Skip to main content
4b8d3302-ade3-4a6c-b12c-548ac3e85052.jpg.webp

Salvați Copiii implementează proiectul european BELOW 10

Luni 22 Octombrie 2018

Abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii constituie o preocuparea comună în rândul instituțiilor școlare, a organizațiilor neguvernamentale și a altor actori la nivel european. Uniunea Europeană a setat ca obiectiv în cadrul Strategiei "Europe 2020" reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a școlii. Plecând de la această decizie a Uniunii, specialiști din 5 țări europene au gândit o inițiativă cu nume ilustrativ - Below 10.

Proiectul, care a început la finalul anului 2016 și se va încheia în 2019 este coordonat de organizația italiană Progettomondo.mlal și are ca parteneri organizații și instituții din 5 țări europene: Salvați Copiii România, Srednja škola Dalj și Udruga za rad s mladima Breza (Croația), ASSFAM - Groupe SOS Solidarités (Franța), AFP și Fondazione CRC (Italia) și Universitatea din Northampton (Marea Britanie).

Părăsirea timpurie a școlii în România
 • Rata de părăsire timpurie a școlii a crescut în România cu peste 1,5 procente, de la 17,4% în anul 2014 la 19% în 2016). 
 • În anul școlar 2014-2015, rata abandonului școlar a ajuns la 2% pentru învățământul primar și gimnazial (34.293 de elevi) și 3,5% pentru cel liceal si profesional (27.225 de elevi), în creștere față de anul școlar anterior.
 • În 2015, peste 280.000 de copii cu vârste între 7-17 ani se aflau în afara școlii, 79.565 dintre aceștia având între 7-10 ani.

Obiectivele proiectului Below 10
 • Povești ale abandonului școlar – cercetare calitativă despre cauzele succesului / eșecului școlar în cadrul fiecărei țări partenere pentru identificarea de paradigme ale abandonului școlar în context european.
 • Învățare experiențială – planuri de prevenire și reducere a abandonului create și testate de grupuri de lucru locale, în vederea elaborării unor planuri locale de acțiune pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii.

Rezultatele cercetării din România

Cercetarea realizată în 2017 la nivel local (București) a inclus 45 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 11 și 30 de ani și 25 de adulți (specialiști în domeniul educației și membrii familiilor în care există cazuri de părăsire timpurie a școlii). Participanții la interviuri și focus grupuri au identificat 4 tipuri de factori care stau la baza părăsirii timpurii a școlii:
 • Individuali: lipsa activităților școlare atractive pentru elevi, sarcina la adolescente, lipsa documentelor de identitate, anturajul care încurajează comportamentele de risc;
 • Familiali: neglijența părinților, comportamentul agresiv al profesorilor, părinți plecați la muncă în străinătate, lipsa de educație a părinților, îngrijirea fraților mai mici și a gospodăriei, exploatarea economică, lipsa resurselor financiare;
 • Școlari: lipsa activităților extracurriculare, lipsa dotării corespunzătoare a școlilor metode de predare necorespunzătoare nevoilor actuale ale elevilor, interacțiunea deficitară dintre cadre didactice și părinți, slaba implicare a autorităților în prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii, numărul scăzut de consilieri școlari;
 • Comunitari: prieteni care abandonează școala, localizarea școlii în zone cu grad ridicat de pericol, numărul mic de oportunități pe piața muncii.

Ce recomandă copiii și specialiștii? 
 • Îmbunătățirea relațiilor dintre elevi-părinți-profesori: implicarea părinților în educația copiilor, transformarea atitudinii profesorilor din indiferentă sau agresivă în una prietenoasă și activă, creșterea numărului de consilieri școlari care să sprijine atât copiii, cât și părinții.
 • Dezvoltarea activităților oferite de școală: ore mai atractive, contexte pentru interacțiunea dintre elevi și adulți cu o carieră de succes, activități practice, axate pe dezvoltarea de competențe, programe de tip after school cu acces gratuit în fiecare școală, activități extracurriculare.
 • Sprijinirea elevilor și profesorilor pentru îmbunătățirea situației școlare: sprijin financiar din partea statului pentru a ajuta copiii, în special pe cei defavorizați, să rămână la școală, campanii de informare și conștientizare despre importanța educației școlare, programe de orientare profesională pentru elevi, programe de formare a profesorilor privind metode și tehnici moderne de predare, recompense pentru elevii cu rezultate școlare bune și pentru profesorii care oferă sprijin educațional copiilor defavorizați, crearea unei metodologii clare pentru cazurile de absenteism - prevenire, intervenție, sancțiuni.
Planuri locale de acțiune

În luna noiembrie 2018, echipa Salvați Copiii va demara un grup de lucru cu specialiști din învățământ în vederea creării unor inițiative de prevenire și combatere a abandonului școlar în comunitățile locale. Acestea vor fi testate în lunile următoare în vederea definitivării unor planuri locale de acțiune care să poată fi replicate în contexte de abandon școlar din întreaga țară. 

Persoana de contact: Andreea Hagiu, coordonator proiect - [email protected] 

Află mai multe despre proiectul european Below 10 »


Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestui material nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă exclusiv opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în acest articol.  Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE