Și eu vreau la școală

Patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară vor fi dezvoltate cu scopul de a favoriza accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii.
În perioada aprilie 2018 – aprilie 2021 Salvați Copiii România, a cărei prioritate majoră este accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii, va dezvolta patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară în județele Constanța și Timiș prin proiectul ”Și eu vreau la școală!”, cod SMIS 105136. 

Obiectivul general al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile din orașele Constanța, Mangalia și Timișoara (copii din comunități defavorizate, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinatate, copii din familii cu statut socio-economic scăzut), prin servicii integrate de prevenire, intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și scolar (părinți/reprezentanți și cadre didactice).

Rezultate așteptate:
  • 256 de copii de vârsta antepreșcolară (2-3 ani)  și preșcolară (3-5 ani) vor beneficia de un program educațional integrat;
  • 479 de copii de vârsta școlară din învățământul primar, gimnazial vor beneficia de sprijin educațional și material prin programe de tip Școala după Școală;
  • 90 de copii si tineri care nu au finalizat educația obligatorie vor beneficia de sprijin educațional și material în vederea absolvirii programelor de tip A Doua Șansă; 
  • 300 de parinți/reprezentanți ai copiilor vor beneficia de activități de educație parentală;
  • 112 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin vor beneficia de formare în domeniul managementului clasei de elevi;
Valoarea totală a proiectului este de 7.660.002,73 lei.

Parteneri: Ministerul Educației Naționale, Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia, Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Timișoara.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.
 

Mai multe în această secțiune

Viitor prin școală

Viitor prin școală

Dezvoltăm șase noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară în județele Mureș, Brașov, Hunedoara, Suceava, Vaslui și Dâmbovița.  
 

Citește mai mult