Skip to main content
0a7c4b15-6658-453a-ade0-f9452ddd9a7d.jpg.webp

Sprijinim copiii vulnerabili să meargă la școală

Sprijinirea copiilor din grupurile vulnerabile pentru a avea acces la educație reprezintă o prioritate pentru Salvați Copiii în 2020.

Atât în perioada anterioară crizei COVID 19, cât și după declanșarea acesteia, copiii din România au fost mai vulnerabili în fața unor fenomene care ce afectează grav drepturile și dezvoltarea. Peste o treime (35,8%)dintre copiii României sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce înseamnă că trăiesc în gospodării cu o intensitate scăzută a muncii sau se confruntă cu deprivarea materială ori cu un nivel scăzut al veniturilor..  

Pentru copiii din comunitățile defavorizate, a avea acces la educaţie de calitate este un obiectiv mai greu de atins decât pentru ceilalți copii. Motivele sunt variate, de la sărăcie și lipsa celor necesare școlii până la lipsa unor programe care să ofere sprijin adaptat nevoilor fiecărui copil. Ajungem astfel să vorbim de sărăcie educațională, iar rezultatele ultimelor teste PISA arată că doar 8,8% din copiii români din mediile socio-economice precare reușesc să depășească dezavantajul și să performeze printre primii.  

La nivel european, este recunoscut impactul pozitiv al programelor Școală după Școală atât asupra participării părinților pe piața muncii, cât și pentru îmbunătățirea situației sociale și educaționale a copiilor, în special în cazul copiilor cu dificultăți de învățare sau din familii defavorizate.  

De aceea, pentru anul 2020, Salvați Copiii își propune intensificarea eforturilor pentru ca minim 5.000 de copii, dintre cei care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a rămâne în școală, să poată beneficia de acest sprijin atât fizic dar și cu sprijin online sau în sistem mixt.   

În cele 35 de școli în care Salvați Copiii derulează programe de tip Școală după Școală, activitățile vizează pregătirea școlară suplimentară a copiilor și organizarea de activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și de informare și orientare în carieră. Pentru copiii de vârstă preșcolară și pentru toți copiii din programul educational care nu au avut acces real la învățământul online in anul 2020, pe perioada verii derulăm activități de pregătire în vederea recuperării lacunelor și înscrierii lor în sistemul de învățământ formal.  


Toate demersurile educationale sunt susținute și de măsuri de sprijin social, consiliere juridică, consiliere psihologică, acompanierea la servicii medicale (după caz) și oferirea de sprijin material pentru a sprijini rămânerea copilului în școală, pentru a facilita participarea școlară a copiilor. În perioada 2001 - 2019, Salvaţi Copiii România a readus în şcoală 45.085 de copii, dintre care în programe de tip Grădiniţă Estivală – 8.601, în programe de tip „Şcoală după Şcoală” – 32.118 de copii, iar în programul „A Doua Şansă” – 4.366 copii.  

LINE-MEDIUM.png  
Natalia are 7 ani, o privire atentă, care pare că vrea sa afle răspunsuri la multe întrebări. În acest an familia s-a confruntat cu multe dificultăți, odată cu izbucnirea pandemiei tata a rămas fără serviciu o perioadă. În jurul ei se vorbea despre educație online și e nu înțelegea ce inseamnă asta, știa câte ceva de pe telefonul mamei dar nu îndrăznea să îl folosească.  
Cei de la Salvați Copiii au venit acasă și le-au propus părinților să o înscrie la Programul de tip Școala După Școală de pregătire estivală și, toată vara ea a învățat alături de alți copiii multe lucruri despre litere și cifre, s-a jucat, au mers în excursie dar, cel mai important a primit de la Salvați Copiii o tabletă numai a ei. A învățat de la doamna învățătoare cum să o folosească și a văzut deja câteva filmulețe foarte interesante, cum să decupeze diferite forme, a învățat și cântece noi.  
Acum merge la școală și, după program rămâne la programul de tip Școală După Școală. Totul este bine și Natalia a început deja să capete răspunsuri la primele din multele ei întrebari.  

 


LINE-MEDIUM.png

 

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Comunități educaționale prietenoase

În parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon Școala Gimnazială Nr.2 Glina, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului POCU/988/6/26/

Citește mai mult

O școală pentru fiecare

O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COD PROIECT PN 2064 – finanțare „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Citește mai mult

Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase

Un proiect finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformală în sistem outdoor.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE