Skip to main content
c73ddf1c-9e4c-4296-9dd6-a305155a7f12.jpg.webp

Viitor prin școală

Am dezvoltat șase noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară în județele Mureș, Brașov, Hunedoara, Suceava, Vaslui și Dâmbovița.

Accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii reprezintă una dintre prioritățile majore pentru Salvați Copiii România. Astfel că, în perioada aprilie 2018 – aprilie 2021, derulăm proiectul ”Viitor prin școală”, cod SMIS 106791, în cadrul căruia sunt dezvoltate șase noi centre de pregătire ante-preșcolară, preşcolară şi şcolară în județele Mureș, Brașov, Hunedoara, Suceava, Vaslui și Dâmbovița.  

Urmărim prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile (copii din comunități defavorizate, copii din mediul rural, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinatate, copii din familii cu statut socio-economic scăzut). Oferim, astfel, servicii integrate de prevenire, intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și scolar (părinți/reprezentanți și cadre didactice).

Rezultate așteptate 2018-2021: 
•    244 de copii de vârsta antepreșcolară (2-3 ani)  și preșcolară (3-5 ani) vor beneficia de un program educațional integrat;
•    479 de copii de vârsta școlară din învățământul primar, gimnazial vor beneficia de sprijin educațional și material prin programe de tip Școala după Școală;
•    153 de copii si tineri care nu au finalizat educația obligatorie vor beneficia de sprijin educațional și material în vederea absolvirii programelor de tip A Doua Șansă; 
•    278 de parinți/reprezentanți ai copiilor vor beneficia de activități de educație parentală;
•    126 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin vor beneficia de formare în domeniul managementului clasei de elevi;

Din totalul copiilor și tinerilor beneficiari direcți ai programelor,  80% provin din comunități rurale sau urbane mici, în condițiile în care datele la nivel național reflectă decalaje profunde în ceea privește accesul la educație al acestora față de copiii din mediul urban mare: 
-    procentul copiilor cu vârsta între 3-5 ani înscriși în învățământul preșcolar este de 75,9% în mediul rural și 86,2% în mediul urban..
-    rata de părăsire timpurie a școlii este de 26,6% în zonele rurale, 17,4% în orașe mici și suburbii și scade la 6,2% în municipii.
-    în ceea ce privește rezultatele la evaluările naționale, 37,5% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural au avut rezultate slabe (sub nota minimă 5), comparativ cu 15% în școlile urbane.

Rezultate obținute: În perioada aprilie 2018 – august 2020 au fost derulate activități de suport educațional (prin programe de pregătire preșcolară, de pregătire suplimentară pentru copii în risc de abandon școlar, prin programe de tip Școală după Școală și de intregrare/reintegrare școlară, prin programe de tip A Doua Șansă) pentru 272 de copii de vârstă ante/preșcolară, 586 de copii de vârstă școlară din învățământul primar și gimnazial, 124 de copii și tineri care au depășit vârsta de frecventare a învățământului de zi și 307 părinți / tutori ai copiilor aflați în situație de risc educațional.

Valoarea totală a proiectului este de 8.132.781,34 lei. 

Parteneri: Ministerul Educației Naționale, Școala Gimnazială Bahnea, jud. Mureș (proiectul se implementează atât în Școala Gimnazială Bahnea, cât și în  Școala Gimnazială Idiciu, structură a Școlii Bahnea), Școala Gimnazială Viștea de Jos, jud. Brașov, Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni, Școala Gimnazială Grigore Ghica Suceava, Școala Gimnazială Mihai David Negrești, Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Negrești, Școala Gimnazială nr. 10 Tîrgoviște, Servicii publice de asistență socială din localitățile mai sus menționate.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Achiziții: 05.12.2022

Achiziții: 07.11.2022

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Comunități educaționale prietenoase

În parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon Școala Gimnazială Nr.2 Glina, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului POCU/988/6/26/

Citește mai mult

O școală pentru fiecare

O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COD PROIECT PN 2064 – finanțare „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Citește mai mult

Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase

Un proiect finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformală în sistem outdoor.

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE