Skip to main content
Incluziune Sociala

INCLUZIUNEA SOCIALĂ A MIGRANȚILOR

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Active-citizens-fund@4x.png 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.


TITLU PROIECT: Incluziunea socială a migranților prin implicarea comunităților locale/ RO2020/ACF_A7_MM_13 

Salvați Copiii, în parteneriat cu JRS România, implementează proiectul Incluziunea socială a migranților prin implicarea comunităților locale în perioada aprilie 2021-septembrie 2022. 

Prin proiect ne propunem o intervenție integrată la nivelul celor 5 centre de refugiați din Romania (București, Galați, Rădăuți, Șomcuța Mare și Timișoara): vom derula ateliere de informare privind drepturile omului și drepturile economice și sociale, vom realiza consultări la nivelul beneficiarilor pentru a identifica nevoile reale ale acestora, vom furniza servicii de sprijin pentru integrarea socială și economică a acestora, vom elabora un model de furnizare de servicii integrate care să poată fi replicabil în alte initiațive, vom crea rețele interinstituționale locale de sprijin, inclusiv planuri de acțiune la nivel comunitar și vom derula ateliere de lucru. 
  
Proiectul vizează 600 de refugiați și solicitanți de azil din cele 5 centre de proceduri și cazare, grup insuficient deservit, care se confruntă cu injustiția socială, accesul redus la informații privind drepturile lor și servicii sociale neadaptate. 

Dintre aceștia 200 vor fi copii refugiați și solicitanți de azil, iar 400 vor fi adulți (inclusiv părinți ai copiilor vizați în proiect) care au nevoie de sprijin în vederea integrării lor în societatea românească. 
  
Ca urmare a activităților desfășurate:

  • 600 de refugiați și solicitanți de azil vor primi informații privind drepturile lor prin ateliere
  • 600 de refugiați și solicitanți de azil vor fi consultati privind nevoile lor prin focus grupuri și interviuri
  • 600 de refugiați și solicitanți de azil vor beneficia de servicii de sprijin pentru integrarea socio-economică 

  
In perioada aprilie-octombrie 2021 peste 400 de solicitanti de azil si beneficiari de protectie internationala provenind din tari precum Afganistan, Bangladesh, Somalia, Siria, Irak, Eritreea, Kuweit, Pakistan, Tunisia, Cuba, India au fost informati despre drepturile si obligatiile asociate statutului lor, au primit servicii pentru facilitarea integrarii socio-economice si au fost consultati cu privire la nevoile pe care le au. Au fost organizate 34 de ateliere de informare pentru 191 de solicitanti de azil si beneficiari de protectie internationala. Au fost consultati 193 de migranti prin intermediul a 48 de interviuri si 22 de focus grupuri. Au fost realizate 5 programe suport pentru integrarea socio-economica a adultilor si 5 programe pentru integrarea si mentinerea in sistemul de educatie a copiilor migranti in Bucuresti, Radauti, Somcuta Mare, Galati si Timisoara la care au participat 302 persoane, 160 copii si 142 adulti. 
Au fost create si consolidate 5 retele locale alcatuite din actori publici si privati implicati in protectia si integrarea solicitantilor de azil si beneficiarilor de protectie internationala: ONG-uri precum Aidrom, JRS Romania, OIM, ICAR, CNRR, ASSOC, Inspectoratul General pentru Imigari, UNHCR, gradinite, scoli si licee, DGASPC-uri, ANITP, primarii, Inspectorate Scolare Judetene. 

A fost realizata o prima versiune a unui model de bune-practici privind integrarea socio-economica a solicitantilor de azil si refugiatiilor. 

In octombrie 2021 au fost organizate 5 ateliere de lucru care au avut ca scop crearea unul mediu propice comunicarii si colaborarii dintre toate instituțiile cu atributii in domeniul protectiei si integrarii migrantilor. Ulterior au fost elaborate primele versiuni a 5 planuri de actiune. 

Vizibilitatea proiectului si a donatorului a fost asigurata in timpul conferintei initiale a proiectului prin prezentari incluse in invitatii, in discursuri, in comunicatul de presa si prin afisarea siglelor finantatorului. 


“Proiectul este derulat de Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România și beneficiază de o finanțare în valoare de 199.845 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.  Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.” 
  
logo_rosc 
Logo-nou-FB.png 
  

 


LINE-MEDIUM.png 

PROJECT TITLE: The social inclusion of migrants through the involvement of local communities/ RO2020/ACF_A7_MM_13 
  
PROGRAM SLOGAN: Working together for a green, competitive and inclusive Europe. 
  
Save the Children Romania, in partnership with JRS Romania, runs the project „The social inclusion of migrants through the involvement of local communities.” from April 2021 to September 2022. The project proposes an integrated intervention in 5 refugees centers in our country (București, Galați, Rădăuți, Șomcuța Mare și Timișoara): we will organize workshops about  human, economic and social rights of refugees and asylum seekers, consult our beneficiaries in order to identify their actual needs, provide services that will foster the  social and economic integration of our beneficiaries, develop a model for providing  integrated support services that could be replicated by other initiatives, create 5 interinstitutional local support networks that will attend different workshops and develop community action plans. 
  
The project intervention targets 600 refugees and asylum seekers from 5 refugees centers in Romania. These beneficiaries have to face social injustice, have limited access to information regarding their rights and receive insufficient and inefficient social services. 
We will work with 200 children and 400 adults (including the parents of these children) who need assistance in order for them to integrate in the Romanian society. 
The project’s results include:

  • 600 refugees and asylum seekers will be informed about their rights through workshops
  • 600 refugees and asylum seekers will be consulted regarding their actual needs through focus groups and interviews
  • 600 refugees and asylum seekers will receive support services for socio-economic integration

  
Since April 2021 more than 400 refugees and asylum seekers from countries such as Afganistan, Bangladesh, Somalia, Siria, Irak, Eritreea, Kuweit, Pakistan, Tunisia, Cuba, India have been informed about their rights and obligations, received support services for socio-economic integration and have been consulted in order to identify their needs. 191 migrants have attended informative workshops.  Consultations have been conducted with 193 migrants through 48 interviews and 22 focus groups. Five programmes for supporting the socio-economic integration of adults and five programmes for supporting the integration of migrant children in the educational system have been implemented in Bucharest, Radauti, Somcuta Mare, Galati si Timisoara for 302 people (160 children and 142 adults). 

Five local networks of public and private actors responsible for protecting an integrating refugees and asylum seekers such as NGO-s (Aidrom, JRS Romania, OIM, ICAR, CNRR, ASSOC), The General Inspectorate for Immigration, UNHCR, kindergartens, schools and high schools, DGASPC-uri, ANITP, townhalls, School Inspectorates have been created and consolidated. 
A best-practices guide for socio- economic integration of refugees and asylum seekers has been drafted. 

Five workshops have been organized in October 2021 which aimed at creating a context that would facilitate cooperation and communication between all organisations responsible for migrants’ protection and integration. Following these workshops, 5 action plans were designed. 

During the kick-off conference the project and the donor have been promoted through presentations, press releases and visual identity elements. 

„The project is implemented by Save the Children Romania in partnership with JRS Romania and benefits from a 199.845 Euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.” 

logo_rosc 
Logo-nou-FB.png 

 

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Anunțuri

Anunțuri achiziții pentru sprijinirea familiilor de refugiați din Ucraina.

Citește mai mult

Sprijin pentru copiii refugiați din Ucraina

Organizația Salvați Copiii România e pe teren pregătită să acorde asistență umanitară copiilor și familiilor acestora

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE