Skip to main content
2e68924e-60c6-4bc9-9189-4eb6079bae44.jpg.webp

Protecție împotriva violenței

Protecția copiilor împotriva tuturor formelor de violență este un obiectiv strategic, pentru atingerea căruia Salvați Copiii se angajează cu responsabilitate, integritate și perseverență.

Viziunea noastră este aceea a unei societăți în care nicio formă de violența împotriva copiilor nu va mai fi tolerată. Misiunea noastră este de a dezvolta și diversifica propria expertiză privind protecția copiilor împotriva violenței și tratamentelor umilitoare în familie, școală și comunitate.   

 

Violența asupra copiilor în România

Fenomenul violenței asupra copilului rămâne unul ascuns și subraportat, un fenomen ce afectează mai ales copii din grupurile vulnerabile, dar căruia îi cad victime copii din toată societatea. De cele mai multe ori, datele statistice surprind manifestările cele mai violente și cazurile cele mai dramatice ale violenței cu victime copii.   

Consultă AICI studiul Salvați Copiii privind abuzul împotriva copiilor, decembrie 2021.


Violența în familie


Nivelul scăzut de educație, sărăcia, lipsa de informații cu privire la drepturile copilului, protecția copilului și metodele alternative de creștere și educare a copiilor – sunt doar câțiva dintre factorii de risc pentru apariția de comportamente cu impact negativ asupra dezvoltării copiilor, comportamente ce reprezintă grave încălcări ale prevederilor Convenției Drepturilor Copilului. Expunerea copiilor la violență în propriile familii, în mod regulat, prin asistarea la conflicte violente și certuri între părinți, încalcă reglementările în vigoare cu privire la protecția copilului și pot afecta în mod grav bunăstarea acestuia, dezvoltarea personală și interacțiunea socială în copilărie și în viața de adult.  

LINE-MEDIUM.png


„Așa au fost și ei crescuți – părinții – și așa au învățat că e cea mai simplă cale, de ce să îi explici copilului două ore ceva, îi dai două palme și se rezolvă imediat”.  
(opinia unui copil despre violența în familie)


LINE-MEDIUM.png  

În 2013, Salvați Copiii a lansat cel mai amplu studiu privind abuzurile împotriva copiilor din România, studiu care reprezintă o măsură a fenomenului violenței împotriva copilului, după zece ani de campanii de conștientizare și șapte ani de măsuri legislative care interzic violența asupra copilului. Este o măsură a eforturilor consistente depuse în ultimul deceniu, dar și una a pașilor pe care Salvați Copiii și partenerii săi îi au de parcurs în continuare până la eliminarea totală a violenței din viața copiilor noștri


 
 


Conform studiului Abuzul și neglijarea copiilor:   

ARROW-RIGHT.png38% dintre părinți recunosc abuzul fizic asupra copiilor în familie;  

ARROW-RIGHT.png63% dintre copii afirmă că sunt bătuți acasă de către părinții lor;  

ARROW-RIGHT.png20% dintre părinți apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de educație a copilului;  

ARROW-RIGHT.png18% dintre copii afirmă că au fost bătuți acasă cu bățul sau nuiaua, 13% cu cureaua, 8% cu lingura de lemn;  

ARROW-RIGHT.pngcorecțiile precum „lovitul cu palma” sau „urecheala” nu sunt percepute de majoritatea părinților, și într-o anumită măsură, nici de copii, ca fiind comportamente din sfera abuzului fizic.  


>>> Descarcă studiul Abuzul și neglijarea copiilor  

Cifre îngrijorătoare arată că, în ciuda interzicerii prin lege încă din 2004 a oricărei forme de violență asupra copiilor în familie, părinții nu doar că încă utilizează pedeapsa corporală în practica educațională de zi cu zi, dar un procent semnificativ dintre ei apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de educație a copilului. Convingerea că prin pedepsire copiii vor învăța cele mai importante lecții este extrem de răspândită în rândul părinților. Cu toate astea, ceea ce copiii învață este total diferit de ceea ce încearcă părinții să îi învețe.Prin campaniile desfășurate, Salvați Copiii urmărește conștientizarea violenței împotriva copiilor din societatea românească, generarea unei schimbări de atitudine față de această violență, precum și generarea unei schimbări de paradigmă în educația copiilor, prin înlocuirea practicilor violente cu metode educaționale pozitive, respectarea copilului în locul umilirii lui, renunțarea la indiferență și acceptare față de violența împotriva copiilor.  

Cercetarea social-calitativă „Analiza sistemului de identificare și referire a abuzului în cazul copiilor cu vârsta sub 11 ani”, realizată de Salvați Copiii în 2017, la nivel național, evidențiază modalitățile de recunoaștere, identificare și raportare a fenomenului abuzului, neglijării și exploatării copilului cu vârsta sub 11 ani.   

Rezultatele cercetării scot în evidență următoarele aspecte îngrijorătoare:  

•    79% dintre specialiștii intervievați în demersul de investigare identifică neglijarea ca fiind cea mai frecventă formă de abuz în rândul copiilor cu vârsta mai mică de 11 ani   
•    la nivelul niciunuia dintre sistemele profesionale investigate – educație, protecție, sănătate, justiție, nu sunt sesizate formele ușoare de abuz fizic și majoritatea formelor de abuz emoțional  
•    doar 50% dintre profesioniștii care interacționează preponderent cu potențiale victime ale violenței, mai ales cu copii de vârsta mică, respectiv medici de familie, medici pediatri, medici școlari, cadre didactice și persoane din conducerea unităților de învățământ, au beneficiat de formare profesională în domeniul recunoașterii și identificării copiilor victime ale abuzului, precum și a prevederilor legale în vigoare  
•    doar 29% din comune și 72% din orașe și municipii aveau un SPAS (Serviciu Public de Asistență Socială) funcțional. SPAS fiind cea mai importantă instituție, la nivel local, cu responsabilități directe în ceea ce privește prevenirea și combaterea fenomenului abuzului.

Violența în școală 


Comunitățile școlare se confruntă cu diferite manifestări de violență printre care cele mai semnificative sunt  bullying-ul (forme de violență repetată asupra unui elev de către alți elevi), de obicei asociat cu discriminarea, homofobia sau rasismul, violența fizică și verbală între elevi, dar și între profesori și elevi.  

În cercetarea Abuzul și neglijarea copiilor se subliniază faptul că violența verbală și fizică este încă prezentă și tolerată în școala românească drept metodă pedagogică. Astfel, un procent de 86% dintre copii au spus că sunt certați atunci când greșesc, 33% au fost jigniți  de profesori, iar un procent de 7% au spus că au fost bătuți de profesori. Abuzul fizic are o frecvență de apariție dublă în mediul rural, în rândul băieților și mai ales în rândul copiilor de etnie romă.   

 

 


În 2016, Salvați Copiii România a lansat primul studiu național cu privire la fenomenul de bullying în școlile românești, în vederea unei mai bune înțelegeri a motivelor care stau la baza acestor comportamente de violență între copii și a dimensiunii acestui fenomen în contextul educațional din România. Cercetarea a urmărit modul în care copiii și părinții percep bullying-ul, atitudinile și comportamentele acestora în diferite contexte sociale (la școală, în grupul de prieteni, în mediul online), precum și măsurarea incidenței cazurilor de bullying în aceste situații. Au fost vizate diferitele tipuri de comportamente asociate bullying-ului, printre care se numără excluderea din grup, umilirea, distrugerea lucrurilor altcuiva sau violența fizică. S-a urmărit, de asemenea, determinarea profilului social al actorilor implicați în astfel de situații.   

 

Studiul a scos în evidență un nivel îngrijorător al prezenței diferitelor comportamente asociate bullying-ului în școli și arată nevoia unei schimbări de abordare a dinamicii relaționale în contextul școlii.

 

 • În mod repetat, în școală, 3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi.
 • 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi.
 • 1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor.

 

Excluderea din grup, izolarea socială, amenințarea cu violența fizică și/sau umilirea, violența fizică și distrugerea bunurilor personale, interdicția de a vorbi/interacționa cu un alt coleg, răspândirea de zvonuri cu caracter denigrator sunt comportamente specifice de bullying cu care copiii se întâlnesc frecvent în mediul școlar.

 

 • 73% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situații de bullying în mediul școlar.
 • 58% au asistat la situații de bullying în propria clasă, 46% în grupul de prieteni, iar 69% în mediul online.


Abuzul fizic asupra copilului, în familia de proveniență este asociat semnificativ cu comportamente de tip bullying între copii în școală. Analizând relația dintre practicile parentale și diferitele forme de abuz în familia de proveniență, s-a observat o dublă asociere a abuzului în familie, atât cu statutul de agresor, cât și cu cel de victimă. Copiii care afirmă că au fost loviți cu palma sau urecheați de părinți, spun într-o măsură semnificativ mai ridicată că au exclus din grup, au umilit sau agresat fizic un alt copil. În același timp, s-a remarcat o creștere semnificativă a situațiilor în care un copil devine victimă a hărțuirii repetate între egali (excludere din grup, umilire sau violență fizică), dacă este victima unei forme de abuz în familia de proveniență.   

>>> Descarcă studiul Bullying-ul în rândul copiilor  

 

 

Cum acționează Salvați Copiii

De peste 15 ani, Salvați Copiii luptă pentru schimbarea atitudinii față de agresivitatea îndreptată împotriva copiilor. În 15 ani, violența împotriva copiilor s-a redus cu 20% și asta ne face să credem că se poate. Credem că doar prin educație putem schimba convingerile, mentalitatea și practica adulților din România. Credem că doar prin educația adulților putem oferi copiilor modele alternative, sănătoase, pozitive de comportament.


Servicii directe de consiliere psihologică

Salvați Copiii a dezvoltat și oferă servicii de suport pentru copil și familie în centre de consiliere din București, Iași, Mureș, Timișoara.  

În cadrul centrelor sunt disponibile gratuit:

 • Servicii de evaluare, consiliere psihologică și terapie, oferite de echipe multidisciplinare; 
 • Programe de educație parentală; 
 • Consiliere și terapie pentru părinți vulnerabili;
 • Consiliere de familie.

Campanii de conștientizare publică și advocacy

De-a lungul anilor am derulat constant campanii de advocacy pentru îmbunătățirea Legii 272 cu privire la protecția drepturilor copilului, prin interzicerea tuturor formelor de violență asupra copiilor, pentru elaborarea și îmbunătățirea  politicilor publice cu impact pe siguranța și protecția copiilor, precum și pentru creșterea nivelului de conștientizare a populației generale cu privire la consecințele negative ale violenței pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor.

 • 2003: Campania "Bătaia NU e ruptă din rai!" - prima campanie împotriva violenței asupra copilului organizată de Salvați Copiii, care a avut ca scop interzicerea prin lege a pedepsei fizice și tratamentelor umilitoare asupra copiilor.
 • 2004: Salvați Copiii obține interzicerea pedepsei corporale asupra copilului în Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. România devine cel de-al 14-lea stat care scoate în afara legii orice formă de violență asupra copilului.
 • 2005: Salvați Copiii continuă campania "Bătaia NU e ruptă din rai!", cu scopul de a acorda suport informațional pentru părinți, profesori, specialiști, copii și media care să asigure asimilarea unor modele educaționale ce exclud pedeapsa corporală sau comportamentul agresiv în relația cu copilul și care să impună respectul față de drepturile copilului în societate.
 • 2006: La inițiativa Salvați Copiii, ziua de 5 Iunie a devenit Ziua împotriva violenței asupra copilului și a prilejuit, an de an, organizarea de evenimente în toate cele 13 filiale din țară.
 • 2007: Odată cu lansarea campaniei împotriva violenței "Violența naște violență" ne-am concentrat programele și activitățile pe schimbarea atitudinilor și convingerilor adulților privind educarea copilului și dobândirea de competențe în educația pozitivă a tuturor celor care au copii sau, prin natura profesiei, lucrează cu copiii. Activitățile derulate în cadrul acestei campanii au continuat în anii următori.
 • 2011: Salvați Copiii a derulat campania "Ascultă-i sufletul!" pentru a promova educarea pozitivă a copiilor și a descuraja violența ca metodă de educare și disciplinare a copiilor. 
 • 2013: Campania "Copiii fără etichete" urmărește conștientizarea violenței împotriva copiilor din societatea românească, generarea unei schimbări de atitudine față de această violență, precum și generarea unei schimbări de paradigmă în educația copiilor, prin: înlocuirea practicilor violente cu metode educaționale pozitive, respectarea copilului în locul umilirii lui, renunțarea la indiferență și acceptare față de violența împotriva copiilor.
 • 2014: Campania "Stop luptei de acasă!", campanie îndreptată împotriva ușurinței cu care tratează românii violența asupra copiilor. Prin campania Stop luptei de acasă!, Salvați Copiii trage un semnal de alarmă referitor la această problemă socială în fața căreia cei mai mulți dintre noi par să fi capitulat.
 • 2015: Campania "Opriți violența împotriva copiilor!",  prin care tragem un semnal de alarmă referitor la faptul că orice comportament de violență împotriva unui copil, nu doar îl rănește, fizic sau emoțional, dar îi oferă un model de acțiune pe care copilul de astăzi, viitor adolescent, tânăr, adult, îl va duce mai departe, în relație cu cei din jur.
 • 2017: Campania "Opriți bullying-ul sau desființați recreațiile" pentru prevenirea bullying-ului în mediul școlar, prin care ne propunem să tragem un semnal de alarmă și să solicităm autorităților decidente luarea unor măsuri urgente, care să redea elevilor recreația, fără să le fie teamă că vor fi agresați și umiliți.
 • 2019: Campania Națională Alege să te opui bullying-ului!, ce urmărește să crească nivelul de conștientizare, să genereze o schimbare de atitudine și astfel să prevină comportamentele de bullying între copiii, în mediul școlar.    
  Conform cercetării „Bullying-ul în rândul copiilor. Studiu sociologic la nivel național”, realizată de Salvați Copiii, din cei aproximativ 1.300.000 de copii aparținând ciclurilor gimnazial și liceal, 400.000 sunt excluși din grupul de colegi, 325.000 sunt umiliți în public, 390.000 sunt amenințați cu bătaia sau cu lovirea, iar 220.000 sunt bătuți în mod repetat de către colegii lor.
 • 2022: Campania Națională ”Dreptul la pauză”, realizată cu sprijinul Kaufland România, urmărește conștientizarea părinților și profesorilor referitor la importanța rolului lor în reducerea fenomenului de bullying și informarea acestora și a copiilor cu privire la modalitățile concrete prin care se pot implica pentru crearea și buna funcționare a grupurilor de acțiune antibullying în fiecare școală. Prin implicarea persoanelor publice, organizarea de evenimente naționale și regionale, diseminarea materialelor de vizibilitate și cu sprijinul media, campania a sensibilizat un număr mare de beneficiari, catalizând în multe școli formarea grupurilor de acțiune antibullying. Seria de evenimente regionale continuă și în 2023.


Programul Parental Pozitiv (Triplu P)

Triplu P - Programul Parental Pozitiv (Triplu P) reprezintă iniţiativa Centrului de Suport Parental şi Familial din cadrul Universităţii din Queensland, Australia. Multele idei şi principii ale disciplinării pozitive din acest program reprezintă rodul experienţei şi reacţiei părinţilor şi copiilor care au participat în programul de cercetare şi terapie.

Programul este susținut de către specialiștii centrelor de consiliere din cadrul organizației Salvați Copiii, de peste 10 ani.

Programul Triplu P are scopul de a uşura pentru părinţi activitatea de creştere şi educare a copiilor. Parcurgerea programului oferind sugestii şi idei despre cum să vă educaţi copiii într-un mod pozitiv, pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de rolul de părinte, şi să susţineţi o dezvoltare optimă a copilului dvs.

A fi părinte poate fi un lucru edificator, plin de satisfacţii şi împliniri. Poate fi şi un rol solicitant, frustrant şi epuizant. Părinţii joacă rolul important al creşterii generaţiei viitoare, totuşi, oamenii îşi încep cariera lor de părinţi cu foarte puţină pregătire, şi trebuie să înveţe din încercări şi greşeli. Provocarea pentru toţi părinţii o reprezintă creşterea unor copii sănătoşi, bine adaptaţi, într-un mediu predictibil, plin de iubire.

Nu exista o singură cale de a fi părinte sau de a îngriji copiii. Depinde de fiecare dintre noi ce valori şi aptitudini dorim să dezvoltăm la copiii noştri, şi cum îi învăţăm. De asemenea, trebuie să ne dezvoltăm propria metodă de a gestiona comportamentul nedorit. Triplu P a fost util multor părinţi, şi vă poate oferi câteva sfaturi practice pentru întâmpinarea provocărilor în creşterea copiilor.

Programul poate fi parcurs în sedințe individuale sau ședinţe de grup, care sunt active şi includ exersarea acasă. Terapeutul sau psihologul asigură ghidaj în aplicarea exerciţiilor. Sarcinile au fost create astfel încât să ajute la aprofundarea și înţelegerea problemelor abordate în cadrul fiecărei şedinţe. De asemenea, se va acorda ghidaj în utilizarea strategiilor propuse în cadrul propriei familii.

Sperăm că programul va fi util în asumarea celui mai important şi mai plin de împliniri rol din comunitate - acela de a creşte generaţiile următoare.

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Cum poate fi sesizat un abuz asupra copiilor?

De foarte multe ori, comportamentele abuzive asupra copiilor trec nu doar neobservate, dar mai ales neraportate. 

Citește mai mult

Prevenirea bullying-ului

Bullyingul este un fenomen răspândit în școlile din România, lasă răni adânci, iar efectele pe care le produce sunt pe termen lung. Este datoria noastră a tuturor să le oferim copiilor un mediu sigur, în care fiecare copil să fie tratat cu respect.

Citește mai mult

Prevenirea bullying-ului în școli și grădinițe

Bullying-ul este o capcană, în care sunt deopotrivă prinși toți copii - agresori, victime sau martori.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE