Skip to main content
29401d80-f507-4f7f-9dda-773ef44a7e3e.jpg.webp

Am solicitat ministrului Sănătății testarea non-invazivă în şcoli

Miercuri 28 Aprilie 2021
Suspendarea cursurilor școlare și impredictibilitatea aplicării scenariilor de participare școlară în contextul epidemiei de COVID-19 au produs un impact considerabil asupra copiilor și familiilor lor, adâncind inechitatea sistemică, blocând accesul la educație pentru 600.000 de copii și cauzând decalaje pentru recuperarea cărora programele remediale rămân insuficiente la nivel național. În deplin contrast cu această situație, analizele Salvați Copiii au demonstrat un veritabil interes din partea cadrelor didactice și a elevilor pentru redeschiderea școlilor[1], mai mult de trei sferturi dintre educatori, învățători și profesori considerând că prezența fizică a copiilor la clasă este unica soluție pentru învățare reală. Acestea sunt argumente pentru ca Guvernul României să declare educația prioritatea zero a acestei perioade.

Suntem la finalul celui de-al doilea an școlar în care constrângerile cauzate de pandemia de COVID-19 au supus procesul de educație unor repetate suspendări, închideri ale școlilor ori alternări ale prezenței fizice cu ore online la cursurile școlare. Deși nu cunoaștem îndeajuns disfuncționalitățile produse la scara societății românești, persistența în timp a acestor măsurilor a avut și continuă să exercite un impact negativ profund asupra progresului educațional și dezvoltării socio-emoționale a copiilor. Suntem în așteptarea datelor cu privire la neparticiparea școlară și abandonul școlar, având la dispoziție puține elemente care să ne permită vreo urmă de optimism cu privire la aceste aspecte.
Educația este un drept fundamental al copiilor și o responsabilitate națională, iar aproape 3 milioane de copii și 6 milioane de părinți așteaptă ca școala, după vacanța prelungită din luna aprilie, să devină preocuparea majoră a tuturor autorităților, nu doar a Ministerului Educației.
Salvați Copiii consideră că, în această perioadă, atenția trebuie concentrată pe îndeplinirea următoarelor trei obiective:
  1. pregătirea școlilor pentru reînceperea anului școlar, continuarea programului național de acțiuni remediale și revenirea elevilor la clasă, în cea mai intensă perioadă a calendarului școlar 2020-2021, marcată de evaluări și examene naționale, sesiunea de bacalaureat, încheierea anului școlar și admiterea în învățământul universitar;
  2. prevenirea apariției de focare de COVID-19 în școli prin introducerea testelor salivare rapide, singura cale de asigurare a continuității prezenței fizice la clasă a unui număr cât mai mare de copii și de evitare a închiderii unităților de învățământ și de; 
  3. intensificarea programului național de vaccinare a cadrelor didactice și a personalului auxiliar, atât pentru protecția personală, cât și pentru protecția copiilor împotriva noilor mutații ale virusului SARS-Cov-2 care provoacă îmbolnăviri severe chiar și în cazul lor.
Urgența extinderii programelor remediale, inclusiv pe timpul verii
Referindu-ne la programul național de recuperare a pierderilor suferite de elevi de-a lungul pandemiei, considerăm că trebuie consolidată aplicarea Recomandării Ministerului Educației, cuprinsă în Ordinul 3300/2021, prin constituirea de grupe de pregătire remedială, de tip „Școală după școală” în toate unitățile școlare din mediul rural și urban. Datele statistice și analizele privind performanțele educaționale ale copiilor români au subliniat, an de an, prevalența riscurilor de părăsire timpurie a școlii pe fondul sărăciei educaționale (1.200.000 de copii în risc de sărăcie și excluziune socială)[2], abandonul școlar (anual, 45.000 de copii din ciclurile primar, gimnazial și liceal), neparticipare școlară (în 2020, 275.000 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu, 7-17 ani, nu mergeau la școală)[3] și analfabetismul funcțional ridicat (41% dintre copii la literație, 46,6% la matematică și 43,9% la științe)[4] și lipsa dispozitivelor digitale și a accesului la Internet de mare viteză (28% dintre copii și părinți și 43% dintre cadrele didactice în ianuarie 2021)[5].

Acesta reprezintă contextul nefast, preexistent pandemiei și intensificat în ultimele 14 luni, care ne determină să solicităm autorităților pregătirea școlilor pentru organizarea de grupe de educație remedială pe timpul verii pentru cel puțin 600.000 de copii și, pentru anul școlar 2021-2022, reanalizarea curriculum-ului școlar și adaptarea acestuia la noua stare de învățământului românesc. În caz contrar, planurile-cadru de învățământ și programele școlare nu vor putea fi implementate corespunzător, existând riscul ca procesul de predare să nu producă, pentru jumătate dintre copii, niciun progres în dobândirea de cunoștințe și experiențe adecvate de învățare, mărind, în schimb, pentru al treilea an consecutiv, disparitățile în dezvoltarea socială și cognitivă a generațiilor noastre de copii.

Prevenirea focarelor de COVID-19 în școli prin introducerea testelor salivare rapide.
În ceea ce privește prevenirea apariției de cazuri de copii ori cadre didactice infectate cu COVID-19, considerăm că România trebuie să urmeze exemplul țărilor în care au fost introduse măsuri noi de testare moleculară rapidă, non-invazivă, cu recoltare salivară. Ținând seama de faptul cu doar unul din 10 părinți și-au exprimat consimțământul pentru testarea antigen rapidă, controlul asupra extinderii noului Coronavirus, prin înlocuirea modalității de testare în spațiile școlare, reprezintă o măsură esențială. Utilitatea ei, în situația în care ne aflăm - aceea a unui alt vârf pandemic, este evidentă și, din acest motiv, Salvați Copiii solicită Ministerului Sănătății măsuri urgente pentru sprijinirea Ministerului Educației prin validarea acestor teste și asigurarea, în special în unitățile școlare cu număr mare de elevi, a personalului medical care să asigure aplicarea acestor teste specifice ori pregătirea unui reprezentant al școlii ori autorităților locale (asistent medical comunitar).

Interesele copiilor reprezintă obligații pentru toate structurile guvernamentale și, de aceea, considerăm că Ministerul Sănătății trebuie să decidă ținând seama de dreptul fundamental al copiilor la educație și, complementar, de datele științifice ale caracteristicilor de performanță medicală ale testelor moleculare salivare evidențiate de peste 300 de studii de specialitate[6]. Guvernele din Germania, Franța, Marea Britanie, Austria, Japonia, Italia și altele au integrat imediat această soluție medicală în setul lor de măsuri de susținere a participării școlare a copiilor, ca prioritate în asigurarea protecției sanitare în școli. De pildă, la redeschiderea școlilor din 26 aprilie, guvernul italian a întărit măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu Noul Coronavirus în sistemul educațional prin introducerea testelor salivare create de Spitalul Maggiore din Trieste, ce se dovedesc a fi ușor de administrat, înregistrând un procent extraordinar al fiabilității rezultatului (98%)[7].

 „Sunt convinsă de faptul că educația școlară reprezintă în acest moment, când fiecare dintre noi resimte oboseala unui an plin de incertitudini și îngrijorări pentru sănătatea noastră și a celor dragi, cel mai important obiectiv. Ne privește pe toți, fie că suntem părinți sau nu, fie că lucrăm în acest domeniu ori în altul. Doar solidaritatea tuturor pentru ca fiecărui copil să-i fie respectat dreptul la educație de calitate mai poate salva viitorul educațional al acestei țări.”, declară Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.


De la începutul pandemiei, Salvați Copiii a derulat activități remediale pentru peste 62.000 de copii din grupuri vulnerabile, cuprinși în programe preșcolare și școlare din 18 județe. De asemenea, conștientizând faptul că vaccinarea reprezintă cea mai importantă cale de stopare a pandemiei, Salvați Copiii a inițiat, alături de Ministerul Educației și alte structuri din sistemul de educație, campania națională „Vaccinare și testare pentru învățare!”,[8] distribuind, în format fizic și online, către toate inspectoratele școlare, broșuri de informare și afișe privind importanța vaccinării, elaborate împreună cu Societatea Română pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.
 
[1] Anchetă Salvați Copii: Trei sferturi dintre profesori și părinți și peste jumătate dintre copii consideră necesară redeschiderea școlilor. Link: https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/3c/3c6197ee-8887-4f4d-8a53-9a8a92add9ba.pdf
Anchetă Salvați Copiii: Aproape 80% dintre școlile analizate vor revenirea la ore în format clasic, dar nu au cabinete medicale suficiente Link: https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/77/77b594b3-5f46-486d-b640-9db8a7a6f506.pdf
[2] Eurostat, date pentru 2019.
[3] INS, 2020, date prelucrate.
[4] Ceea ce corespunde nivelului 1 de performanță (din 6 posibile), rezultate mai slabe decât în toate celelalte 5 evaluări la care a participat România în perioada 2000-2015. Vezi PISA 2018 Results : https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf
[5] Salvați Copiii. Studiu privind opiniile partenerilor educaționali cu privire la condițiile de începere a anului școlar 2020-2021 în contextul pandemiei COVID-19 în România. 2021. Link: https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/6c/6c17fec7-a1a0-4ec1-9163-2cac5ae3a99b.pdf 
[6] Rezultatul căutării pe site-ul Bibliotecii Naționale de Medicină a Statelor Unite (www.pubmed.gov), folosind cuvintele cheie „sars-cov-2”, „saliva” și „tests”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=sars-cov-2+saliva+tests 
[7] Corriere della Sera Tamponi a scuola. Come funziona il salivare e perché bisogna farlo. https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/tamponi-scuola-covid-riaperture-test-salivari-europa-corre-italia-arranca-ritorno-aula-sicurezza/c84d16b8-a12d-11eb-8f82-b67ef1674282-va.shtml
[8] Ministerul Educației și partenerii de dialog social lansează Campania națională „Vaccinare și testare pentru învățare!” || #ÎntoarcereaLaȘcoală Link: https://www.edu.ro/ministerul-educației-și-partenerii-de-dialog-social-lansează-campania-națională-„vaccinare-și
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE