Skip to main content
17e444d0-c963-4723-bc07-453b01f52140.jpg.webp

Cercetare privind percepția populației majoritare asupra populației de etnie romă

Joi 12 Mai 2022

Nivel de încredere la nivel de localitate: 95%, marjă de eroare 4%
Mărimea totală a eșantionului: 1478 de persoane
Obiectivul cercetării: evaluarea nivelului inițial (anterior implementării campaniilor de sensibilizare) de acceptare a romilor de către populația majoritară din localitățile Bahna (Neamț), Breasta (Dolj), Checea (Timiș) și Ciprian Porumbescu (Suceava).
Analiza datelor: Procedee specifice statisticii descriptive sau inferențiale
Perioada de culegere a datelor: octombrie – decembrie 2021
Nivel mediu inițial la nivel de proiect: 6,25
Valoarea mediană a indicatorului la nivelul eșantionului este de 6,43
 
Instrument: un chestionar care a cuprins 7 întrebări de auto-percepție a gradului de confort în scenarii care implică contactul cu populația romă, cu răspunsuri scalate de la 1 la 10, unde 1 reprezintă disconfortul extrem, iar 10 reprezintă deplinul confort (formularea întrebărilor și modelul de scalare fiind identice cu cele stabilite de Operatorul de Program).
 
Analizând răspunsurile primite la cele 7 întrebări de evaluare a percepției asupra romilor în diferite scenarii/forme de interacțiune ipotetice (localnic, vecin, coleg de școală, călător apropiat în mijloacele de transport în comun, coleg de muncă, prieten sau afin), observăm următoarea evoluție:
 
Pentru primele 6 niveluri de distanță socială, valoarea mediană a răspunsurilor este 7, iar valoarea modală (mai puțin relevantă în contextul analizei) este 10.
În același timp, pentru scenariul în care persoana de etnie romă se află în cea mai apropiată poziție (căsătorit cu un membru al familiei), valoarea mediană a răspunsurilor este 5, iar valoarea modală 1.
 

Află mai multe informații în raportul de cercetare despre nivelul de acceptare a romilor de către populația majoritară.

Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE