Skip to main content
b47de496-e847-4823-909b-a1d443a62e28.jpg.webp

Comunități educaționale prietenoase

În parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon Școala Gimnazială Nr.2 Glina, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului POCU/988/6/26/

sigle.jpgAbandonul școlar reprezintă o reală problemă la nivel european și la nivel național.

Datele Eurostat arată că rata de părăsire timpurie a școlii a crescut de la 15,3% (în 2019) la 15,6% (în 2020). În România se înregistrează o creștere a acestui indicator după cum urmează: în ianuarie 2020, peste 280 de mii de copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani nu mergeau la școală, pe când în 2021 se înregistrează o creștere a abandonului școlar cu aproximativ 13 mii de cazuri.

Organizația Salvați Copiii România lucrează direct în comunitățile vulnerabile, dezvoltând un model integrat de stimulare a participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii, model ce este implementat în comunitățile din Pantelimon și Glina, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon, Școala Gimnazială Nr. 2 Glina, în cadrul proiectului POCU/988/6/26/154769.
 
Propunându-și transformarea a 3 unități de învățământ în comunități educaționale bazate pe colaborarea între cadre didactice, elevi și părinți și participarea reală a elevilor în mediul școlar și îmbunătățirea climatului școlar, echipa de proiect implică 37 de cadre didactice și 321 de copii în activități care să răspundă tuturor stilurilor de învățare, asigurând astfel șanse egale de participare la procesul educațional și dezvoltarea de competențe cheie diverse.

Proiectul propune o multitudine de activități axate nu doar pe educație și transmitere de cunoștințe, ci mai presus de orice, pe dezvoltarea de abilități și competențe care să ajute elevii:

  • să performeze academic,
  • să își exploreze latura artistică,
  • să se conecteze la colegi, comunitate și mediu,
  • să dezvolte un sistem de valori bazate pe comunicare, curiozitate, entuziasm,
  • să își dezvolte gândirea critică.

În cadrul cluburilor tematice, elevii învață română, matematică, limbi străine, științe și biologie prin metode non-formale, participative, explorând totodată și domenii noi precum educație financiară, ecologie muzicală, dezvoltare personală prin dans și teatru. Pentru elevii care au nevoie de sprijin suplimentar în reducerea decalajelor de învățare, organizăm activități de educație remedială.

Complementar, derulăm acțiuni direct legate de bunăstarea fizică și psihică a elevilor, după cum urmează: consiliere și sprijin pentru tranziția mai facilă de la un ciclu școlar la altul; ateliere și activități de combatere a bullying-ului și de educație pentru sănătate.

Principale rezultate ale proiectului:

  • 37 de cadre didactice formate pe tematică educației nonformale în sistem outdoor,
  • 120 de elevi implicați într-un program interdisciplinar de tip educație remedială pentru prevenirea și tratarea analfabetismului funcțional,
  • 134 de elevi de clasa a 4-a și clasa a 8-a sprijiniți pentru o tranziție lină de la un ciclu de învățământ la altul,
  • 321 de elevi implicați în cluburi, ateliere și cercuri pe domenii de interes (educație prin mișcare, științele naturii și explorarea mediului, teatru și dezvoltare personală,  educație financiară,  etc),
  • 272 de elevi informați în cadrul sesiunilor de educație pentru sănătate și implicați în intervenții destinate asigurării unui climat pozitiv în școli și prevenirii fenomenului de bullying.


Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.713.182,40 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1,698,535,70 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educație si competențe, Apel 988/6/26 – „Educație nonformală în sistem outdoor” și se desfășoară pe o perioadă de 16 luni începând din 5 septembrie 2022.

16.06.2023: Achizitie furnizare materiale consumabile pentru cercuri si ateliere
Proiect ”Parteneriat pentru comunitati educationale prietenoase in Pantelimon si Glina”, cod SMIS 154769
Vezi aici achizița


 

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

O școală pentru fiecare

O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COD PROIECT PN 2064 – finanțare „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Citește mai mult

Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase

Un proiect finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformală în sistem outdoor.

Citește mai mult

Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase în Bustuchin

Un proiect dedicat derulat în parteneriat cu Școala Profesională ”Constantin Argetoianu” din comuna Argetoaia, județul Dolj, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformala în sistem outdoor

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE