului negativ asociat migrației părinților asupra copiilor rămași acasă prin oferirea unor servicii complexe pentru acești copii și pentru persoanele în grija cărora au rămas.

Copiii beneficiari ai centrelor beneficiază de sprijin pentru efectuarea temelor și pregătire școlară suplimentară, activități de socializare și de petrecere a timpului liber, activități de consiliere socială și psihologică, educațională, suport material acolo unde este cazul și, în funcție de posibilitățile fiinanciare, alimente, îmbrăcăminte și rechizite. De asemenea, la nivelul tuturor localităților din județul Hunedoara s-au realizat campanii de informare cu privire la obligațiile legale care le revin părinților atunci când pleacă în străinătate și lasă copiii în grija altor rude. De-a lungul timpului, peste 4.000 de persoane au fost informate și peste 180 de copii au beneficiat de activitățile desfășurate în cele două centre.

 

Promovarea drepturilor copilului

Proiectul Și noi avem drepturi, demarat în anul 1999, are ca scop cunoașterea prevederilor Convenției Drepturilor Copilului de către grupuri sociale cât mai largi și schimbarea mentalității privind copilul și statutul său în societate. Anual, aproximativ 2.000 de copii din școlile, liceele și grădinițele din orașele din Valea Jiului și județul Hunedoara beneficiază de activitățile desfășurate în cadrul proiectului de informare cu privire la drepturile copilului.

 

Educație pentru sănătate

Proiectul Alegeri sănătoase se derulează cu ajutorul voluntarilor, elevi de liceu și cadre didactice, care desfășoară sesiuni interactive de informare în cadrul școlilor partenere în vederea promovării unui stil de viață sănătos prin oferirea de informații în vederea prevenirii comportamentelor de risc în rândul copiilor. Proiectul a inclus până în prezent peste 400 de elevi de liceu și 100 de cadre didactice.

 

Sănătatea mamei și a copilului

Sănătatea mamei și a copilului reprezintă una dintre prioritățile Filialei Hunedoara. În acest sens, în comunele Baru și Pui sunt implementate activități de intervenție directă care urmăresc îmbunătățirea sănătății și a statusului nutrițional al gravidelor, mamelor și copiilor sub 5 ani. 

 

Voluntarii Salvați Copiii Filiala Hunedoara

Anual, în cadrul Filialei Hunedoara, peste 50 de voluntari se implică activ și eficient în viața comunității, fiind încurajați să-și dezvolte propriile idei în proiecte coordonate de ei înșiși.

Taberele reprezintă una dintre activitățile implementate de Filiala Hunedoara. Tabăra premianților la Marea Neagră, organizată în perioada 2000-2014 cu sprijin financiar din partea Henkel România și în anul 2016 prin finanțare din partea Consiliului Județean Hunedoara, este organizată pentru stimularea progresului educațional al copiilor. Tabăra de vară, ajunsă la cea de-a XVI-a ediție, este un bun prilej pentru copii de a-și cunoaște drepturile și de a se implica în activități educativ-recreative, excursii, drumeții, jocuri de grup, competiții sportive sau cursuri educative. Tabăra de instruire a voluntarilor este locul unde voluntarii învață cum pot veni în sprijinul copiilor din grupuri defavorizate.


 

Date de contact Salvați Copiii Filiala Hunedoara:

Președinte: Ivona Viviana Brădescu Bădulescu
Adresa: Str. Cartier 8 Martie nr. 60 (Grădinița 2), 335800, Petrila
Telefon: +40 726166173 / fax: +40 254 550 618
E-mail: [email protected]

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Argeș

Filiala Argeș a luat naștere în 1991, de-a lungul timpului fiind desfășurate activități care vin în sprijinul copiilor și prin intermediul cărora se asigură că drepturile copilului sunt respectate și că protecția copilului este prioritară.

Citește mai mult

Brașov

Biroul local din Brașov acționează pentru respectarea drepturilor copilului, prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice, a campaniilor de informare și prevenire și sprijinirea tuturor copiilor.

Citește mai mult

Caraș-Severin

În Filiala Caraș-Severin sunt în derulare în prezent atât proiecte cu caracter național, cât și proiecte locale, care vin în sprijinul copiilor aflați în situații de risc, dar și a părinților acestora.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE