Skip to main content
03644e97-0e38-4647-8a24-739d0af1cd93.jpg.webp

Protecția copiilor de etnie romă

Salvați Copiii dezvoltă un sistem integrat și inovator de servicii accesibile și de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea romilor

EEA-and-Norway_grants-logo.png  frds-logo.png   


 

Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile

Populația de etnie romă este a doua minoritate din România (după populația de etnie maghiară). Este dificil de stabilit cu precizie procentul persoanelor de etnie romă în România, având în vedere populația romă itinerantă și lipsa documentelor de identificare ale acestora. Consiliul Europei estimează că populația aceasta reprezintă între 6% și 12% din totalul populației din România, în timp ce datele INS din urma recensământului din 2011 arată că 3,08% din populația din România este de etnie romă.

Află mai multe informații în raportul de cercetare despre nivelul de acceptare a romilor de către populația majoritară.


Discriminarea, excluziunea socială și riscul crescut de sărăcie sunt printre cele mai des întâlnite probleme ale comunităților rome.   
Salvați Copiii a creat o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani.   
Salvați Copiii a dezvoltat, încă din anul 1998, programe de includere preșcolară și școlară a copiilor din medii defavorizate, cu prioritate romi. Urmărind creșterea accesului la educație preșcolară și îmbunătățirea nivelului de pregătire pentru școală, Grădinița Estivală a constituit o modalitate prin care copiii au fost atrași către școală, au fost ajutați să se integreze și a fost redus decalajul educațional față de copiii care au beneficiat de pregătire preșcolară tipică.   
    
În perioada martie 2021 – aprilie 2024 Salvați Copiii România va implementa un nou proiect pentru persoanele de etnie romă, respective “Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile”.   

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii accesibile și de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea romilor din 4 localități de la nivelul județelor Neamț, Suceava, Timiș și Dolj.   

Proiectul vizează oferirea de servicii sectoriale integrate de calitate pentru 1512 de persoane în situații de vulnerabilitate, din care 1349 de etnie romă, din comunitățile marginalizate din 4 județe din România: Neamț (Bahna, sat Izvoare), Suceava (Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu), Timiș (Checea, sat Checea) și Dolj (Breasta, sat Breasta). De asemenea, prin proiect sunt prevăzute și acțiuni de abilitare a persoanelor de etnie romă, precum și măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare pentru combaterea discriminării.   

Cele 4 comunități participante la proiect și-au îmbunătățit statutul de comunități marginalizate prin: numărul de copii care au participat la programele educaționale, creșterea numărului de persoane încadrate pe piața formală a muncii, precum și prin reducerea inegalităților privind acoperirea cu servicii sociale și medicale.   

Prin toate aceste efecte pozitive pe termen lung proiectul va contribui la întreruperea ciclului excluderii socio-economice și a cercului vicios al saraciei și implicit la „creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.   

 

Rezultate așteptate:

 • 1275 de persoane de etnie romă vor beneficia de servicii de obținerea documentelor de identitate, de îmbunătățirea condițiilor de locuit, servicii educaționale, de ocupare, pentru sănătate
 • 32 de specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc își vor îmbunătăți competențele pentru lucrul cu persoane de etnie romă
 • 150 de persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, vor beneficia de informații în scopul abilitării
 • 45 de experți și lideri de etnie romă din județele Neamț  și Dolj care vor beneficia de activități din sfera facilitării comunitare (câte 25 de persoane din fiecare din cele două județe).
 • 35 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, inclusiv persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică, vor beneficia de aceleași servicii precum populația de etnie romă
 • 500 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în aria de implementare a proiectului, vor fi subiecții unei campaniei de conștientizare/ sensibilizare pe teme anti-discriminare


Rezultate 2021-2024    

În cadrul programului, Organizația Salvați Copiii a creat o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel contribuind la creșterea accesului la servicii sustenabile a romilor din cele 4 localități de la nivelul județelor Neamț, Suceava, Timiș și Dolj.

CH1285211_Icon_-_Save_the_Children_brand_asset-(1).png

698 de copii au beneficiat de servicii educaționale:

 • grădinițe estivale,
 • program SDS (Școală după școală),
 •  activități remediale și de pregătire suplimentară prin care s-a redus riscul abandonului școlar în rândul copiilor romi,
 • activități motrice;
11.png
32 de specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. au participat la activități pentru îmbunătățirea competențelor pentru lucrul cu persoane de etnie romă   

 

112.png


120 de persoane au beneficiat de servicii de sănătate

 • servicii medicale de bază prin medicii de familie,
 • vizite la domiciliul beneficiarilor de continuitate si complianţă la tratament.
 •  sesiuni de informare pe teme de sănătate.

 


13.png   

 
28 de persoane au beneficiat de consiliere privind ocuparea unui loc de muncă, posibilități de angajare din județe, cum se depune un dosar de angajare sau cum se redactează un CV   

 

14.png

221 de beneficiari au beneficiat de sprijin material, ceea ce a asigurat motivarea și implicarea beneficiarilor în proiect și a contribuit la diminuarea stării lor de vulnerabilitate și deprivare.   

 
CH1285275_Icon_-_Save_the_Children_brand_asset-(1).png
3 evenimente de promovare a proiectului, la care au participat reprezentanti ai autoritatilor publice locale, partenerii din proiect – Primăria Comunei Bahna și Asociația Eromnja, reprezentanti ai scolilor colaboratori ai proiectelor.  

 
CH1285273_Icon_-_Save_the_Children_brand_asset-(1).png2 Cercetari privind perceptia populatiei majoritare asupra populatiei de etnie romă   

 Parteneri: Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) și Primăria Bahna    
Colaboratori: Primăria Ciprian Porumbescu, Primăria Checea, Primăria Breasta, Școala gimnazială „Ciprian Porumbescu”, Școala gimnazială Checea, Școala gimnazială Breasta, Școala gimnazială Bahna   
    
Valoarea totală a proiectului este de 6.643,639,78 lei   
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.   
Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestui site nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.  Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.   
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro   
Pentru informații oficiale despre operatorul de grant al Programului de Dezvoltare Locală accesați site-ul - www.frds.ro   

Parteneri: Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) și Primăria Bahna    
Colaboratori: Primăria Ciprian Porumbescu, Primăria Checea, Primăria Breasta, Școala gimnazială „Ciprian Porumbescu”, Școala gimnazială Checea, Școala gimnazială Breasta, Școala gimnazială Bahna


e-romnja.jpg  comuna-bahna-Copy.png

 


Anunțuri achiziție   
 

21 februarie 2024: În vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor proiectului, este necesara achizitionarea unor aparate electrocasnice. Va rugam sa regasiti atasat toate informatiile necesare elaborarii unei oferte tehnice si financiare.

Anunț achiziție

Organizatia Salvați Copiii, în calitate de Promotor de proiect, derulează procedura de achiziție servicii catering pentru beneficiarii proiectului Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod PN1019, ce participa la activitati in urmatoarele locatii: Bahna (Jud Neamt), Checea (Jud Timis), Breasta (Jud Dolj), Ciprian Porumbescu (Jud Suceava). Anexam prezentei documentele necesare in vederea participarii operatorilor economici interesati la achizitia mentionata.  


11 iunie 2021   
Organizatia Salvati Copiii, in calitate de Promotor de proiect, deruleaza procedura de achizitie  Furnizare Materiale consumabile, birotică, papetarie proiect Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod PN1019. Mai jos puteti consulta documentele necesare in vederea participarii operatorilor economici interesati la achizitia mentionata.   
Anunt achizitie furnizare materiale consumabile, papetarie   


28 iunie 2021    
Organizatia Salvati Copiii, in calitate de Promotor de proiect, deruleaza procedura de achizitie servicii catering pentru beneficiarii proiectului Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod PN1019, ce participa la activitati in Sat Ciprian Porumbescu, Comuna Ciprian Porumbescu, Jud Suceava. Mai jos puteti gasi documentele necesare in vederea participarii operatorilor economici interesati la achizitia mentionata.   
Solicitare oferta de pret achizitie servicii catering   


01 iulie 2021   
Organizatia Salvati Copiii, in calitate de Promotor de proiect, deruleaza procedura de achizitie servicii catering pentru beneficiarii proiectului Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod PN1019, ce participa la activitati in urmatoarele localitati: Sat Izvoare, Comuna Bahna, judetul Neamt, Sat Checea, Comuna Checea, judetul Timis si Sat Breasta, Comuna Breasta, judetul Dolj. Mai jos puteti gasi documentele necesare in vederea participarii operatorilor economici interesati la achizitia mentionata.   
Solicitare oferta de pret achizitie serv catering Bahna, Neamt   
Solicitare oferta de pret achizitie serv catering Checea, Timis   
Solicitare oferta de pret achizitie serv catering Breasta, Dolj   


09 iulie 2021   
Organizatia Salvati Copiii, in calitate de Promotor de proiect, deruleaza procedura de achizitie Servicii organizare evenimente instruire specialisti si voluntari proiect Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod PN1019. Mai jos puteti consulta documentele necesare in vederea participarii operatorilor economici interesati la achizitia mentionata.   
Solicitare oferta de pret achizitie servicii organizare evenimente

06 septembrie 2021   
„Organizatia Salvati Copiii, in calitate de Promotor de proiect, deruleaza procedura de achizitie  Furnizare pachete individuale formate din rechizite si ghiozdan proiect Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod PN1019. Anexam prezentei documentele necesare in vederea participarii operatorilor economici interesati la achizitia mentionata”   
Anunt achizitie furnizare materiale consumabile, papetarie   


04 octombrie 2021   
Organizatia Salvati Copiii, in calitate de Promotor de proiect, deruleaza procedura de achizitie servicii catering pentru beneficiarii proiectului Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod PN1019, ce participa la activitati in localitatea Checea (Jud Timis).Anexam prezentei documentele necesare in vederea participarii operatorilor economici interesati la achizitia mentionata.   
Solicitare oferta de pret achizitie servicii catering Timis   
Caiet de sarcini


COMUNICAT DE PRESĂ

25 noiembrie 2021: DEZBATERE:  Discriminarea copiilor de etnie romă a fost accentuată de criza sanitară. Tot mai mulți copii din comunitățile vulnerabile abandonează școala pentru că nu își permit costurile educației ”gratuite”   
Citeste mai mult »

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

EN

Save the Children develops an integrated and innovative system of accessible and quality services to ensure increased Roma inclusion and empowerment

Citește mai mult

Resurse Utile și studii de caz

Salvati Copiii desfășoară programe de suport educațional pentru copiii din zonele vulnerabile.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE