Skip to main content

Proiect POCU/987/6/26/

Un proiect dedicat derulat în parteneriat cu Școala Profesională ”Constantin Argetoianu” din comuna Argetoaia, județul Dolj, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformala în sistem outdoor

 Sărăcia și accesul inegal la educație îi expune pe copiii vulnerabili excluziunii educaționale. Pentru a preveni și corecta abandonul școlar, Organizația Salvați Copiii România lucrează direct în comunitățile vulnerabile și a dezvoltat un model integrat de stimulare a participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii, model ce va fi aplicat, în parteneriat cu Școala Profesională ”Constantin Argetoianu”, în cadrul proiectului POCU/987/6/26/154649 dedicat elevilor din învățământul primar, gimnazial și secundar superior din comuna Argetoaia, județul Dolj.

Proiectul își propune îmbunătățirea competențelor profesionale în domeniul educației nonformale în sistem outdoor pentru 36 de cadre didactice angajate în unitatea de învățământ și stimularea participării la educație și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii pentru 321 de elevi din ciclul primar,  gimnazial și secundar superior pe baza furnizării de programe de educație nonformală în sistem outdoor, cu accent pe elevii în situații vulnerabile.

Principale rezultate ale proiectului:

  • 36 de cadre didactice formate pe tematică educației nonformale în sistem outdoor.
  • 120 de elevi implicați într-un program interdisciplinar de tip educație remedială pentru prevenirea și tratarea analfabetismului funcțional.
  • 106 de elevi înmatriculați în clasa a 4-a și clasa a 8-a, vor beneficia de pregătire, educație și orientare pentru o tranziție lină de la un ciclu de învățământ la altul.
  • 321 de elevi implicați în cluburi, ateliere și cercuri pe domenii de interes (educație prin mișcare, științele naturii și explorarea mediului, teatru și dezvoltare personală,  educație financiară,  etc).
  • 274 de elevi participanți la sesiuni de educație pentru sănătate și implicați în intervenții destinate asigurării unui climat pozitiv în școli și prevenirii fenomenului de bullying.

 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.695.973,87 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.681.686,35 lei.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educație si competențe, Apel 987/6/26 – „Educație nonformală în sistem outdoor” și se desfășoară pe o perioadă de 15 luni începând din 10 octombrie 2022.
 
 

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Comunități educaționale prietenoase

În parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon Școala Gimnazială Nr.2 Glina, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului POCU/988/6/26/

Citește mai mult

O școală pentru fiecare

O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COD PROIECT PN 2064 – finanțare „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Citește mai mult

Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase

Un proiect finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformală în sistem outdoor.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE