Campania Globală pentru Educație

Campania Globală pentru Educație este o mișcare a societății civile al cărei scop este de a combate criza globală din domeniul educației.
Misiunea noastră este de a ne asigura că statele iau măsuri pentru a asigura dreptul universal la o educație publică gratuită și de calitate.

Campania Globală pentru Educație este susținută de aproximativ 90 de coaliții naționale -  formate din organizații neguvernamentale, organizații ale comunității, sindicate ale profesorilor, asociații ale părinților și grupuri de protecție a drepturilor copilului -, dar și de rețele și organizații regionale și internaționale.
 
În România, Campania Globală pentru Educație este susținută și promovată de o coaliție formată din: Organizația Salvați Copiii (coordonator), Consiliul Național al Elevilor, Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, World Vision România, Roma Education Fund România, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, Agenția Împreună, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Asociația OvidiuRo și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

În baza parteneriatului încheiat cu Organizația Salvați Copiii, Ministerul Educației Naționale sprijină activitățile desfășurate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație. 
 
MORTAR.png
Sub sloganul „Respectați-vă promisiunile: asigurați educație incluzivă și de calitate pentru toți copiii!”, ediția din acest an a Campaniei Globale pentru Educație își propune să atragă atenția guvernelor și liderilor din întreaga lume asupra faptului că o educație publică de calitate și incluzivă reprezintă o premisă absolut necesară pentru orice sistem democratic.
LINE-MEDIUM.png
Deși, cu nici doi ani în urmă, toate statele lumii și-au asumat obligația de a asigura o educație incluzivă și echitabilă și a promova învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți, în prezent asistăm la numeroase fenomene care periclitează atingerea acestui deziderat:
 
  • neconștientizarea faptului că, în absența accesului universal la o educație gratuită și de calitate, întreaga dezvoltare a societății este grav periclitată

  • devierea de la caracterul gratuit al educației și neasigurarea egalității de șanse în acest domeniu pentru copiii din grupuri vulnerabile

  • dispute cu privire la ce trebuie să înțelegem prin educație de calitate și tendința de a limita calitatea educației la rezultatele măsurabile obținute la testări standardizate, pierzând din vedere dezvoltarea plenară a copiilor și tinerilor

  • nealocarea de fonduri suficiente pentru a asigura atingerea Obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilă

  • limitarea participării cetățenilor în general și a copiilor în mod special la luarea deciziilor în acest domeniu.


Activitățile din unitățile școlare s-au desfășurat în perioada 7 – 13 mai 2018 și au constat în:

1. Organizarea și desfășurarea de activități de informare și sensibilizare a copiilor și, pe cât posibil, a  celorlalți parteneri educaționali (părinți, factori de decizie, jurnaliști) cu privire la importanța educației și gravitatea neparticipării la educație a copiilor din România. 

2. Identificarea și prezentarea unor studii de caz privind neparticiparea la educație care să-i ajute pe copii să conștientizeze importanța educației și să atragă atenția opiniei publice și a factorilor de decizie asupra nevoii de a lua măsuri urgente pentru ca fiecare copil să poată beneficia de dreptul la educație. 

3. Demersuri pentru asigurarea unui mediu școlar sigur și lipsit de violență, prin prevenirea și combaterea fenomenul de bullying.

LINE-MEDIUM.png

Materiale campanie


PENCIL_right_small.pngPachetul de informații pentru școli (2018)

PENCIL_right_small.pngDate despre participarea la educație în România

PENCIL_right_small.pngAfișul Campaniei Globale pentru Educație, ediția 2018

PENCIL_right_small.pngMateriale despre bullying


LINE-MEDIUM.png

Parteneri

Parteneri-GCE.jpg
 

Mai multe în această secțiune

Avocatul Copilului

Avocatul Copilului

Salvați Copiii a promovat ideea înființării instituției Avocatul Copilului încă din anul 2001.

Citește mai mult