Skip to main content
9622e57a-cce2-445d-86ca-a830898185c5.jpg.webp

Timiș

În cei 25 de ani de activitate, ne-am dedicat copiilor aflați în situații vulnerabile: copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii aflați în risc de abuz sau exploatare, copii ce provin din medii socio-economice precare.

Programelor naționale și a celor locale li se adaugă activități derulate împreună cu voluntarii filialei pentru promovarea drepturilor copilului în cadrul școlilor și liceelor din județul Timiș, activități cu caracter festiv destinate beneficiarilor și colaboratorilor Salvați Copiii cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, Paște și 1 Iunie, dar și campanii pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, prevenirea și combaterea consumului de droguri, educație pentru sănătate, prevenirea și combaterea abuzului exercitat asupra copiilor, Săptămâna Globală a Educației.

Programele cu caracter național implementate la nivelul Filialei Timiș sunt reprezentate de Centrul de Consiliere pentru Părinți (CCP), proiectul „Educație pentru copiii vulnerabili în România”, proiectul „Protecție şi educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate”, Centrul pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate.


Centrul de Consiliere pentru Părinți (CCP)

Povestea centrului din Timișoara începe în anul 2010, atunci când Salvați Copiii România deschidea în țara noastră cinci centre de consiliere dedicate atât copiilor, cât și părinților, denumindu-le generic Centre de Consiliere pentru Părinți. În 7 ani de funcționare, centrul din Timișoara a oferit comunității locale următoarele servicii:

Consiliere/terapie individuală - intervenție terapeutică individuală și susținută, pentru număr de peste 849 de copii și părinți.

 • Ajutam copii cu tulburări emoționale, dificultăți de gestionare a furiei, inadaptare școlară, consum substanțe, probleme de comportament, ADHD/ADD, bullying, pavor nocturne, enuresis, agresivitate, anxietate, depresie, comportament neadecvat pe rețele de socializare, comportament provocator, dificultăți de relaționare cu părinții, dificultăți de a face fața divorțului părinților, dificultăți de procesare a doliului, tulburare primară de atașament etc.
 • Ajutam părinți cu nevoie de ghidaj în parentalitate, psihoeducație ADHD, anxietate, depresie la copil, dificultăți de relaționare și comunicare cu copilul, dificultăți de gestionare a problemelor de comportament ale copiilor, victime ale violenței domestice etc.


Activități de grup - aceste activități dedicate copiilor, părinților, dar și specialiștilor (educatori, profesori, psihologi, asistenți maternali, medici etc.) constatu în susținerea de workshopuri tematice, workshopuri Triple P (Program de Parentalitate Pozitiva), activități educative dedicate copiilor, consiliere de grup pentru copii, informări pe diverse teme etc. Peste 8.441 de participanți (copii, părinți și specialiști) au beneficiat de aceste activități până în prezent.

Toate aceste servicii au fost și sunt oferite în mod gratuit comunității din Timișoara (în proporție de 75%) și din județul Timiș (în proporție de 25%), Centrul de Consiliere pentru Părinți Timișoara fiind un serviciu licențiat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și ANPDCA, având licența de funcționare nr. 124/14.12.2016.

Date de contact: Bd. Republicii, nr. 1, Interfon 25, tel. 0256 21 29 96, fax. 0256 21 21 96.

 

Proiectul „Educație pentru copiii vulnerabili în România” 

Proiectul se derulează în perioada 1 martie 2017 – 28 februarie 2020, cu finanțare din partea H&M Conscious Foundation și cu sprijinul partenerilor locali DGASPC Timiș, ISJ Timiș, Școala Gimnazială nr. 25 și Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”.


Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea accesului la educație preșcolară și prevenirea abandonului școlar în primii ani de școală în rândul copiilor vulnerabili cu vârsta cuprinsă între 4 – 14 ani din România.

Prin activitățile derulate, proiectul își propune să contribuie la constituirea unei culturi a incluziunii în școlile românești unde toți copiii au acces egal, sunt bineveniți și apreciați pentru diversitatea lor, iar nevoile lor sunt satisfăcute în medii de predare și învățare adecvate și flexibile. Până în prezent au beneficiat de acest program un numar de 120 de copii din familii dezavantajate și în risc de repetență școlară sau de abandon școlar timpuriu. 


Timis_2017_3

 

Centrul de zi pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate

Proiectul urmărește reducerea impactului negativ al migrației economice a părinților asupra copiilor rămași acasă prin oferirea de servicii pentru 80 de copii, precum și pentru părinții/aparținătorii acestora.

Serviciile oferite în Centrul de zi din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 (Str. Comănești, Nr. 3, Timișoara) sunt:

 • servicii de suport social și psihologic pentru 80 copii selectați din 4 școli din Timișoara (40 selectați în primul trimestru și 40 în al doilea trimestru), pentru traversarea perioadei de separare de părinți și pentru îmbunătățirea abilităților de viață, menținerea comunicării cu părinții plecați, abilități de viață independentă; 
 • consiliere socială și psihologică; organizăm activități educaționale pentru beneficiarii proiectului (activități de suport școlar, efectuare de teme, pentru îmbunătățirea performanțelor școlare și prevenirea abandonului școlar;
 • suport nutrițional pe durata frecventării activităților educaționale;
 • meditații pentru beneficiarii centrului; 
 • rechizite școlare pentru copiii din centru și suport material de urgență pentru familiile cu venituri reduse (alimente, produse de igienă, medicamente etc.)
 • organizăm activități recreative, culturale și de socializare (excursii, vizite la muzee, vizionări de filme, spectacole de teatru, sărbătorirea zilelor de naștere, competiții sportive, ateliere de desen/pictură, activități în aer liber) pentru beneficiari;
 • oferim servicii de consiliere legală, socială și psihologică pentru părinți/aparținători cu privire la efectele negative ale migrației părinților, strategii de adaptare la această situație, importanța aspectelor legale, educaționale și sociale legate de migrația părinților pentru muncă etc.
 • caravane de informare a părinților și a specialiștilor în județul Timiș cu privire la obligațiile legale ale părinților față de copii înainte de a pleca la muncă în străinătate.

Proiectul este implementat cu finanțare din partea VELUX FOUNDATIONS.

 

Centrul Pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate

Acest centru educațional a fost înființat în Timișoara în iulie 2015, iar scopul principal este reprezentat de prevenirea și reducerea abandonului școlar pentru copiii din grupurile vulnerabile, prin derularea de activități de natură socială și educațională. Obiectivele generale vizează creșterea accesului copiilor la educația preșcolară, reducerea abandonului școlar și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea abilităților de viață ale copiilor.

În cadrul centrului din Școala Gimnazială NR. 1 (Str. Comănești, Nr. 3, Timișoara) funcționeaza trei programe: 

 • Programul Școala după Școală - cuprinde 25 de copii din învățămantul primar și gimnazial care provin din familii cu statut socio-economic precar. Copiii frecventează centrul de luni până vineri între orele 12:00 - 16:00, pe parcursul anului școlar.
 • Programul A doua Șansă - include 12 copii ce participă la activitățile centrului doua zile pe săptămână, 4 ore pe zi în fiecare joi și vineri de la 12:00 la 16:00.
 • Grădinița Estivală - se desfășoară în fiecare an în lunile iulie și august, incluzând 20 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani aflați în diferite situații de risc. 


Serviciile educaționale pe care le oferim acestor copii vizează acordarea de suport la efectuarea temelor și a fișelor de lucru suplimentare, consiliere socială pentru familiile copiilor, facilitarea accesului la servicii medicale.


Timis_2017_1


Proiectele locale derulate de Filiala Timiș sunt proiectul “Prieteni de suflet” şi proiectul  “Together for an Inclusive Community” (Împreună pentru o comunitate incluzivă).

“Prieteni de suflet” 

Proiectul derulat de Filiala Timiș din anul 1998 se adresează copiilor și tinerilor diagnosticați cu Sindrom Down. Proiectul are două obiective principale: unul se adresează beneficiarilor, pentru care se organizează întâlniri bilunare educative și de socializare, iar cel de-al doilea obiectiv este adresat voluntarilor care aleg să deșfășoare activități cu beneficiarii proiectului. În acest fel ne dorim să schimbăm percepția voluntarilor asupra Sindromului Down care nu trebuie privit ca o boală, ci ca o condiție ce presupune ajutor și sprijin moral. În anul 2016, proiectul s-a adresat unui numar de 15 tineri, iar numărul voluntarilor implicați în cadrul programului a fost de 10.

 

“Together for an Inclusive Community” ( Împreună pentru o comunitate incluzivă)

Acest proiect este implementat de către partenerii de proiect: Fundația de Abilitare Speranța, Organizația Salvați Copiii - Filiala Timiș și Primăria Plandiște - Serbia, în cadrul programului Interreg - IPA CBC Romania – Serbia, în perioada iulie 2017 - decembrie 2018.

Comunitățile vizate prin proiect sunt: comuna Banloc și comuna Livezile, județul Timiș, România și Plandiște din Banatul de Sud, Serbia.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Evaluarea “cross border” a nivelului de incluziune socială, educațională și culturală pentru copiii din grupurile dezavantajate din comunitățile incluse în proiect.
 • Implicarea comunității pentru creșterea nivelului de incluziune socială, educațională și culturală pentru copiii din grupurile dezavantajate din comunitățile incluse în proiect.
 • Dezvoltarea unui model de bună practică educațională și incluzivă, implementat în 5 școli din comunitățile delimitate prin proiect pentru minim 500 de copii și 75 cadre didactice.

 

Date de contact Salvați Copiii Filiala Timiș:

Președinte: Mihai Gafencu
Adresa: Bd. Republicii, Nr 1, Corp B, Ap. 7, Interfon 25, Timișoara
Telefon: 0256/212996 / fax: 0256/212196
E-mail: [email protected]

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Argeș

Filiala Argeș a luat naștere în 1991, de-a lungul timpului fiind desfășurate activități care vin în sprijinul copiilor și prin intermediul cărora se asigură că drepturile copilului sunt respectate și că protecția copilului este prioritară.

Citește mai mult

Brașov

Biroul local din Brașov acționează pentru respectarea drepturilor copilului, prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice, a campaniilor de informare și prevenire și sprijinirea tuturor copiilor.
Citește mai mult

Caraș-Severin

În Filiala Caraș-Severin sunt în derulare în prezent atât proiecte cu caracter național, cât și proiecte locale, care vin în sprijinul copiilor aflați în situații de risc, dar și a părinților acestora.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE