Skip to main content
aaf722a6-19b1-421f-8980-54e8c72fcbb5.JPG.webp

Ce înseamnă accesul la educație echitabilă și de calitate?

Joi 31 Octombrie 2019
Știm cu toții că unul dintre pilonii de bază ai oricărei structuri sociale îl reprezintă educația, fără de care o societate nu poate fi nici sigură, nici sănătoasă și nici prosperă. Și totuși, sistemul educațional din țara noastră este departe de a fi unul eficient. Modificarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ, astfel încât tuturor copiilor să le fie asigurat accesul la educație echitabilă și de calitate, vor fi responsabilitățile principale ale viitorului ministru al Educației. 

Care sunt problemele concrete și soluțiile cruciale pe care Salvați Copiii le-a identificat, încercând, de-a lungul timpului, să le diminueze impactul?
 
  • Reducerea abandonului școlar
Aproximativ 30.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial au încetat să frecventeze școala, în anul școlar 2017–2018, ceea ce înseamnă o rată alarmantă a abandonului școlar, mai exact 1.7%. Fenomenul nu include, totuși, neparticiparea școlară, unde cifrele sunt din nou îngrijorătoare. În anul școlar 2018–2019, peste 380.000 de copii vârsta între 3 și 17 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ (circa 10% din copiii de această vârstă), din care 80.441 aveau vârsta învățământului primar (7 – 10 ani).
 
  • Combaterea sărăciei educaționale în rândul copiilor
Mediul în care trăiesc copiii are un impact direct asupra realizărilor educaționale, ceea ce înseamnă că un mediu neprielnic dezvoltării performanțelor școlare va limita iremediabil asiprațiile de viitor copiilor. Astfel de situații nefericite nu sunt, din păcate, izolate. Statisticile denotă clar că bună-starea copiilor nu reprezintă o prioritate pentru societatea actuală:
 
  1.  peste 32% dintre copiii din România trăiesc sub pragul de sărăcie;
  2.  42% dintre copii se află în risc de sărăcie și excluziune socială;
  3.  21,5% dintre copii trăiesc în deprivare materială severă, adică nu le sunt asigurate condiții materiale esențiale pentru un trai decent, cum ar fi hrană adecvată, căldură în locuință, acces la utilități, telefon etc.
 
  • Asigurarea echității și a finanțării sistemului de învățământ preuniversitar conform legii
Un sistem de învățămât corect reformat presupune investiții consistente și constante în segmentul educațional. Și totuși, la 8 ani de la adoptarea legii educației naționale care prevede imperativ alocarea bugetară de minimum 6% din produsul intern brut pentru finanțarea educației, elevii români continuă să beneficieze de cea mai scăzută alocare bugetară din Uniunea Europeană, situată la aproximativ 2,83% din PIB.  
 
  • Asigurarea calității în educație
Conform instrumentului internațional de măsurare a calității în educație (PISA 2015), scorurile obținute de elevii români pe trei tematici Eurostat arată o diferență foarte mare între media europeană și ponderea elevilor români.
 
  1.  38,7% dintre elevii români nu înțeleg un text pe care îl citesc, față de 19,7% în UE;
  2.  29,9% dintre elevii români nu pot calcula prețul unui obiect în mai multe monede, față de 22,2% în UE;
  3.  38,5% dintre elevii români nu pot trage o concluzie pornind de la un set de date științifice, față de 20,6% în UE. 
Tragem astfel concluzia că analfabetismul funcțional atinge cote neobișnuit de ridicate în rândul copiilor români, calitatea în educație reprezentând încă unul dintre problemele urgente cu care sistemul nostru de învățământ se confruntă. 

Experții Salvați Copiii au realizat astfel o listă cu recomandări concrete și potențiale soluții pentru toate aceste lacune ale societății noastre.  
 
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE