Skip to main content
bd7e0a9e-ab11-4776-b681-4c935411ec94.jpg.webp

FONDURI EUROPENE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Pandemia Covid-19 afectează în mod semnificativ întreaga populație a planetei. La nivelul Uniunii Europene mare parte din activitățile economice au fost suspendate, ceea ce a afectat și va afecta pe termen nelimitat veniturile multor familii asupra cărora apasă în prezent o presiune financiară enormă. Pentru cel puțin 24.000.000 de copii din Statele Membre, aflați în situații de sărăcie și excluziune socială, accesul la servicii sociale, medicale, la alimente de bază în această perioadă este atât de redus încât vulnerabilitatea lor va crea serioase probleme supraviețuirii ori dezvoltării lor fizice și psihologice normale. 

Ceea ce știm este că toate autoritățile naționale au reacționat deja la criza Covid-19 și au prevăzut măsuri de atenuare a impactului socio-economic a căror eficiență e greu de evaluat. Totodată, în 2 aprilie, Uniunea Europeană a anunțat, în 2 aprilie, că bugetele necheltuite din Fondul de Coeziune (Fondul Social-European, Fondul European de Dezvoltare Regională) și Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD) pot fi folosite ca răspuns la consecințele medicale sociale și economice ale pandemie. Ceea ce însă lipsește acestor inițiative este asumarea unor politici de prioritizare a intervențiilor pentru copii și familii vulnerabile (familii monoparentale, familii afectate de șomaj ori lipsite de venituri, familii izolate din punct de vedere geografic ori situate în comunități caracterizate prin sărăcie și izolare economică). 

Aceste aspecte au determinat Save the Children International să solicită Statelor Membre ale Uniunii Europene următoarele măsuri urgente:

 • Asigurarea de resurse suplimentare pentru sistemele de asistență socio-medicală. În condițiile incertitudinii cu privire la durata pandemiei, familiile lipsite de venituri nu pot aștepta, necesitatea susținerii lor financiare și cu produse de strictă necesitate devenind imperativă. Guvernele trebuie să găsească modalități de susținere a sectorului privat pentru păstrarea locurilor de muncă ori de asigurare a plăților la timp pentru acoperirea șomajului tehnic în care se vor regăsi în următoarele luni tot mai mulți angajați.

 

 • Adoptarea Recomandării Consiliului European pentru Garanția Copilului. Criza economică cauzată actuala pandemie subliniază importanța adoptării unei poziții europene comune cu privire la Garanția Copilului, o inițiativă de concretizarea a Recomandării din 213 a Consiliului cu privire la Investiția în Copii. Garanția Copilului este un angajament al tuturor Statelor Membre de a asigura copiilor educație de calitate gratuită, o nutriție adecvată, locuire decentă și asistență medicală gratuită, în special în această perioadă, și poate juca un rol esențial în următoarele luni sau ani de confruntare a omenirii cu pandemia Covid-19. Copiii considerați a fi o prioritate în Studiul de fezabilitate pentru Garanția Copilului (februarie 2020), cerut de Comisia Europeană și la elaborarea căruia a participat Save the Children, sunt:
  • copiii care trăiesc în familii cu o situație socio-economică precară,
  • copiii care se află în instituții,
  • copiii migranților și refugiaților și
  • copiii cu dizabilități sau cu alte nevoi speciale. 

  
Important de menționat în contextul medical actual este faptul că Studiul privind Garanția Copilului (pag. 59) a evidențiat, printre altele, că România se află, în mod negativ, într-un contrast alarmant față de toate celelalte țări europene, în ceea ce privește procentul copiilor din gospodării cu cel puțin un copil ale cărui nevoi medicale nu au fost acoperite

grafic 
 

 • Plasarea obiectivului de eradicare a sărăciei în centrul următoarelor bugete ale Uniunii Europene. Riscul dezvoltării unei profunde recesiuni economie este foarte mare și, din acest motiv, trebuie să învățăm din experiența crizei economice din 2007-2009 asigurând intervenții susținute asupra familiilor vulnerabile. Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și Fondul Social European (FSE+)ar trebui să aibă în vedere resurse financiare substanțiale pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale care în rândul copiilor din Statele Membre, în consens cu obiectivele prevăzute de Garanția Copilului pentru care cel puțin 5% ar trebui distribuite. Complementar, cel puțin 27% din FSE+ trebuie alocate reducerii excluziunii sociale pe teritoriul Uniunii Europene, iar 3% pentru protecția familiilor aflate în sărăcie absolută.

Programele Operaționale din Fondul Social European (FSE) pentru România sunt Programul Operațional Capacitate Administrativă (buget total: 658 mil. €) și Programul Operațional Capital Uman (buget total: 5,1 Mld. €). 

Ele pot fi consultate aici https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=ro

Pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) destinat României, accesați  https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes/

Dacă sunteți interesați în accesare acestor fonduri, luați legătura cu Autoritățile de Management ale celor două programe. Pentru FSE, accesați https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=ro , iar pentru FEDR https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/managing-authorities/
 

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Fond de urgență pentru spitale

Problemele și vulnerabilitățile cu care se confruntă sistemul medical românesc au fost acutizate și mai mult de criza provocată de pandemie.
Citește mai mult

Susținerea copiilor vulnerabili

Vom continua activitățile de suport pentru copiii aflați în grija Salvați Copiii și a părinților lor, oferind sprijin direct ori de câte ori este posibil și facilitând accesul la resurse de învățare online.
Citește mai mult

Recomandări pentru părinți

În aceste zile în care tema Coronavirus este în centrul știrilor din mass-media și social media, copiii și tinerii riscă să fie supraexpuși la informații care pot deveni o sursă de stres pentru ei. De aceea, este esențial să folosiți surse de informații autorizate, precum Ministerul Sănătății sau Organizația Mondială a Sănătății.
Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE