Skip to main content
0ff30fb1-08ce-433c-a699-226d3022c000.jpeg.webp

Forumul Național al Copiilor

Marți 6 Iunie 2023

În perioada 28 – 31 mai 2023, peste 100 de copiii din întreaga țară au participat la FORUMUL NAȚIONAL AL COPIILOR – EDITIA  a XXIII-a, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

Deoarece aceștia sunt preocupați de sănătatea emoțională și consolidarea relațiilor sănătoase atât în context școlar, familial, cât și social, simt nevoia ca adulții, mai ales cei cu putere decizională, să abordeze acest subiect, ținând cont de nevoile reale ale copiiilor.

Timp de trei zile au analizat cauzele și au identificat potențiale soluții pentru fenomenele de bullying și cyberbullying, amploarea diferitelor adicții în rândul copiilor și lipsa dezvoltării armonioase a sănătății emoționale. Copiii au considerat că nu se acordă atenție îndeplinirii scopului final al normelor juridice existente și nu se verifică dacă au fost aplicate, ulterior. Mai mult, acestea nu sunt adaptate constant în funcție de evoluția schimbărilor sociale și riscă să devină ineficace. 

Lipsa suportului emoțional specializat în momentele în care au nevoie, situațiile de violență fizică sau verbală, fotografierea și răspândirea în mediul online a conținutul cu caracter denigrator și inexistența activităților de prevenire și combatere a adicțiilor sunt probleme cu care aceștia se confruntă adesea.

Ei cred că o comunicare frecventă, bazată pe eficiență și dorință de ascultare activă din partea adulților responsabili reprezintă primul pas pentru ca aceste probleme să își găsească soluțiile.
Deși acestea sunt  impedimente cu care se confruntă copiii, este responsabilitatea adulților de a le rezolva.

PRIORITIZAREA MĂSURILOR CARE CONTRIBUIE DIRECT LA DEZVOLTAREA RELAȚIILOR EMOȚIONALE SĂNĂTOASE CU SINE ȘI CU CEILALȚI

Conform declarațiilor copiiilor, aceștia își doresc:

•    Suplimentarea numărului de consilieri școlari, fără alte atribuții administrative, fără normă didactică și creșterea bugetului pentru salariile acestora (cel puțin 1 la 200 de copii).
•    Recrutarea, formarea și evaluarea consilierilor școlari să fie făcută având la bază criterii relevante, precum pregătirea profesională, experiența, competențele în comunicarea cu elevii și părinții, inițiative strategice în lucrul cu elevii, creativitate.
•    Sistem de monitorizare a participării elevilor la procesul decizional din școală. Evaluarea climatului școlar și luarea cu adevărat în considerare a feedbackului acordat de elevi pentru profesori și personalul auxiliar, fără a avea consecințe asupra situației noastre școlare.
•    Beneficierea de suport specializat în școală pentru problemele emoționale cu care se confruntă, fără a fi necesar acordul prealabil al părinților sau profesorilor, indiferent de vârsta lor. Acces gratuit la ședințe susținute de psiholog, psihiatru, nutriționist prin dezvoltarea unor parteneriate între aceștia și autorități. Decontarea unui număr minim de ședințe.
•    Dezvoltarea unei platforme educaționale care să cuprindă resurse complexe (documentare, fișe de lucru, jocuri interactive, informații de la specialiști etc.) pe tematici precum tulburări alimentare, adicții, educație emoțională, care să fie valorificată atât în mediul școlar (ore de dirigenție, sesiuni de informare, consiliere), cât și în afara acestuia, fiind garantat accesul gratuit.
•    Asigurarea în toate unitățile de învățământ a accesului gratuit la cantine școlare, fie în incinta școlilor, fie în proximitatea acestora, oferindu-le o masă caldă diversificată, meniul fiind gândit de un specialist în nutriție. 
•    Crearea unui sistem de raportare anonimă a abuzurilor, a situațiilor de bullying și a altor probleme care afectează climatul școlar, pentru că experiența le-a arătat că sistemele actuale de raportare duc la etichetare, victimizare și uneori la noi abuzuri. Monitorizarea acestui sistem se va face de către consilierul școlar sau profesorul responsabil cu această problematică. În momentul de față, există doar 80 de grupuri de acțiune antibullying funcționale.
•    Implicarea autorităților competente pentru supervizare și acțiuni prompte care să asigure elevii că sunt protejați de abuzuri și violență de orice fel, inclusiv bullying și cyberbullying, demonstrând că nu sunt tolerate. Dezvoltarea unui mecanism, național de intervenție care să cuprindă măsuri prompte pentru protejarea copiilor de abuzuri și violență de orice fel la nivelul școlii, iar o structură administrativă să fi desemnată în acest sens.
•    Monitorizarea îndeplinirii scopului final al legilor existente, precum aplicarea normelor metodologice antibullying, care prevăd instituirea grupurilor de acțiune la nivelul tuturor școlilor. Trebuie verificat dacă acestea au fost aplicate și  oferit suport unităților de învățământ ca aceste norme să își atingă obiectivele propuse.
•    Să existe ateliere, cursuri, programe care implică dezvoltarea de abilități emoționale și conștientizarea impactului negativ al adicțiilor, adresate copiilor, profesorilor, părinților prin mijloace potrivite și cu mesaje adaptate pentru fiecare categorie. 
•    Interzicerea reclamelor care promovează și încurajează frecventarea caselor de pariuri și spațiilor dedicate jocurilor de noroc. De asemenea, ne dorim să nu se mai regăsească aceste spații în apropierea unităților de învățământ.
•    Promovarea unor alternative sănătoase de petrecere a timpului liber de către copii împreună cu părinții și profesorii din comunitate (de exemplu, jocuri de societate, escape room, bowling, activități în aer liber).
•    Stabilierea unor măsuri mai ferme de prevenire și combatere a consumului de substanțe periculoase, de tutun și de tutun încălzit prin introducerea unui sistem de supraveghere și intervenție cu privire la identificarea potențialelor situații critice la nivelul școlilor.
•    Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice și informarea corectă a părinților despre transmiterea informațiilor referitoare la sănătate emoțională, adicții, relații sănătoase.
•    Servicii specializate pentru cadre didactice. Este important ca evaluările psihologice periodice ale cadrelor didactice să fie urmate de o serie de măsuri direct corelate cu rezultatele acestora. 
 
 81% dintre elevi (peste 4 din 5) afirmă ca au fost martori ai situațiilor de bullying în școala în care învață. Peste un sfert dintre elevi (27%) admit că s-au aflat în poziția de autor al actelor de bullying.
57% dintre elevi afirmă că au apelat la colegi, nu la adulți, pentru a primi suport în situațiile de bullying cu care se confruntă. 


Procentul elevilor care au fost victime ale bullyingului a crescut de la 29% în 2016 la 49% în 2022.
Violența este prezentă în viața copiilor din România și comportamentele de bullying și cyberbullying sunt o oglindă a comportamentelor violente ale adulților în relație cu copiii. În analiza dată publicității de Salvați Copiii, la 1 iunie 2022, se arată că 1 din 2 copii este expus unei forme de violență fizică, emoțională și sexuală. În 2021, un copil din trei s-a confruntat cu stări de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psiho-emoțional, procentul crescând la peste 50% în cazul adolescenților, mergând până la consecințe extrem de grave, și anume tentative de suicid.  


Pentru îndeplinirea acestor obiective, Organizația Salvați Copiii, prin copiii, voluntarii și specialiștii implicați în Forumul Național al Copiilor, își oferă disponibilitatea de a sprijini autoritățile.

 

Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE