Skip to main content
e3d0be98-93d0-4fe8-a4c6-9701234a0c4e.jpg.webp

Participarea copiilor

Salvați Copiii sprijină participarea reală și de bună calitate a copiilor, ceea ce le oferă posibilitatea de a-și exprima opiniile, de a fi implicați în luarea decizilor care îi privesc sau de a acționa.

Participarea copiilor reprezintă un principiu fundamental prevăzut în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și în legislația română, Legea 272/2004 pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Participarea are o importanță deosebită pentru dezvoltarea copilului și a viitorului adult, dar și pentru dezvoltarea comunității, a societății în ansamblu, atât de afectată de pasivitate, lipsă de implicare civică, de inițiativă.
 

Participarea copiilor reprezintă:

  • EXPRIMARE: opinii, transmiterea nevoilor, a dorințelor, a așteptărilor etc.
  • Participarea la DECIZIE în cadrul școlii, a comunității sau a unei structuri de reprezentare a copiilor (de ex. Consiliul Elevilor) din care copilul face parte, sau luarea de decizii în mod independent, cu privire la propria persoană.
  • IMPLICARE, ACȚIUNE, punere în practică a viziunii, a intereselor, exercitarea drepturilor și obligațiilor.
  • INFORMARE/SPRIJINIRE: copiii au dreptul de a fi informați cu privire la lucrurile ce-i privesc/afectează/interesează sau care preced participarea la luarea de decizii sau implicarea în acțiuni practici.

     

Forumul Național al Copiilor

Forumul Național al Copiilor este un eveniment de tradiție organizat de Salvați Copiii România, prin care vocea copiilor este adusă în prim-plan și instituită ca partener de dialog al autorităților decidente. Evenimentul a fost inițiat de Salvați Copiii în anul 2000 şi este un exemplu de bune practici pentru alte organizații, instituții care promovează dreptul copiilor la participare. De asemenea, acest eveniment anual a fost prezentat şi Comisiei Europene ca instrument de consultare a copiilor cetățeni europeni.

Forumul Național al Copiilor a avut, încă de la prima sa ediție, scopul de a mandata copiii în realizarea și conducerea unui proces de analiză și dezbatere a unor probleme grave (violența, lipsa accesului la educație ori asistență medicală, traficul de copii, exploatarea prin muncă) cu care copiii din România se confruntă în familie, în comunitate sau la școală.

3a439d97-09ce-43aa-bd30-0db2e0bde05f

„Dezbaterea și explorarea comportamentelor de tip bullying în cadrul  Forumului Național al Copiilor, organizat cu multă consecvență și dedicație de către Organizația Salvați Copiii, conturează un demers responsabil, o inițiativă pe care o salutăm, pentru că înseamnă dialog constructiv, definirea problemei, precizarea cauzelor și, mai ales, identificarea soluțiilor posibile și a strategiilor educaționale necesare. "
Prof. Dr. Camelia Gavrilă, Președinte, Comisia Învâțământ, Știință, Tineret și Sport, Camera Deputaților


Forumul are rolul de a sprijini copiii să se organizeze pentru a-și exprima nevoile și cererile cele mai stringente către autorități, precum și de a-și exersa dreptul la opinie și participare. Prin el, demonstrăm că dreptul copiilor la participare nu este doar o sintagmă trecută în Constituție. Unele dintre propunerile copiilor s-au transformat, de-a lungul timpului, în acte normative, fiind integrate în documente strategice şi în legislația privind promovarea şi protecția drepturilor copilului.

Ediția 2019 a Forumului Național al Copiilor a oferit celor peste 100 de copii participanți, din București și 13 județe ale țării, o platformă de dezbatere a fenomenului de bullying în școli.

2ff4caa4-afa8-42b9-b02f-d7dfe8c98e6f

„Copiii în situații vulnerabile pleacă cu un dezavantaj, ei probabil au stima de sine scăzută, sunt mai retrași și ar trebui protejați.” 
Andrei, 15 ani


Copiii participanți la ediția 2019 a Forumului Național al Copiilor au prezentat autorităților, în data de 04 iunie, o serie de recomandări pentru combaterea bullying-ului în școli, dintre care amintim: crearea de grupuri de acțiune anti-bullying, implementarea unui sistem de identificare și raportare a cazurilor de bullying, creșterea numărului de consilieri școlari, asigurarea formării continue a cadrelor didactice, precum și promovarea unor campanii publice de combatere a bullying-ului.

» Află mai multe despre recomandările copiilor participanți la Forumul Național al Copiilor, ediția 2019

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Susținerea programelor inițiate de copii

În 2020, Salvați Copiii va pune copiii în centrul demersurilor sale de analiză și propunere de politici publice și va sprijini și încuraja participarea acestora la procesul de luare a deciziilor care îi privesc. 

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE