Skip to main content
2442ffef-106b-48e5-b714-1ce7a3c7b09a.jpg.webp

Și eu vreau la școală

Patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară sunt dezvoltate cu scopul de a favoriza accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii.

În perioada aprilie 2018 – aprilie 2021 Salvați Copiii România, a cărei prioritate majoră este accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii, va dezvolta patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară în județele Constanța și Timiș prin proiectul ”Și eu vreau la școală!”, cod SMIS 105136. 

Obiectivul general al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile din orașele Constanța, Mangalia și Timișoara (copii din comunități defavorizate, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinatate, copii din familii cu statut socio-economic scăzut), prin servicii integrate de prevenire, intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și scolar (părinți/reprezentanți și cadre didactice).

Rezultate așteptate:

  • 256 de copii de vârsta antepreșcolară (2-3 ani)  și preșcolară (3-5 ani) vor beneficia de un program educațional integrat;
  • 479 de copii de vârsta școlară din învățământul primar, gimnazial vor beneficia de sprijin educațional și material prin programe de tip Școala după Școală;
  • 90 de copii si tineri care nu au finalizat educația obligatorie vor beneficia de sprijin educațional și material în vederea absolvirii programelor de tip A Doua Șansă; 
  • 300 de parinți/reprezentanți ai copiilor vor beneficia de activități de educație parentală;
  • 112 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin vor beneficia de formare în domeniul managementului clasei de elevi;

Valoarea totală a proiectului este de 7.660.002,73 lei.

Rezultate obținute: În perioada aprilie 2018 – august 2020 au fost derulate activități de suport educațional (prin programe de pregătire preșcolară, de pregătire suplimentară pentru copii în risc de abandon școlar, prin programe de tip Școală după Școală și de intregrare/reintegrare școlară, prin programe de tip A Doua Șansă) pentru 272 de copii de vârstă ante/preșcolară, 518 de copii de vârstă școlară din învățământul primar și gimnazial, 66 de copii și tineri care au depășit vârsta de frecventare a învățământului de zi și 293 părinți / tutori ai copiilor aflați în situație de risc educațional.


Parteneri: Ministerul Educației Naționale, Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia, Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Timișoara.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.
 

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Comunități educaționale prietenoase

În parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon Școala Gimnazială Nr.2 Glina, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului POCU/988/6/26/

Citește mai mult

O școală pentru fiecare

O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COD PROIECT PN 2064 – finanțare „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Citește mai mult

Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase

Un proiect finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformală în sistem outdoor.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE