Skip to main content
b8e4f83f-eadc-45c2-9ca2-f15def694db3.jpg.webp

Redeschiderea școlilor în siguranță

Duminică 6 Septembrie 2020
Pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra copiilor la un nivel fără precedent, peste 90% din populația de elevi și studenți de la nivel global fiind afectați. Închiderea școlilor și impactul socio-economic asupra comunităților și societății au afectat în plus viața copiilor, lăsându-i mai vulnerabili la boli și inducând riscuri în ce privește protecția copiilor, cum ar fi pedepsele fizice și emoționale, violența sau traficul de copii.
 
Pe măsură ce guvernul se pregătește să redeschidă școlile, este sarcina ministerelor și a comunităților să reducă riscul de transmitere a COVID-19 în cadrul spațiilor de învățământ și să ofere răspunsuri întrebărilor ce țin de copiii cu cerințe educaționale speciale sau celor ce țin de grijile privind expunerea copiilor în instituțiile de învățământ. Lecțiile învățate în urma închiderii școlilor din cauza pandemiei se axează în principal pe o bună informare la nivelul întregii societăți și o bună pregătire în caz de urgență, dacă vor mai apărea creșteri semnificative ale numărului de persoane infectate. Redeschiderea școlilor oferă o ocazie specială instituțiilor și comunităților de a reconstrui mai bine sistemul educațional și de a-i întări reziliența. Dacă vom folosi un proces incluziv și participativ vom reuși să aducem toți copiii înapoi la școală, fără să lăsăm pe nimeni în urmă.
 

Principii-cheie pentru redeschiderea școlilor

 
O abordare integrată. COVID-19 are un impact multiplu asupra drepturilor copiilor, afectând în egală măsură educația, protecția, sănătatea fizică și emoțională, nutriția, dar și altele. Pe măsură ce școlile se pregătesc pentru redeschidere este important să avem o abordare coordonată și integrată pentru a ne putea adresa tuturor nevoilor copiilor.
 
Participarea copiilor. Copiii au dreptul să fie auziți în procesele care îi vizează și trebuie să fie considerați actori principali în luarea deciziilor. Participarea lor trebuie să fie una incluzivă și accesibilă tuturor copiilor. Ei pot juca un rol foarte important în mobilizarea comunităților și în diseminarea unor informații corecte.
 
Comunitatea din jurul școlii.
Este important ca toate persoanele implicate în procesul educațional – copiii, părinții, cadrele didactice, administrația școlii, comunitatea și instituțiile locale – să ajute la formarea unei căi incluzive și accesibile pentru toate etapele procesului de redeschidere a școlilor.
 
Reconstrucție bazată pe reziliență. Redeschiderea școlilor ne oferă oportunitatea de a întări procesul educațional existent, sistemele care se ocupă de sănătate, protecție și pregătire în fața situațiilor de urgență, astfel încât ele să devină mai accesibile, incluzive, participatorii și protective. Dacă vom pune în practică lecțiile învățate, ne vom putea pregăti mai bine și vom putea reduce riscul unor viitoare crize, fie că este vorba de crize în domeniul sănătății, crize naturale sau situații de conflict.
 
Incluziune și accesibilitate. În procesul de reîntoarcere la școală, copiii se pot confrunta cu diverse obstacole sau pot avea nevoi diferite în funcție de vârstă, sex, dizabilități, etnie, statut socio-economic, sau alți factori. Așa că este important ca toate acțiunile din cadrul procesului de redeschidere a școlilor să aibă un caracter incluziv și accesibil tuturor copiilor. Suntem în fața unei oportunități unice de a aduce toți copiii la școală.
 
Folosirea structurilor existente.  Este important ca în perioada de redeschidere școlile să se folosească de resursele de care dispun deja. Acestea pot fi cluburi școlare, consilii ale elevilor, comisii ale părinților și profesorilor, comitete de protecție ale drepturilor copiilor sau asociații familiale.
 
Înainte de redeschiderea școlilor este important să aveți în vedere:
 • Implicarea întregii comunități, inclusiv a copiilor și tinerilor, în ce privește planificarea reîntoarcerii la școală prin campanii și metode participative
 • Curățarea și dezinfectarea școlilor, punând un accent sporit pe suprafețele care sunt folosite de mai multe persoane
 • Asigurarea rezervelor necesare de săpun, prosoape de hârtie și dezinfectant
 • Pregătirea unor afișe privind protecția împotriva COVID-19, cu mesaje adecvate vârstei
 • Dezvoltarea unor servicii de sănătate în mediul școlar și a unor protocoale de referire a cazurilor
 • Pregătirea școlilor pentru cerințele de distanțare socială, atât în interiorul școlii, cât și în exterior, sau în drumul către școală
 • Luarea unor măsuri pentru ca toți copiii să se întoarcă la școală, în special cei vulnerabili
 • Îmbunătățirea stării de bine a personalului școlar și formarea cadrelor didactice pentru a asigura copiilor o reîntoarcere sigură și eficientă în mediul școlar
 • Pregătirea personalului școlar pentru a veni în întâmpinarea nevoilor psihosociale și de protecție ale copiilor
 • Dezvoltarea / reactualizarea unor mecanisme eficiente de referire

După redeschiderea școlilor este important să aveți în vedere:

 • Stabilirea unor reguli privind conduita în interiorul școlii
 • Stabilirea sau reactualizarea unor mecanisme de feedback accesibile și formulate corespunzător vârstei
 • Punerea în aplicare a unor măsuri de curățenie și dezinfecție eficiente și consecvente
 • Educarea copiilor în ce privește o bună igienă, sănătate și nutriție
 • Creșterea fluxului de aer și a ventilației în toate spațiile școlii
 • Monitorizarea absențelor și dezvoltarea unor măsuri de gestionare sau prevenire a riscurilor în ce privește sănătatea
 • Pregătirea în vederea unor posibile reînchideri ale școlilor datorate unor creșteri accelerate a cazurilor de infecție cu COVID-19
 • Prioritizarea activităților de învățare care se axează în principal pe suportul psihosocial și socio-emoțional, în timpul perioadei de redeschidere a școlilor
 • Identificarea nevoilor de învățare suplimentare
 • Pregătirea pentru posibile reînchideri ale școlilor în viitor
 • Asigurarea unor mecanisme de suport psihosocial pentru copiii din grupurile vulnerabile
 • Susținerea personalului școlar în ce privește gestionarea propriei stări de bine și a stresului
 • Informarea continuă și corectă asupra evoluției pandemiei
 

CUM AR TREBUI SĂ SE SCHIMBE METODELE DE PREDARE?

Este posibil ca întoarcerea la predarea la clasă în contextul pandemiei să fie dificilă după atâtea săptămâni de întrerupere. Cu toate acestea, există și oportunități de a ne îmbunătăți tehnicile de predare și învățare.
 
Planificați:
 • Începeți cu planificarea activităților și lecțiilor care se concentrează pe starea de bine și pe punerea în practică a noilor reguli și rutine din cadrul școlii.
 • Chiar dacă există o presiune de a recupera materiea pierdută, faceți-vă timp și pentru momente de relaxare sau de joc. Chiar și astfel de momente pot fi de ajutor în procesul de învățare.
 • Planificații lecțiile în așa fel încât elevii să-și poată face temele în mod independent, având astfel în vedere regulile de distanțare socială.
 
Evaluați:
 • Este de așteptat ca elevii să fi uitat în această perioadă din abilitățile și cunoștințele dobândite anterior pandemiei. Asigurați-i pe copii că acest lucru li se întâmplă tuturor și că veți lucra împreună pentru a reveni la starea inițială.
 • Identificați elevii care pot să își reamintească și adaptați nivelul conținutului pe care îl predați. Identificați zonele cheie de cunoștințe pe care elevii au nevoie să le exerseze și oferiți-le feedback constructiv.
 
Adaptați-vă:
 • Fiecare dintre copii a trecut cu siguranță prin experiențe unice în ce privește închiderea școlilor, așa că este important să vă adaptați procesul de predare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor individuale.
 • Este posibil ca în primele săptămâni să existe un număr mare de elevi care absentează, așa că este important să vă adaptați lecțiile și să nu vă așteptați ca la început să puteți construi un proces de învățare de la o lecție la alta.
 

CUM AR TREBUI SĂ AVEM GRIJĂ DE SĂNĂTATEA PSIHOEMOȚIONALĂ A COPIILOR

 
Atunci când școlile se vor redeschide, este important să avem în vedere și sănătatea psihoemoțională a copiilor, pentru a asigura o tranziție sigură și pozitivă. Copiii se pot simți temători în ce privește reîntoarcerea la școală, sau nu vor vrea să revină, cu atât mai mult cu cât au stat atât de multe luni acasă. Unii pot fi îngrijorați că nu au putut învăța acasă și au rămas în urma față de colegilor lor. Alții s-ar putea simți speriați sau stresați, pentru că le este teamă să nu piardă o persoană iubită sau pentru că au pierdut deja una. În tot acest proces de tranziție, părinții și celelalte persoane care au grijă de copii joacă un rol important în susținerea sănătății lor psihoemoționale.
 
Ce pot face părinții și celelalte persoane care au grijă de copii?
Așa cum părinții și familia au avut grijă să-i ajute pe copii în procesul de adaptare la statul acasă din perioada pandemiei, acum este important să-i ajutăm pe copii să se pregătească pentru momentul redeschiderii școlilor, pentru ca ei să se simtă în siguranță și gata să facă acest pas. Atunci când se va anunța în mod oficial redeschiderea școlilor, adulții le pot transmite copiilor unele mesaje cheie care să îi ajute să se simtă bine și în siguranță.
 • Împărtășiți informații despre când și cum se va redeschide școala. Folosiți diverse forme de a transmite informația pentru a vă asigura că mesajul a ajuns la copil.
 • Reamintiți-le copiilor de motivele pozitive pentru revenirea la școală. Vor putea să se joace din nou cu prietenii lor, să-și revadă profesorii și să continue să învețe lucruri noi. Și reamintiți-le că există persoane în cadrul școlii la care pot să apeleze dacă au vreo problemă.
 • Întrebați-i cum se simt în ce privește reîntoarcerea la școală. Asigurați-i că tot ceea ce simt este normal.
 • Luați-vă un timp pentru a liniști copilul și pentru a răspunde propriilor lui nevoi. Nu contează cât de nerealiste vi se par temerile lui, rețineți că aceste temeri sunt reale pentru el și că îi provoacă frică.
 • Ajutați copilul să-și înțeleagă emoțiile. Îi puteți spune lucruri de genul ”văd că ești trist azi” sau ”mi se pare că te simți frustrat”, pentru a-l ajuta să-și recunoască singur emoțiile și să le dea un nume.
 • Asigurați-i pe copii că există proceduri de protecție care sunt puse în aplicare în cadrul școlilor pentru a asigura starea de sănătate.
 • Încurajați-i pe copii să devină agenți ai schimbării. Și ei pot ajuta în lupta împotriva răspândirii virusurilor spălându-se des pe mâini și având grijă să tușească sau să strănute în plica cotului.
 • Pregătiți-i pe copii pentru posibilitatea ca școlile să se închidă din nou dacă se vor îmbolnăvi foarte multe persoane. Spuneți-le că dacă școlile se vor reînchide, este pentru ca comunitățile să fie în siguranță și sănătoase. Reamintiți-le că procesul de învățare poate avea loc oriunde, atât la școală cât și acasă.
 • Spuneți-le copiilor că veți continua să îi susțineți în procesul de învățare chiar și după ce se vor reîntoarce la școală.
 
Ce pot face copiii?
 • Creați metode de informare prietenoase pentru copii în ce privește sănătatea lor psihoemoțională, inclusiv materiale cu un caracter accesibil și incluziv (de ex. mesaje audio/video, ilustrații, etc.)
 • Descoperiți canale de comunicare potrivite copiilor și puneți acolo mesajele lor despre sănătatea psihoemoțională. Asigurați-vă că aceste canale sunt incluzive (adică nu exclud copiii care nu au acces la internet, sau care vorbesc limbi diferite) și accesibile (pot fi folosite mai multe variante audiovizuale)
 • Susțineți dialogul dintre copii privind revenirea la școală. Creați un spațiu sigur pentru copii în care ei să-și poată discuta temerile, problemele și provocările legate de reîntoarcerea la școală și ajutați-i să găsească soluțiile potrivite.
 • Identificați căi prin care copiii pot deveni agenți de schimbare în procesul redeschiderii școlilor. Definiți care sunt problemele cu prioritatea cea mai mare pentru copii și care sunt acțiunile de creștere a conștientizării sau de advocacy la care copiii pot lucra. Copiii pot juca un rol important în campania de reîntoarcere la școală în siguranță.
 • Lăsați-i să participe în procesul de luare a deciziilor pe parcursul redeschiderii școlilor, oferindu-le și o susținere adecvată din partea adulților.
 
 
Traducere și adaptare de pe https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safe-back-school-practitioners-guide de Laura Stanciu, medic specialist psihiatrie pediatrică
 
 
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE