Skip to main content
Susținerea programelor inițiate de copii

SUSȚINEREA PROGRAMELOR INIȚIATE DE COPII

În 2020, Salvați Copiii va pune copiii în centrul demersurilor sale de analiză și propunere de politici publice și va sprijini și încuraja participarea acestora la procesul de luare a deciziilor care îi privesc. 

Ne propunem să aflăm direct de la elevi cât de incluziv este mediul școlar în care învață, dar și care sunt măsurile pe care le-ar propune pentru ca toți copiii din România să aibă șanse egale de a se bucura de o educație de calitate. Participarea copiilor reprezintă un principiu fundamental prevăzut în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și în legislația română, Legea 272/2004 pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Participarea are o importanță deosebită pentru dezvoltarea copilului și a viitorului adult, dar și pentru dezvoltarea comunității, a societății în ansamblu, atât de afectată de pasivitate, lipsă de implicare civică, de inițiativă.

Forumul Național al Copiilor
Forumul Național al Copiilor este un eveniment de tradiție organizat de Salvați Copiii România, prin care vocea copiilor este adusă în prim-plan și instituită ca partener de dialog al autorităților decidente. Evenimentul a fost inițiat de Salvați Copiii în anul 2000 şi este un exemplu de bune practici pentru alte organizații, instituții care promovează dreptul copiilor la participare. De asemenea, acest eveniment anual a fost prezentat şi Comisiei Europene ca instrument de consultare a copiilor cetățeni europeni.

Forumul are rolul de a sprijini copiii să se organizeze pentru a-și exprima nevoile și cererile cele mai stringente către autorități, precum și de a-și exersa dreptul la opinie și participare. Prin el, demonstrăm că dreptul copiilor la participare nu este doar o sintagmă trecută în Constituție. Unele dintre propunerile copiilor s-au transformat, de-a lungul timpului, în acte normative, fiind integrate în documente strategice şi în legislația privind promovarea şi protecția drepturilor copilului. Interzicerea pedepselor și tratamentelor degradante în familie și școală, dar și a bullying-ului, crearea Avocatului Copilului, crearea și consolidarea mișcării de reprezentare a elevilor sau introducerea unor reglementări menite să ajute la depășirea dificultăților cu care se confruntă copiii ai căror părinți muncesc în străinătate reprezintă o parte dintre sugestiile primite de-a lungul anilor de la copiii participanți la Forum și care au fost transpuse în legislație.  

Campanii locale de promovare a drepturilor copilului
În 2020, Întâlnirea Anuală a Voluntarilor s-a desfășurat la Brașov, unde 80 de copii și tineri voluntari au participat la ateliere de lucru pe tema dreptului copiilor la participare.
În cadrul atelierelor, aceștia au fost implicați în discuții și dezbateri facilitate de voluntari cu experiență în derularea de activități pentru copii, accentul fiind pus pe exercitarea dreptului la participare a acestora. Atelierele au fost structurate pe următoarele teme: drepturile copilului, dreptul copilului la participare și promovarea voluntariatului în rândul copiilor și tinerilor.

Prin intermediul activităților din cadrul acestei întâlniri, voluntarii și-au consolidat cunoștințele și si-au dezvoltat abilitățile de comunicare, socializare și participare. Aceștia au fost foarte încântați de activitățile desfășurate, atmosfera creată le-a permis tuturor să asimileze informații noi, să își exprime cu mai mult curaj interesele și, de asemenea, să își susțină punctele de vedere.


Campania Globală pentru Educație
În acest an, peste 100.000 de elevi din școlile participante la Campania Globală pentru Educație vor avea ocazia de a afla despre măsura în care copiii din România se bucură de o educație de calitate, ce au făcut autoritățile până în prezent pentru realizarea țintelor stabilite de Organizația Națiunilor Unite în acest domeniu, dar și despre contribuția pe care Salvați Copiii România a avut-o la asigurarea accesului la educație pentru cei mai vulnerabili copii din țara noastră. Pornind de la aceste informații, elevii vor avea ocazia de a-și exprima opinia și a formula propuneri de măsuri adresate autorităților, prin completarea unui sondaj. 

Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE